Wie bel je als de docent niet aanwezig is bij start onderwijs:

Bij Onderwijszaken Gezelschapsdieren kun je terecht met vragen over je persoonlijke masterplanning / rooster, keuzecoschappen, resultaten, herkansingen, het inhalen van onderwijs etcetera.

(Bezoek)adres: Yalelaan 108, 3584 CM Utrecht (H. Jakobgebouw, kamer HJG 0.061)
E-mail: onderwijszaken-gezelschapsdieren@uu.nl.

Openingstijden Bureau Planning Onderwijs en Patiëntenzorg Gezelschapsdieren

Het loket is op werkdagen geopend van 12:30 - 13:30 uur. Onderwijszaken is telefonisch bereikbaar van 08.00-16.30 uur op telefoonnummer (030) 253 3280.

Onderwijs- en Studentenzaken (OSZ)

Je kunt terecht bij OSZ met vragen over o.a. onderwijs, roosters, Blackboard, Epass, studievoortgang, diploma-uitreikingen of om een afspraak te maken met de studieadviseur.

(Bezoek)adres: Yalelaan 1, 3584 CL Utrecht (Androclusgebouw, 1e verdieping)
Postbus: 80163, 3508 TD Utrecht
Telefoon: (030) 253 4858 (9:00 - 10:00 uur infotelefoon)
E-mail: osz.vet@uu.nl

Openingstijden balie in het Studielandschap

Maandag t/m donderdag open van 12:15 – 13:15 uur.

Vragen?

Medewerkers Onderwijs- en Studentenzaken (OSZ)

Ga naar OSZ van de faculteit Diergeneeskunde op de website van de Universiteit Utrecht.

De studieadviseurs adviseren over studieplanning, leerstrategieën, studievertraging (bijv. op grond van ziekte of persoonlijke omstandigheden) en andere onderwerpen. De studieadviseurs verstrekken ook informatie over o.a. toelating tot de opleiding, relevante wet- en regelgeving en procedures waar je als student mee te maken hebt, bijzondere voorzieningen en keuzemogelijkheden.

De gesprekken met de studieadviseurs zijn vertrouwelijk.

Inloop- en afspraakspreekuren

De studieadviseurs hebben inloop- en afspraakspreekuren. Het inloopspreekuur kan zonder afspraak en is bedoeld voor korte vragen (± 10 minuten per gesprek). Als je naar het spreekuur komt, neem je plaats op de stoelen bij de giraf in het Studielandschap, Androclusgebouw. De studieadviseur haalt je daar op. Maak je een afspraak, dan wordt er 20 minuten per gesprek voor je gereserveerd.

Inloopspreekuur

Studieadviseur bachelor Diergeneeskunde 1e en 2e jaar

Anniek Mestebeld: a.g.mestebeld@uu.nl
Maandag 12:00 - 13:30 uur inloopspreekuur

Studieadviseur bachelor Diergeneeskunde 3e jaar 

Aster Steijlen: a.d.steijlen@uu.nl
Woensdag 12:00 – 13:30 uur inloopspreekuur

Studieadviseur master

Trudi Miltenburg: g.a.j.miltenburg@uu.nl 
Donderdag 12.00 - 13.30 uur inloopspreekuur

Ga je een deel van je studie in het buitenland doen, maak dan een afspraak met International Office Diergeneeskunde. De International officers:

 • beoordelen de praktische uitvoerbaarheid van je plannen voor het doen van een (onderzoeks-) stage in het buitenland
 • adviseren over de organisatorische gang van zaken

Contact International Office

 • Tijdens kantooruren, tel: (030) 253 2116
 • Of stuur een e-mail: internationaloffice.vet@uu.nl
 • Je kunt altijd een afspraak maken via de planningstool.

International officers Diergeneeskunde

Rosita Kolader en Inge Hordijk

Afspraakspreekuren

De International officers hebben in een week verschillende afspraakspreekuren. Als je naar het spreekuur komt, neem je plaats op de stoelen bij de giraf in het Studielandschap, Androclusgebouw. Je wordt daar opgehaald. Afhankelijk van wat je wilt bespreken kun je kiezen voor een gesprek van 15 minuten of van 30 minuten.

Stage-overeenkomst en registratie in Osiris

Je bent verplicht vóór vertrek een stage-overeenkomst te ondertekenen en je verblijf in het buitenland te registreren in OSIRIS buitenland.

Wat doet de examencommissie?

 • Afhandelen van individuele verzoeken zoals bijvoorbeeld: toetsvoorzieningen, vrijstellingen, keuzevakken en uitstel Epass-beoordelingen
 • Uitreiken van diploma's en afhandelen van fraudemeldingen

Hoe dien je een verzoek bij de examencommissie in?

 • Vrijstelling aanvragen? Ga op deze site naar Praktische zaken > Regelingen en procedures > Vrijstellingen en vul het formulier in.
 • Wil je een verzoek indienen, stuur een mail naar examencommissie.ma.vet@uu.nl met daarin je verzoek, een motivatie voor dit verzoek en je studentnummer.

Je ontvangt uiterlijk na 6 weken een formeel besluit van de examencommissie. Bij een onvolledig of onduidelijk verzoek of het niet vermelden van je studentnummer kan de procedure langer duren.

Samenstelling examencommissie master

 • prof. dr. M.H. (Michael) Boevé (voorzitter)
 • prof. dr. H. (Harold) Brommer
 • dr. P.L.A.M. (Peter) Vos
 • mr. dr. R. (Rolf) Ortlep (extern lid)
 • M.W.T. (Mia) Lageschaar (ambtelijk secretaris)

De examencommissie is ingesteld door de decaan van de faculteit Diergeneeskunde.

Contact

E-mail: examencommissie.ma.vet@uu.nl

E-mail: masterkerngd@uu.nl.
Facebook: “Masterkern Gezelschapsdieren”

Samenstelling masterkern Geneeskunde van gezelschapsdieren

 • Voorzitter: Hannah Versteegh
 • Vice-voorzitter: Kim Martens
 • Doke Willemse
 • Julia van Eupen
 • Simone Goedemans
 • Sterre van Veldhuizen
 • Celine Aldewereld
 • Anja van der Meer
 • Joshka Wolfs
 • Kaat Houben
 • Eline Spoelder
 • Evelien van der Meer
 • Maxime Jochems
 • Dewi Timmers
 • Dian Pieters
 • Miriam Dieperink
 • Charlotte Vroomen
 • Maxine Lourenburg
 • Chantal Breedveld
 • Femke Meijer
 • Rosalie van Soest
 • Patrick Meijer
 • Lynn Rovroy
 • Esther Hindriks
 • Bonnie van Rooijen

Wat doet de masterkern?

Elk masterprogramma heeft een eigen masterkern. Deze wordt gevormd door ongeveer tien studenten. De kern houdt zich bezig met het signaleren van eventuele problemen die tijdens het onderwijs en de studie in het algemeen bij hun jaargenoten/studiegenoten naar voren komen (bijvoorbeeld het onderwijsrooster, de studiewijzers, onderwijsfaciliteiten e.d.). De kernen spelen dit door naar betrokken docenten, faculteitsmedewerkers of de Studentenraad.
Daarnaast heeft de masterkern de zorg voor het doorgeven van mededelingen en informatie aan de jaargenoten/studiegenoten, het opnemen van de hoorcolleges en het evalueren van de cursussen met de cursusleiders. De masterkern kan ook initiatieven nemen, zoals:

 • Voeling houden met de achterban enerzijds en de jaargenoten in allerlei faculteitsorganen anderzijds
 • Als intermediair fungeren bij het voordragen van jaargenoten in faculteitsorganen en hen waar nodig bijstaan in de werkzaamheden
 • In het algemeen naar behoefte iets over een bepaalde aangelegenheid voor het eigen jaar organiseren
 • Contact onderhouden met de Studentenraad
 • Het op de hoogte houden van jaargenoten/studiegenoten over onderwerpen die besproken worden in de Studentenraad en in de kwaliteitszorggesprekken met de cursusleiders.

Interesse?

Heb je interesse om deel te nemen in de masterkern Gezelschapsdieren? Neem dan contact op met de kern.

De Diergeneeskundige Studenten Kring (D.S.K.) is de studievereniging van de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Vrijwel iedere student Diergeneeskunde is vanaf het eerste jaar lid. Wil je lid worden of meer weten, ga naar de website van D.S.K.

Onderwijsorganisatie en commissies

Ga naar meer informatie over de onderwijsorganisatie bij Diergeneeskunde.

Medewerkers, gebouwen, werkplekken Universiteit Utrecht

Ga naar de contactpagina van de Universiteit Utrecht voor een overzicht van medewerkers, gebouwen, werkplekken en diensten van de Universiteit Utrecht.
V
oor contactinformatie bij de verschillende departementen van de faculteit Diergeneeskunde, klik hier.