Via cursusevaluaties kun je verbetersuggesties geven voor een cursus en lever je op die manier een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

Hoe werkt dat?

  • Alle cursussen worden minimaal eens per 3 jaar geëvalueerd middels o.a. een student enquête, die wordt uitgezet via het digitale evaluatiesysteem Caracal. Na het einde van een cursus vul je een enquête in, indien van toepassing. 
  • Minimaal eens per 3 jaar is er een kwaliteitszorggesprek waarin studenten en docenten de cursus evalueren. De onderwijsdirecteur en beleidsmedewerker onderwijs zijn hierbij aanwezig. De evaluatie wordt gedaan op basis van de uitslagen van de enquêtes, de afspraken die vorige periode zijn gemaakt, de kengetallen van de cursus en narratieve feedback.
  • Er worden afspraken gemaakt om de cursus te verbeteren voor de komende periode

Op Caracal staan vervolgens per cursus:

  • De kengetallen
  • De reactie van de cursuscoördinator op de enquete uitslagen
  • De uitslagen van studentenquêtes
  • Het gespreksverslag van het kwaliteitszorggesprek met de afspraken voor verbetering