Aanmelden Master Diergeneeskunde 2022 - 2023

Er zijn vier instroommomenten per jaar: september (72 plaatsen), november (48 plaatsen), februari (48 plaatsen) en mei (72 plaatsen). Hiermee samenhangend zijn er ook vier inschrijfperiodes per jaar met een strikte deadline. Zodra je toelaatbaar bent voor de master Diergeneeskunde (zie de toelatingseisen) kan je je aanmelden voor de master.

Indien er voor een startmoment meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal er geloot worden. Alle aanmeldingen binnen een bepaalde inschrijfperiode worden gelijkwaardig behandeld. Er wordt geen onderscheid gemaakt in de datum van afstuderen. Word je niet geplaatst voor het startmoment van jouw voorkeur dan word je geplaatst op het eerstvolgende startmoment waar plaats is. Deze plaats kan je accepteren of weigeren. Weiger je het toegewezen startmoment dan dien je je tijdens een volgende inschrijfperiode opnieuw aan te melden.

Schema van startmomenten (bijgewerkt op: 14-1-2021)
 

Startmomenten
in de master

Aantal beschikbare
plaatsen

5 september 2022 Vol
14 november 2022 2
6 februari 2023 44
22 mei 2023 71
4 september 2023 72

Studielink

1. Zodra je voldoet aan de toelatingseisen van de Master Diergeneeskunde, meld je je in Studielink aan.

 • Controleer de toelatingseisen
 • Let op de deadlines van aanmelden, deze staan vast. Zie hiervoor het onderstaande schema van aanmelddeadlines en plaatsingsberichten. 
Schema van aanmelddeadlines en plaatsingsberichten
 

Deadline aanmelden master Diergeneeskunde 

Check en lotingsprocedure

Ontvangen plaatsingsbericht & toelatingsbewijs
10 december 2021 14 januari 2022
8 april 2022 6 mei 2022
8 juli 2022 5 augustus 2022
16 september 2022 14 oktober 2022
9 december 2022 6 januari 2023
7 april 2023 28 april 2023

2. Kies in Studielink het startmoment van jouw voorkeur.

 • Deze keuze is geen garantie dat je ook daadwerkelijk op dit moment kan starten. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen volgt loting.
 • Bekijk op deze pagina in het Schema van startmomenten de actuele stand van het aantal nog beschikbare plaatsen.

Osiris Online Application

3. Je ontvangt vanuit Studielink een automatisch gegenereerde mail met een link naar de Osiris Online Application.

 • Heb je deze e-mail 24 uur na je aanmelding in Studielink nog niet ontvangen stuur dan een bericht naar: masteradmissions.vet@uu.nl

4. Doorloop de Osiris Online Application en upload alle gevraagde documenten.

 • Check bij elke stap of de informatie van je aanmelding klopt. Alleen volledig ingediende aanmeldingen worden in behandeling genomen

Loting en acceptatieformulier

5. Na de sluiting van de betreffende aanmeldperiode worden alle volledig doorlopen en ingediende aanmeldingen gecheckt op de toelatingseisen en volgt de lotingsprocedure.

 • Voldoe je hier niet aan dan word je niet in de loting meegenomen.

6. Ben je geplaatst op het startmoment van jouw voorkeur dan ontvang je ongeveer een maand na de sluiting van de aanmeldperiode een e-mail met een een link naar het acceptatieformulier. Hier moet je binnen twee weken op reageren.

7. Ben je niet geplaatst op het door jou gekozen startmoment dan krijg je bericht op welk startmoment we je wel kunnen plaatsen.

 • Accepteer je dit startmoment dan meld je je binnen twee weken opnieuw aan in Studielink voor dit startmoment. De toegewezen plaats is voor jou gedurende deze twee weken gereserveerd en je gegevens worden door Studielink bewaard zodat je niet opnieuw je documenten hoeft te uploaden. Als je niet meer geplaatst kan worden op het laatste startmoment van het betreffende academisch jaar, zal je plaats in het eerste startmoment van het volgende academisch jaar gereserveerd worden. Je zal dan met je aanmelding in Studielink moeten wachten tot de aanmeldingsprocedure van dit betreffende jaar geopend wordt (1 oktober).
 • Weiger je dit startmoment dan laat je dit binnen twee weken via mail weten aan masteradmissions.vet@uu.nl. Jouw aanmelding wordt dan geannuleerd en je zal zelf opnieuw de aanmeldingsprocedure moeten opstarten. Heb je binnen twee weken niet gereageerd dan gaan we ervan uit dat je dit startmoment weigert.

8. Houd in de periode tussen je aanmelding en de start van je onderwijs de berichtgeving (b.v. over de betaling van collegegeld) in Studielink in de gaten.

Vragen?

Heb je vragen over de aanmeldprocedure of lukt het aanmelden niet, stuur dan een bericht aan: masteradmissions.vet@uu.nl.  

 1. Voor elke plaatsing maakt de opleiding een lijst van alle studenten die op dat moment voldoen aan de toelatingseisen. De plaatsing vindt altijd minimaal een maand voor het startmoment plaats.
 2. De toelaatbare studenten worden door loting rangnummers toegekend.
 3. Op volgorde van rangnummer krijgt de student een plaats aangeboden op het eerst beschikbare startmoment op of na zijn voorkeursmoment. Na aanmelding krijgt hij een toelatingsbeschikking.
 • UU Bachelor Diergeneeskunde behaald.*
 • WUR Bachelor Animal Science met de afgeronde minor BVM (binnen 4,5 jaar afgerond) behaald.
 • Internationale veterinaire vooropleiding met EAEVE of AVMA accreditatie, 180 ECTS behaald, voldaan aan de taaleisen en het prep-programme, verzorgd door de faculteit Diergeneeskunde, succesvol afgerond.

*  Omdat de master Diergeneeskunde een selectieve master is, kan de mastertoelatingscommissie in de toekomst extra selectiecriteria toevoegen.

De meest actuele informatie over de toelatingseisen voor de master Diergeneeskunde vind je op de masterkiezerssite: https://www.uu.nl/masters/diergeneeskunde/toelating-en-aanmelden