Via cursusevaluaties kun je verbetersuggesties geven voor een cursus en lever je op die manier een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

Hoe werkt dat?

  • Alle cursussen worden minimaal eens per 3 jaar geëvalueerd middels o.a. een student enquête . Na het einde van een cursus vul je een enquête in, indien van toepassing. Docenten doen dat ook!
  • Minimaal eens per 3 jaar is er, uiterlijk 6 weken na afloop van de cursus, een kwaliteitszorggesprek waarin studenten en docenten de cursus evalueren. De coördinator kwaliteitszorg onderwijs is hierbij aanwezig. De evaluatie wordt gedaan op basis van de uitslagen van de enquêtes, de afspraken die vorig studiejaar zijn gemaakt, de kengetallen van de cursus en narratieve feedback.
  • Vervolgens vindt er ongeveer 10 weken na het einde van de cursus  een gesprek plaats tussen de onderwijsdirecteur, de cursusleider en de coördinator kwaliteitszorg onderwijs.
  • Er worden afspraken gemaakt om de cursus te verbeteren voor de komende periode

Op Blackboard staan vervolgens per cursus:

  • De kengetallen
  • De uitslagen van studentenquêtes
  • De gespreksverslagen met de afspraken voor verbetering
  • De resultaten van de afspraken die voorgaand jaar zijn gemaakt.