Roosters

MyTimetable is de roosterwebsite van de Universiteit Utrecht. Log in met je Solis-id en wachtwoord.
Je voegt het een individuele student rooster toe - via Rooster toevoegen -> Selecteer “Groep |DGK/GNK)“  (DGK student wordt in MyTimetable aangeduid als groep)
Vul vervolgens je onderwijsnummer (DGK 1/2/3B – onderwijsnummer) in en voeg het rooster toe.

Meer informatie lees je op de pagina over MyTimetable.

Roosterwijzigingen worden direct verwerkt in je rooster en zichtbaar in de kolom 'opmerkingen'. Kijk dagelijks in het rooster voor de meest actuele informatie.

MyTimetable heeft ook een koppeling met de MyUU app. Onder Praktische zaken > IT-voorzieningen op deze site vind je meer informatie.

Wie bel je als de docent niet aanwezig is bij start onderwijs:

Het onderwijsrooster en het tentamenrooster worden per semester opgeleverd:

  • Rooster eerste semester: kort voor de zomervakantie (uiterlijk kalenderweek 27)
  • Rooster tweede semester: kort voor de kerstvakantie (uiterlijk kalenderweek 52). Dit rooster is inclusief de keuzecursussen.

Zodra de roosters klaar zijn wordt dit bekend gemaakt via het nieuws op deze site.

In de bacheloropleiding worden de onderwijsgroepen jaarlijks van samenstelling gewisseld. Dit is een bewuste keuze en het is dan ook de bedoeling dat je het onderwijs volgt in de groep waarin je bent ingedeeld.

Wisselen van onderwijsgroep

Het doel van het regelmatig wisselen van samenstelling van de onderwijsgroep is dat je leert functioneren in verschillende groepen. Binnen elke groep ontstaat een bepaalde dynamiek: de één is meer de ‘doener’, de ander meer de ‘denker’, de derde kan goed onderhandelen, de vierde is heel creatief enzovoort. Afhankelijk van de studenten in de groep zal jij, meer of minder bewust, een bepaalde rol spelen. Door deze rol meer expliciet te maken, krijg je meer inzicht in:

  • Jezelf; in je eigen sterke en zwakke punten en hoe je deze optimaal kunt benutten in de groep. Het geeft je tevens de mogelijkheid de eigen zwakke punten te verbeteren waarbij je gebruik kan maken van feedback, kennis en vaardigheden van andere studenten.
  • De ander; wat zijn de sterke en zwakke punten van de ander en hoe kun je daar het beste mee omgaan. Tevens kun je de ander ondersteunen in zijn leerproces door het geven van constructieve feedback.

Door regelmatig de groepssamenstelling te veranderen zal je verschillende rollen aannemen, waardoor je de kans krijgt om andere vaardigheden te oefenen en te ontwikkelen.

Wellicht denk je dat dit zeer moeilijk is, maar eigenlijk heb je al vaker in vergelijkbare situaties in groepen gefunctioneerd; in je schoolklas, met je sportteam, als je uitgaat, etc. Als dierenarts zal je veelal in een team (dierenartsen, assistenten en andere medewerkers) gaan werken. Als je gaat solliciteren en wordt aangenomen, kom je in een reeds bestaand team. In elk team vind je personen waar je goed of minder goed mee kunt opschieten. De uitdaging is om met name met de personen die je minder goed liggen effectief samen te werken.

Het rooster voor keuzecursussen, waarvoor je je hebt ingeschreven, wordt niet aan je onderwijsnummer gekoppeld.

Voor de keuzecursussen zijn er twee opties om het rooster te bekijken:

  • Via rooster toevoegen -> kies je het rooster van de cursus (cursuscode is gelijk aan de code in Osiris)
  • Je voegt het een individuele student rooster toe: “DGK 2/3B - “cursuscode”. Selecteer “groep DGK/GNK”  -> filter op faculteit en vervolgens  studieprogramma  DGK 2/3B keuzevakken, daar staan dan vervolgens de ‘student’ roosters die je toe kunt voegen.

De verschillende onderwijsmomenten zullen starten om:

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 en 18.15 uur

Tentamens en herkansingen kunnen ook in de avonduren worden afgenomen.

Hoorcollege (HC)         45 min.
Werkcollege (WC)        1 uur en 45 min. (inclusief pauze)
Practicum (Pr)               1 uur en 45 min. of 3 uur en 45 min. (incl. pauze)

Ga naar Praktische zaken > In- en uitschrijving voor meer informatie.

Heb je vragen over roosters en zaalreserveringen? Mail naar rooster.vet@uu.nl.