Honours Programma bachelor

honours programma bachelor diergeneeskunde

Dit facultaire programma is opgezet voor studenten die zich breder willen oriënteren en extra uitdaging tijdens hun studie zoeken. Het programma biedt je de kans meer uit je studie te halen en jezelf een betere startpositie voor je master of op de arbeidsmarkt te geven. Je volgt een deel van het onderwijs op honoursniveau en het overige onderwijs bestaat uit reguliere vakken. Je maakt deel uit van een ‘community’ die door vaste docenten wordt begeleid.
 

Heb je gemiddeld een 7.5 of hoger voor de verschillende cursussen in het eerste semester gehaald, dan word je door de commissie Honours Programma bachelor Diergeneeskunde via een persoonlijke email uitgenodigd om aan het programma mee te doen. Heb je gemiddeld een 7.0 of hoger, dan kun je jezelf aanmelden.

Wil je aan het Honours Programma (HP) meedoen, dan volg je verplicht het introductieprogramma. Het introductieprogramma bestaat uit algemene informatie over het HP, de keuzecursussen die je kunt volgen en een introductie van de thema’s waar je je tijdens het HP verder in kunt gaan verdiepen.

Ook als je nog niet helemaal zeker weet of je het HP echt wilt gaan volgen, kun je (mits aangemeld) aan het introductieprogramma meedoen en na afloop daarvan beslissen of je je aanmelding handhaaft of niet.

Als je aan het programma mee wilt doen, meld je je aan via de aanmeldingsmodule op Blackboard, HP bachelor Diergeneeskunde. Je aanmelding bevat:

 • Een brief met je motivatie om aan het programma mee te doen
 • Een curriculum vitae
 • Heb je gemiddeld een 7.0 of hoger (en < 7.5), dan stuur je ook je cijferlijst in

Je kunt in je curriculum vitae bijvoorbeeld aangeven dat je naast de studie werkt, lid bent van een vereniging, of actief bent met extra-curriculaire - of maatschappelijke activiteiten. Deze documenten kunnen worden geüpload als pdf files in het beveiligde deel van de Blackboard module (Aanmelden HP bachelor).

Na het introductieprogramma maak je een poster, die je aan een groep van 5 tot 10 studenten in aanwezigheid van 2 leden van de commissie Honours Programma bachelor Diergeneeskunde presenteert. De poster en je presentatie worden beoordeeld. De uiteindelijke selectie van studenten die aan het programma gaan meedoen, vindt plaats aan de hand van de beoordeling van de poster en van je motivatiebrief.

Meedoen

Behoor je tot de geselecteerde studenten, dan volgt daarna een gesprek met de commissie Honours Programma bachelor Diergeneeskunde om je individuele programma vorm te geven.

In het Honours Programma bachelor Diergeneeskunde kies je voor een onderwerp op het gebied van onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg, bestuur en beleid, One Health of dierwelzijn. Het omvat:

 • Het lijnonderwijs, via een andere aanpak van de aangeboden studiestof naast het reguliere programma (15 EC); en
 • De honoursthesis (15 EC) bestaande uit een individueel project (7,5 EC) in combinatie met een theoretisch deel (7,5 EC) op honoursniveau.
 • Daarnaast volg je cursussen (15 EC) om je verder te verbreden, bijvoorbeeld multidisciplinaire cursussen aan andere UU-faculteiten en een speciale interdisciplinaire keuzecursus.
 • Ook doe je internationale ervaring op bijvoorbeeld door middel van summerschool, een studiereis of een internationale conferentie.

Afronden

Het Honours Programma start bij aanvang van het tweede jaar en duurt twee jaar. Als je het programma succesvol afrondt, ontvang je een honourscertificaat.

Samenstelling van de Commissie honours programma bachelor

 • prof. R (Ronette) Gehring, hoogleraar Veterinaire Farmacotherapie en Farmacie, bachelor Honoursdirector
 • prof. dr. V.P.M.G. (Victor) Rutten, Universitair hoofddocent Infectieziekten en Immunologie
 • dr. B. (Bas) Swildens, Universitair docent Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren
 • dr. Y.R.A. (Yvonne) van Zeeland, Universitair docent Geneeskunde van Gezelschapsdieren
 • P.L.A.M. (Peter) Vos, Universitair hoofddocent Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren
 • A.A.G. (Andrea) Laumen BSc
 • I. (Inge) Bertijn BSc
 • drs. M. (Marloes) Boterman, beleidsmedewerker kwaliteitszorg onderwijs
 • K.T. (Kelly) Stolk MSc, HP-coördinator
 • W.P.M. (Willeke) Veltman, ondersteuning

Voor vragen kun je mailen naar hp.vet@uu.nl

Naast de facultaire honoursprogramma's biedt de Universiteit Utrecht in de bachelor honourscursussen aan bij het Descartes College.

Descartes College

De honourscursussen van het Descartes College zijn interdisciplinair en verschillen vanwege hun universiteitsbrede karakter van het facultaire honoursaanbod. Je bekijkt je eigen discipline vanuit het geheel van de wetenschappen en gaat in discussie met de beste studenten en docenten van andere vakgebieden. In iedere cursus wordt vanuit een andere invalshoek gereflecteerd op de wetenschap. Je volgt de cursussen in het tweede en derde jaar van je opleiding.

Aanmelding en selectie
Gemotiveerde en breed geïnteresseerde studenten kunnen zich aan het einde van het eerste jaar van hun bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht aanmelden voor de selectie van het Descartes College. Ben jij al honoursstudent? Dan hoef je niet deel te nemen aan de selectie en kan je je direct inschrijven (per semester) voor één of meerdere cursussen van het Descartes College.

Kijk voor meer informatie en het cursusaanbod op de centrale pagina's van het Descartes College.