Student in Studielandschap

 

Tijdens je studie kun je bij verschillende begeleiders van de faculteit Diergeneeskunde terecht voor vragen, begeleiding of advies op maat over allerlei zaken met betrekking tot je opleiding.

Begeleiding en advies bij Diergeneeskunde:

De studieadviseurs adviseren over studieplanning, leerstrategieën, studievertraging (bijv. op grond van ziekte of persoonlijke omstandigheden) en andere onderwerpen. De studieadviseurs verstrekken ook informatie over o.a. toelating tot de opleiding, relevante wet- en regelgeving en procedures waar je als student mee te maken hebt, bijzondere voorzieningen en keuzemogelijkheden.

De gesprekken met de studieadviseurs zijn vertrouwelijk.

In verband met het coronavirus vinden alle spreekuren van de studieadviseurs t/m 31 mei 2020 telefonisch en op afspraak plaats.

Belafspraak inplannen

Vanaf heden zijn alle spreekuren telefonisch en op afspraak. Dit betekent dat je via de digitale afspraakkalender een afspraak kunt maken en op het tijdstip van jouw afspraak door de studieadviseur wordt gebeld.

Vermeld daarom bij het maken van de afspraak je telefoonnummer waarop je op dat moment bereikbaar bent. 

Op het tijdstip van voorheen het inloopspreekuur kun je een belafspraak maken voor een korte vragen (+- 10 of 15 minuten per telefoongesprek). Op de tijdstippen van het afsprakenspreekuur geldt nog steeds dat de reguliere tijd voor je wordt gereserveerd (20 of 30 minuten afhankelijk van het spreekuur). De studieadviseur van de master heeft een extra spreekuur ingelast op de woensdag van 12 tot 13.30 uur voor korte vragen. 

Spreekuren

Studieadviseur bachelor Diergeneeskunde 1e en 2e jaar

Anniek Mestebeld: a.g.mestebeld@uu.nl
Maandag 9.00 - 12.00 uur (langere belafspraken; 20 minuten)
Donderdag 9.00 – 12:00 uur (langere belafspraken; 20 minuten)

Studieadviseur bachelor Diergeneeskunde 3e jaar 

Aster Steijlen: a.d.steijlen@uu.nl
Woensdag 10:30 – 12:00 uur (korte belafspraken; 10 minuten)
Maandag 14.00 – 17:00 uur (langere belafspraken; 30 minuten)

Studieadviseur master

Trudi Miltenburg: g.a.j.miltenburg@uu.nl 
Woensdag 12.00 tot 13.30 uur (korte belafspraken; 15 minuten)
Donderdag 12.00 - 13.30 uur (korte belafspraken; 15 minuten)
Dinsdag 10.00 – 14:00 uur (langere belafspraken; 30 minuten)

 

Ga je een deel van je studie in het buitenland doen, maak dan een afspraak met het International Office Diergeneeskunde voor het:

 • beoordelen van de praktische uitvoerbaarheid van je plannen voor het doen van een (onderzoeks-) stage/ onderwijs in het buitenland
 • adviseren over de organisatorische gang van zaken

Contact International Office
 

In verband met het coronavirus vinden alle spreekuren van het international office telefonisch en op afspraak plaats. De eerste drie weken van augustus is het niet mogelijk een afspraak te maken. Plan je afspraak dus tijdig!

Bel- /videoafspraak inplannen

Via onderstaande digitale afspraakkalender kun je een afspraak inplannen. Afhankelijk van wat je wilt bespreken kun je kiezen voor een gesprek van 15 minuten of van 30 minuten. Je kunt kiezen voor een gewoon telefonisch overleg of bellen met beeld via Microsoft teams (je vindt hier een handleiding Microsoft Teams voor studenten). Op het moment van de afspraak neemt het International Office contact met je op.

Vermeld daarom bij het maken van de afspraak je telefoonnummer waarop je op dat moment bereikbaar bent. Geef tevens aan of je gewoon wilt bellen of wilt bellen via Microsoft teams (en zorg in dit geval dat je Teams op je computer hebt geïnstalleerd).

Email

Je kunt ook een e-mail sturen naar: internationaloffice.vet@uu.nl

Coordinator International office Diergeneeskunde

Inge Hordijk

Stage-overeenkomst en registratie in Osiris

Je bent verplicht vóór vertrek een stage-overeenkomst te ondertekenen en je verblijf in het buitenland te registreren in OSIRIS buitenland.

Onderwijs- en Studentenzaken (OSZ)

Je kunt terecht bij OSZ met vragen over o.a. onderwijs, roosters, Blackboard, Epass, studievoortgang en diploma-uitreikingen.

Het androclusgebouw en de OSZ-balie zijn voor studenten voor onbepaalde tijd gesloten in verband met het coronavirus.

Je kunt OSZ op dit moment op de volgende manieren bereiken:

 • E-mail: osz.vet@uu.nl (elke werkdag van 09:00 tot 17:00 uur)
 • Telefoon: 030 253 4858 (elke werkdag van 09:00 tot 17:00 uur) 

In verband met het coronavirus vinden alle spreekuren t/m 31 mei 2020 telefonisch en op afspraak plaats.

Studieadviseurs

Je kunt hier vinden hoe je contact kunt opnemen en een belafspraak kunt inplannen.  

International office

Je kunt hier vinden hoe je contact kunt opnemen en een bel-/videoafspraak kunt inplannen.  

Onderwijssecretariaten

Specifieke vragen?

Medewerkers Onderwijs- en Studentenzaken (OSZ)

Ga naar OSZ van de faculteit Diergeneeskunde op de website van de Universiteit Utrecht.

Tijdens de facultaire introductiedagen word je ingedeeld in een mentorgroep op basis van de onderwijsindeling. Zo’n mentorgroep bestaat uit circa acht eerstejaarsstudenten en twee ouderejaarsstudenten, die gedurende een jaar als mentor optreden.

Via de mentorgroep kom je in contact met medestudenten en word je opgenomen in het 'sociale systeem' van de faculteit en de universiteit. Je kunt met allerlei vragen en (praktische) problemen terecht bij de mentoren.

Vanaf het begin van je studie krijg je een tutor toegewezen. Een tutor is een docent die je gedurende de hele studie gaat begeleiden, vooral op het gebied van professionele ontwikkeling. Houd je je aan je afspraken? Hoe ga je om met kritiek? Hoe verloopt je samenwerking met collega’s? Durf je beslissingen te nemen en deze te verantwoorden?

Minimaal twee keer per jaar heb je een zogenaamd tutorgesprek met je tutor. Als basis voor deze gesprekken dient de inhoud van het portfolio. De tutor geeft een beoordelingsadvies over je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Studenten uit een mentorgroep krijgen dezelfde tutor toegewezen.

Tips in tijden van Corona

We hebben enkele tips voor je op een rij gezet die van pas kunnen komen in deze tijden. Lees meer over geldzaken, hoe je fysiek en mentaal fit blijft, hoe je kunt studeren vanuit huis, etc.

Tips in tijden van Corona.

 

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

In verband met de aangescherpte adviezen van de overheid en de gezondheidsraad rondom het Coronavirus willen de studentendecanen graag hun verantwoordelijk nemen t.a.v. de gezondheid van onze studenten. Het college van bestuur heeft besloten de komende weken geen face-to-face gesprekken meer te houden.

Wat betekent dit voor jou?

Geplande individuele afspraken zullen, voor zover mogelijk, telefonisch of via beeldbellen worden gedaan.

Heb je de komende weken een afspraak met één van de studentendecanen, willen wij je verzoeken niet naar het bestuursgebouw te komen, de studentendecaan zal telefonisch contact met je opnemen op de geplande tijd of je per mail benaderen om iets anders af te spreken.

Het merendeel van ons personeel zal vanuit huis werken, dit betekent dat je gebeld kunt worden zonder nummerherkenning.

We vragen om jullie begrip voor deze maatregelen.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een functiebeperking (handicap, (chronische) ziekte), bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: ‘Alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst/kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding of in de privésfeer.’ Je kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie.

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kun je inschakelen voor advies en ondersteuning. Ook kun je met de vertrouwenspersoon bespreken of je een bepaalde omgangsvorm wel of niet ‘normaal’ hoeft te vinden. Ze gaan vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht om en delen het niet met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Meer informatie.

Als je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of dienst van de universiteit zich tegenover jou heeft gedragen, dan kun je daar wat aan doen. 

Denk bij voorbeeld aan:

 • het niet nakomen van de programmering van het onderwijs of de tentamens;
 • het gedrag van een docent of een ander personeelslid;
 • gebrekkige of ontbrekende faciliteiten;
 • de manier waarop een brief is beantwoord.

Misschien kun je langs informele weg tot een oplossing te komen, door je probleem te bespreken met degene die het betreft. Of advies in te winnen van je studieadviseur of een studentendecaan.

Vind je dat er sprake is van een ernstige klacht, vind je het lastig om je klacht te bespreken of het is niet gelukt om je probleem informeel op te lossen? Dan kun je ook een formele klacht indienen.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

 • trainingen
 • workshops
 • cursussen
 • individuele begeleiding
 • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)

De career officers van Career Services helpen je bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt hier onder meer terecht voor loopbaantrainingen, een review van je sollicitatiebrief of CV of een individueel adviesgesprek.

Twijfel je over de gekozen bacheloropleiding? De studieloopbaanadviseur geeft workshops herorientatie studiekeuze. Heb je moeite met het kiezen van een master, dan is er de workshop Kiezen voor master en loopbaan.

Het Platform Onbeperkt Studeren is een platform voor en door studenten met een functiebeperking. Naast inspraak in het beleid en het geven van voorlichting, begeleiden ze studenten met een functiebeperking zoals dyslexie, AD(H)D, autisme etc. Wil jij meer weten of heb je behoefte aan extra ondersteuning of begeleiding voor bij je studie of buiten je studie zoals wonen, werken en uitgaan? Wellicht is een buddy wel iets voor jou. Kijk op: https://students.uu.nl/onbeperktstuderen