Onderwijssecretariaten

Bij Onderwijszaken Landbouwhuisdieren en bij de afdeling Clinical Sciences - Planning en roosering (Paard en Gezelschapsdieren) kun je terecht met vragen over je persoonlijke masterplanning en over je rooster, keuzecoschappen, resultaten, herkansingen, het inhalen van onderwijs etcetera.