Wat een veterinaire professional van de 21ste eeuw in huis moet hebben om zijn of haar beroep adequaat uit te oefenen, is wetenschappelijk onderzocht. Naast de veterinaire vaardigheden waar je als afgestudeerd dierenarts over moet beschikken, heb je bepaalde kennis, inzichten en vaardigheden nodig om competent te zijn als veterinair professional, binnen een snel veranderende maatschappij.

Er zijn zeven competentiedomeinen te onderscheiden, die samen het competentieprofiel van de dierenarts vormen. Het competentieprofiel omvat de eindtermen (daarover meer onder Onderwijs op deze website).