Nieuwe huisvesting in vogelvlucht

Nieuwe huisvesting in vogelvlucht

De faculteit Diergeneeskunde krijgt over enkele jaren een nieuw en duurzaam faculteitsgebouw. De verouderde gebouwen Androclus, Nieuw Gildenstein en M.G. de Bruin worden afgebroken. De gebouwen van de dierenklinieken, apotheek en laboratoria (Heinrich Jakob, Willem C. Schimmel en Jeannette Donker-Voet) worden aangepast aan 'de eisen van de tijd'. De Tolakker wordt uitgebreid met een nieuwe onderzoeks- en onderwijsfaciliteit voor landbouwhuisdieren. 

In juli 2019 presenteerden de decaan en directeur bedrijfsvoering van Diergeneeskunde samen met de directeur huisvesting van de afdeling Vastgoed & Campus van de Universiteit Utrecht de huisvestingsplannen aan de medewerkers van Diergeneeskunde. Deze presentatie kun je hier terugzien.

Samen op weg naar toekomstbestendige huisvesting

(leesrichting afbeelding van beneden naar boven)

Praatplaat nieuwe huisvesting Diergeneeskunde