Student in Studielandschap

 

Tijdens je studie kun je bij verschillende begeleiders van de faculteit Diergeneeskunde terecht voor vragen, begeleiding of advies op maat over allerlei zaken met betrekking tot je opleiding.

Begeleiding en advies bij Diergeneeskunde:

De studieadviseurs adviseren over studieplanning, leerstrategieën, studievertraging (bijv. op grond van ziekte of persoonlijke omstandigheden) en andere onderwerpen. De studieadviseurs verstrekken ook informatie over o.a. toelating tot de opleiding, relevante wet- en regelgeving en procedures waar je als student mee te maken hebt, bijzondere voorzieningen en keuzemogelijkheden.

De gesprekken met de studieadviseurs zijn vertrouwelijk.

Inloop- en afspraakspreekuren

De studieadviseurs hebben inloop- en afspraakspreekuren. Het inloopspreekuur kan zonder afspraak en is bedoeld voor korte vragen (± 10 minuten per gesprek). Als je naar het spreekuur komt, neem je plaats op de stoelen bij de giraf in het Studielandschap, Androclusgebouw. De studieadviseur haalt je daar op. Maak je een afspraak, dan wordt er 20 minuten per gesprek voor je gereserveerd.

Inloopspreekuur

Studieadviseur bachelor Diergeneeskunde 1e en 2e jaar

Anniek Mestebeld: a.g.mestebeld@uu.nl
Maandag 12:00 - 13:30 uur inloopspreekuur

Studieadviseur bachelor Diergeneeskunde 3e jaar 

Aster Steijlen: a.d.steijlen@uu.nl
Woensdag 12:00 – 13:30 uur inloopspreekuur

Studieadviseur master

Trudi Miltenburg: g.a.j.miltenburg@uu.nl 
Donderdag 12.00 - 13.30 uur inloopspreekuur

Ga je een deel van je studie in het buitenland doen, maak dan een afspraak met International Office Diergeneeskunde. De International officers:

 • beoordelen de praktische uitvoerbaarheid van je plannen voor het doen van een (onderzoeks-) stage in het buitenland
 • adviseren over de organisatorische gang van zaken

Contact International Office

 • Tijdens kantooruren, tel: (030) 253 2116
 • Of stuur een e-mail: internationaloffice.vet@uu.nl
 • Je kunt altijd een afspraak maken via de planningstool.

International officers Diergeneeskunde

Rosita Kolader en Inge Hordijk

Afspraakspreekuren

De International officers hebben in een week verschillende afspraakspreekuren. Als je naar het spreekuur komt, neem je plaats op de stoelen bij de giraf in het Studielandschap, Androclusgebouw. Je wordt daar opgehaald. Afhankelijk van wat je wilt bespreken kun je kiezen voor een gesprek van 15 minuten of van 30 minuten.

Stage-overeenkomst en registratie in Osiris

Je bent verplicht vóór vertrek een stage-overeenkomst te ondertekenen en je verblijf in het buitenland te registreren in OSIRIS buitenland.

Onderwijs- en Studentenzaken (OSZ)

Je kunt terecht bij OSZ met vragen over o.a. onderwijs, roosters, Blackboard, Epass, studievoortgang, diploma-uitreikingen of om een afspraak te maken met de studieadviseur.

(Bezoek)adres: Yalelaan 1, 3584 CL Utrecht (Androclusgebouw, 1e verdieping)
Postbus: 80163, 3508 TD Utrecht
Telefoon: (030) 253 4858 (9:00 - 10:00 uur infotelefoon)
E-mail: osz.vet@uu.nl

Openingstijden balie in het Studielandschap

Maandag t/m donderdag open van 12:15 – 13:15 uur.

Vragen?

Medewerkers Onderwijs- en Studentenzaken (OSZ)

Ga naar OSZ van de faculteit Diergeneeskunde op de website van de Universiteit Utrecht.

Tijdens de facultaire introductiedagen word je ingedeeld in een mentorgroep op basis van de onderwijsindeling. Zo’n mentorgroep bestaat uit circa acht eerstejaarsstudenten en twee ouderejaarsstudenten, die gedurende een jaar als mentor optreden.

Via de mentorgroep kom je in contact met medestudenten en word je opgenomen in het 'sociale systeem' van de faculteit en de universiteit. Je kunt met allerlei vragen en (praktische) problemen terecht bij de mentoren.

Vanaf het begin van je studie krijg je een tutor toegewezen. Een tutor is een docent die je gedurende de hele studie gaat begeleiden, vooral op het gebied van professionele ontwikkeling. Houd je je aan je afspraken? Hoe ga je om met kritiek? Hoe verloopt je samenwerking met collega’s? Durf je beslissingen te nemen en deze te verantwoorden?

Minimaal twee keer per jaar heb je een zogenaamd tutorgesprek met je tutor. Als basis voor deze gesprekken dient de inhoud van het portfolio. De tutor geeft een beoordelingsadvies over je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Studenten uit een mentorgroep krijgen dezelfde tutor toegewezen.

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een functiebeperking (handicap, (chronische) ziekte), bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: ‘Alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst/kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding of in de privésfeer.’ Je kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie.

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kun je inschakelen voor advies en ondersteuning. Ook kun je met de vertrouwenspersoon bespreken of je een bepaalde omgangsvorm wel of niet ‘normaal’ hoeft te vinden. Ze gaan vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht om en delen het niet met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Meer informatie.

Als je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of dienst van de universiteit zich tegenover jou heeft gedragen, dan kun je daar wat aan doen. 

Denk bij voorbeeld aan:

 • het niet nakomen van de programmering van het onderwijs of de tentamens;
 • het gedrag van een docent of een ander personeelslid;
 • gebrekkige of ontbrekende faciliteiten;
 • de manier waarop een brief is beantwoord.

Misschien kun je langs informele weg tot een oplossing te komen, door je probleem te bespreken met degene die het betreft. Of advies in te winnen van je studieadviseur of een studentendecaan.

Vind je dat er sprake is van een ernstige klacht, vind je het lastig om je klacht te bespreken of het is niet gelukt om je probleem informeel op te lossen? Dan kun je ook een formele klacht indienen.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

 • trainingen
 • workshops
 • cursussen
 • individuele begeleiding
 • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)

De career officers van Career Services helpen je bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt hier onder meer terecht voor loopbaantrainingen, een review van je sollicitatiebrief of CV of een individueel adviesgesprek.

Twijfel je over de gekozen bacheloropleiding? De studieloopbaanadviseur geeft workshops herorientatie studiekeuze. Heb je moeite met het kiezen van een master, dan is er de workshop Kiezen voor master en loopbaan.

Het Platform Onbeperkt Studeren is een platform voor en door studenten met een functiebeperking. Naast inspraak in het beleid en het geven van voorlichting, begeleiden ze studenten met een functiebeperking zoals dyslexie, AD(H)D, autisme etc. Wil jij meer weten of heb je behoefte aan extra ondersteuning of begeleiding voor bij je studie of buiten je studie zoals wonen, werken en uitgaan? Wellicht is een buddy wel iets voor jou. Kijk op: https://students.uu.nl/onbeperktstuderen