De universiteit heeft een milieuvergunning van de gemeente Utrecht waarin bepaald wordt in welke mate de werkzaamheden van de faculteit het milieu mogen belasten. Je vindt daar op deze pagina’s informatie over.

Afval wordt binnen de faculteit gescheiden opgehaald. Restafval (gewoon afval) wordt in perscontainers verzameld. Papier, glas, gft en plastic worden apart opgehaald.

Stoffen die vrijkomen bij de bedrijfsvoering (van laboratoria, klinieken) worden ingezameld door FSC-Reststoffenbeheer. Hoe stoffen moeten worden gescheiden en ingezameld, staat beschreven in het document 'Regeling afvalverwijdering'.

De verschillende afvalvaten staan beschreven de 'emballagewijzer' die op alle labs hangt. Nieuwe exemplaren zijn verkrijgbaar via FSC.