Tentamenroosters

  • Tentamenrooster semester 1 2020-2021 (volgt z.s.m.)
  • Tentamenrooster semester 2 2020-2021 (uiterlijk bekend kalenderweek 52).

In de jaarplanning bachelor Diergeneeskunde 2019-2020 staan de tentamen- en herkansingsweken. 

Let op: stel je op de hoogte van de tentamenregels.

Tentamenlocaties

Ga direct naar gebouwen van de Universiteit Utrecht (en enkele externe tentamenlocaties) met adresgegevens.

Publicatie onderwijs- en tentamenrooster

De publicatie van het onderwijs- en het tentamenrooster volgt per semester:

  • Roosters semester 1: kort voor de zomervakantie (uiterlijk kalenderweek 28)
  • Roosters semester 2: kort voor de kerstvakantie (uiterlijk kalenderweek 52)

Meer informatie over roosters, ga naar Onderwijs > Roosters.

Ga naar Praktische zaken > In- en uitschrijving voor meer informatie.

Als je je voor een cursus inschrijft, word je automatisch voor het bijbehorende tentamen ingeschreven. Je ontvangt uiterlijk één week voor de dag van het tentamen een bevestigingsmail dat je staat ingeschreven voor het desbetreffende tentamen. In deze mail staat ook vermeld wat je moet doen als je door ziekte of persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kunt zijn bij het tentamen.

De uitslag van een tentamen kun je uiterlijk 10 werkdagen na afname verwachten. Het resultaat kun je bekijken in Osiris.

Het kan zinvol zijn om je tentamen in te zien en je vragen aan de docent te stellen. Dit geldt met name als je het tentamen niet gehaald hebt, zodat je je goed kunt voorbereiden op de herkansing. Natuurlijk is het ook mogelijk om je tentamen in te zien als je wel een voldoende resultaat hebt behaald. Tijdens de inzage kom je erachter hoe de vraagstelling is bedoeld en op welke wijze antwoorden worden geïnterpreteerd en goed worden bevonden. Je kunt ook overleggen of je manier van studeren wel voldoet. Indien je het niet eens bent met het resultaat en de feedback van de docent levert geen bevredigend antwoord op, dan kun je je altijd richten tot de studieadviseur. Die kan je dan verder helpen en adviseren over welke stappen je wel of niet kunt ondernemen. Dit dien je binnen 6 weken na de bekendmaking van de uitslag te doen.

OSZ organiseert meestal de inzages. De communicatie hierover verloopt via de Blackboard module van de betreffende cursus. Bij de door OSZ geregelde inzages gelden de volgende regels:

  • Kun je door een situatie van overmacht niet aanwezig zijn bij de inzage, dan kun je mogelijk via OSZ een afspraak maken voor een individuele inzage. Let op: bij een individuele inzage is er geen docent aanwezig.
  • Het insturen van vragen na afloop van de inzage is alleen mogelijk met toestemming van de aanwezige docent tot de volgende werkdag 12:00u. Alleen inhoudelijke gemotiveerde vragen worden behandeld.

Als je tussen de 4,0-5,4 scoort voor een cursus heb je recht op een herkansing. In de studiewijzer vind je per cursus welke regels er gelden voor het herkansen vann (deel)toetsen. Je wordt door OSZ ingeschreven voor de herkansing. Ook voor deze inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. Zie ook de meest recente Onderwijs- en Examenregeling onder Regelingen en procedures.

Bij sommige cursussen is er naast het tentamen nog een andere beoordeling die je ontvangt. Dit kan een cijfer voor bijvoorbeeld een projectverslag, werkcollege-opdracht (WCO) of thesis zijn. Soms zijn er ook onderdelen die je met een voldoende moet hebben behaald (Verplichting Voldaan) om de cursus af te ronden.

Heb je vragen over je tentamen of tentamenrooster?
Mail naar osz.vet@uu.nl.