De bacheloropleiding Diergeneeskunde is een brede opleiding en vormt de basis voor de masteropleiding Diergeneeskunde of een biomedische opleiding; voorbeelden zijn bepaalde Geneeskunde masters, bepaalde researchmasters in de Life Sciences en masters op het gebied van gezondheidsvoorlichting of beleid/bestuur. Een uitgebreid overzicht van (mogelijke) aansluitende masteropleidingen is beschikbaar bij de studieadviseurs.

masterprogramma's diergeneeskunde

Om dierenarts te worden vervolg je je studie met de driejarige masteropleiding Diergeneeskunde. Je kiest voor één van de drie masterprogramma's:

Binnen elke master heb je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in een bepaalde richting; klinisch, bestuur en beleid, onderzoek, One health of Animal Welfare Management.

Vanaf collegejaar 2020-2021 is matching voor studenten met een diploma van de Utrechtse bacheloropleiding Diergeneeskunde een verplicht onderdeel van de inschrijving voor de masteropleiding Diergeneeskunde. Op dit moment wordt onderzocht hoe een matchingstraject er uit gaat zien en meer informatie volgt zodra er meer over bekend is.

masterprogramma's universiteit utrecht

Heb je interesse voor een masteropleiding op biomedische gebied of een andere master bij de Universiteit Utrecht oriënteer je dan op de mogelijkheden via de masterkiezerssite.

Een uitgebreid overzicht van (mogelijke) aansluitende masteropleidingen bij de Universiteit Utrecht en elders is beschikbaar bij de studieadviseurs.

contact

Heb je hulp nodig bij het kiezen van een master? Dan kun je voor advies terecht bij de studieadviseur.

Feiten en cijfers

Binnen 2 jaar na afstuderen volgt 99% van de bachelors Diergeneeskunde een masterprogramma in Nederland (bron: KUO 2012). Klik hieronder op 'feiten en cijfers' over carrièreperspectieven na de master diergeneeskunde.

Het eerste jaar na afstuderen

Uit een alumnionderzoek van de faculteit Diergeneeskunde in 2015 blijkt dat gemiddeld 97.8% van de alumni binnen 1 jaar na afstuderen werk had.

  • 92.8% van de alumni was werkzaam als dierenarts (zowel praktiserend als niet-praktiserend)
  • 3.3% was werkzaam op master niveau, maar niet als dierenarts
  • 1.7% was werkzaam in een functie onder master niveau.
  • 2,3% van de alumni had nog geen baan binnen 1 jaar na afstuderen, waarvan 1.7% wel eerder in het op master niveau had gewerkt. De overige 0.6% had alleen onder master niveau gewerkt.

Per differentiatie waren er kleine verschillen te zien in het eerste jaar na afstuderen:

  • Dierenartsen met differentiatie GD werkten gemiddeld 10.1 maanden, waarvan 8.6 maanden op master niveau en 7.8 maanden als dierenarts (praktiserend of niet-praktiserend).
  • Dierenartsen met differentiatie Paard werkten gemiddeld 10.3 maanden, waarvan 7.6 maanden op master niveau en 7.4 maanden als dierenarts.
  • Dierenartsen met differentiatie LH/VV werkten gemiddeld het meest: 11.1 maanden, waarvan 10.0 maanden op master niveau en 9.8 maanden als dierenarts.

Ontwikkeling beroepsgroep in de loop der jaren
De KNMvD houdt gegevens over de ontwikkeling van de gehele werkzame beroepsgroep in Nederland bij.
De afgelopen 15 jaar is het aantal practici ondernemers gedaald van 62,2% naar 41,6% gedaald. Het aantal practici in loondienst is juist gestegen van 11,0% naar 30,0%. Bovendien is er een lichte stijging te zien in niet-practici: van 26,8% naar 28,4%.

 

 

Heb je je bul op zak en wil je nu aan het werk, maar heb je vragen over waar, wat en hoe? Dan ben je bij Career Services van harte welkom. Tot 6 maanden na je afstuderen kun je trainingen volgen, tests doen, je cv laten checken en een gesprek met je career officer voeren.

Vanaf je afstuderen ben je alumnus of alumna van de Universiteit Utrecht en van je opleiding en studievereniging. Je wordt automatisch opgenomen in het adressenbestand van het Alumnibureau van de Universiteit Utrecht en krijgt informatie over de (Career) events die worden georganiseerd door het Jonge Alumni Netwerk (JAN) van de Universiteit Utrecht.