Op dit moment wordt er nog gewerkt aan deze pagina.

Optimalisatie Bachelor Diergeneeskunde 

Vanaf academisch jaar 2022 worden er een aantal dingen verbeterd in de bacheloropleiding Diergeneeskunde.

Het nieuwe curriculum zal vanaf september 2022 in fases wordt ingevoerd.

Dit betekent concreet dat:

 • In september 2022 het eerste jaar van het nieuwe studieprogramma start en dat het tweede en derde jaar nog les krijgen volgens het huidige studieprogramma.
 • In september 2023 het tweede jaar van het nieuwe studieprogramma start en het derde jaar nog les krijgt volgens het huidige studieprogramma. 
 • In september 2024 het derde jaar van het nieuwe studieprogramma start en op dat moment het nieuwe curriculum volledig is ingevoerd. 

Het nieuwe curriculum bachelor ziet er als volgt uit:

Overgangsregelingen

We pakken deze overgang zorgvuldig aan en werken stap voor stap de overgangsregelingen uit voor studenten die een cursus uit het huidige studieprogramma niet met een voldoende hebben afgesloten en het jaar daarna niet de gelegenheid hebben deze te herkansen omdat het nieuwe studieprogramma wordt ingevoerd. 

FAQ (Frequently Asked Questions) Bachelor Optimalisatie

Wat betekent de geoptimaliseerde bachelor voor jou als student? We proberen hieronder zo goed mogelijk antwoord op te geven op jullie vragen. Het is de bedoeling dat op deze pagina steeds meer vragen en antwoorden te vinden zijn.

Het invoerteam Ba DGK 2022 bestaat uit: 

 • Jooske IJzer, voorzitter (Dept. BHS),
 • Bas Vaandrager, docent (Dept. BHS) 
 • Maarten van Emst, docent (Dept. CS)
 • Joachim Nieuwland, docent (Dept. PHS)         
 • Kelly Stolk, onderwijscoördinator bachelor (OSZ)
 • Yvette Ritzen, roostermaker
 • Nick van Bentem, student
 • Vacant, student
 • Hanne ten Bergeonderwijskundige, Onderwijs Advies & Training

We werken per fase de overgangsregelingen uit voor studenten die een cursus uit het huidige studieprogramma niet met een voldoende hebben afgesloten en het jaar daarna niet de gelegenheid hebben deze te herkansen omdat het nieuwe studieprogramma wordt ingevoerd.