Calamiteiten

Wat doe je bij een calamiteit? Bijvoorbeeld een student die flauwvalt, diefstal, vuur of een ongeluk. Bel het noodnummer (030) 253 44 44

Meer informatie.

We worden allemaal wel eens gekrabd door een kat, snijden onszelf per ongeluk tijdens een sectie of schieten uit tijdens het prikken.

Toch is het belangrijk om dit soort ongelukjes te melden. Alleen op die manier kunnen we met elkaar voor een veiligere en gezondere werk- en leeromgeving zorgen. Zo kunnen we meldingen onderzoeken en ervan leren. Door ongevallen te melden kunnen we maatregelen treffen om herhaling te voorkomen.

Het hoeft niet altijd een ernstig ongeval of gevaarlijke situatie te zijn wat het melden waard is. Juist van de vele kleine dingen kunnen we een hoop leren!

Wat kan je zoal melden? 

  • Een prik met een naald
  • Gebeten of gekrabd door een kat (of ander dier)
  • Een trap van een paard
  • Een snee met een scalpel
  • Uitgegleden omdat het glad was
  • Letsel door ruk of duw van een dier
  • Een kapotte trapleuning of gladde vloer
  • Zuurkasten die overvol staan

Wat gebeurt er met mijn melding?

De Arbo- en Milieucoördinator (AMC) van de faculteit Diergeneeskunde ontvangt de melding en bekijkt hoe deze het beste aangepakt kan worden. Als het nodig is wordt er contact met je opgenomen, bijvoorbeeld voor meer informatie over het incident. De melding wordt uiteraard conform de AVG behandeld. 

Hoe maak je een melding?   

Een ongeval, een bijna-ongeval of een gevaarlijke situatie en milieu-incident registreer je snel en eenvoudig in TOPdesk.

Wanneer er direct hulp nodig is, bel je het noodnummer (030 - 253) 44 44 zodat de bedrijfshulpverlening en eventuele hulpdiensten gealarmeerd kunnen worden. Maar daarna is het belangrijk dat het incident wordt geregistreerd zodat het kan worden onderzocht en er maatregelen genomen kunnen worden. 

Meer informatie 

Heb je vragen over het melden van veiligheidsincidenten? Neem contact op met je studieadviseur of met de afdeling Arbo & Milieu.