Tijdens je opleiding doe je op het gebied van diergeneeskunde vaardigheden op. Je ontwikkelt competenties en bereid je voor op een verdere studieloopbaan. Onder Onderwijs > Eindtermen vind je de Eindtermen bachelor Diergeneeskunde. Hierin staat wat je bereikt hebt als je bent afgestudeerd als bachelor student en hierin is ook het Profiel van de bachelor Diergeneeskunde opgenomen.