Aanmelden master Diergeneeskunde

Je kunt je elke maand aanmelden tot en met de zondag vóór de laatste maandag van de maand.

Klik op onderstaande button om je aan te melden voor het masterprogramma van jouw keuze. Bij het aanmelden krijg je ook relevante informatie aangereikt zodat je succesvol kunt beginnen met de master.

Ben je decentraal geselecteerd voor de richting Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid dan ben je verplicht dit masterprogramma te kiezen.

Inschrijven via Studielink

Schrijf je ook in via Studielink, ga naar Praktische zaken - in- en uitschrijving voor meer informatie over (her)inschrijven voor je opleiding aan de Universiteit Utrecht.

Meer informatie over de masterprogramma's Diergeneeskunde

Meer weten over de masterprogramma's, ga naar de studentensites Gezondheidszorg paard, Geneeskunde van gezelschapsdieren of Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid. Op de masterkiezerssite vind je meer over alle masterprogramma's bij de Universiteit Utrecht.

Voorbeeld aanmelding master Diergeneeskunde

Een student kiest het masterprogramma Gezelschapsdieren en wil starten met de master in september 2018. Hij/zij wil eerst een keuzecursus van 5 weken doen en daarna de verlengde onderzoeksstage (met 5 weken). Aansluitend wil hij/zij starten met de major.

Dat betekent dat de student 22 weken (5 weken keuzecursus + 12 weken onderzoeksstage + 5 weken verlenging) na de start van de master in september 2018 wil starten met de major. Hij/zij vult in op het aanmeldformulier:
•Wat is je studentnummer: 1234567
•Wat is je solis e-mailadres: voorenachternaam@students.uu.nl
•Welk masterprogramma kies je: gezelschapsdieren
•Wanneer wil je starten met de master: september 2018
•Wanneer wil je starten met de major: februari 2019

Het eerste instroommoment van de major van het masterprogramma Gezelschapsdieren is in week 9, onderdeel HMPD. Bij voldoende beschikbare capaciteit krijgt de student een plaats toegewezen die aan dit instroommoment gekoppeld is.