Studieadvies en belangrijke regelingen

Bindend Studieadvies (BSA)

In het eerste jaar van de bachelor Diergeneeskunde moet je minimaal 45 EC (van de 60) behalen. Haal je deze punten niet, dan krijg je een negatief Bindend Studie Advies (BSA). Je mag dan gedurende vier jaar niet ingeschreven staan als student Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Over het bindend studieadvies staat meer informatie in de bachelor Onderwijs- en Examenregeling (O.E.R.). De bachelor Onderwijs- en Examenregeling vind je onder Regelingen en procedures. Voor vragen over het BSA kun je terecht bij de studieadviseur.

Vrijstellingen

Heb je een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire opleiding voltooid, voorafgaand aan de start van de bachelor opleiding Diergeneeskunde? Dan kom je misschien in aanmerking voor een vrijstelling. Je leest meer over vrijstellingen en hoe je een verzoek kunt indienen onder Regelingen en procedures

Studeren met een functiebeperking

Als je een functiebeperking hebt, kun je speciale voorzieningen en begeleiding aanvragen.

Bij een functiebeperking kun je denken aan: 

  • Dyslexie
  • AD(H)D
  • Een chronische ziekte (o.a. ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma, ME/CVS, RSI/CANS)
  • Visuele, auditieve en motorische beperkingen
  • Een autismespectrumstoornis (ASS)
  • Chronische psychische problematiek (o.a. chronische depressie)

Er zijn verschillende soorten voorzieningen. Een voorbeeld van een onderwijs- en tentamenvoorziening, is extra tijd bij tentamens. Je kunt via OSIRIS Student (tabblad Zaken > Aanvraag voorzieningen) een verzoek voor onderwijs- en toetsvoorzieningen indienen. Neem bij vragen contact op met je studieadviseur. 

Meer regelingen en procedures

Op de studentensite vind je een overzicht van alle regelingen en procedures die specifiek gelden voor studenten Diergeneeskunde.

Bij wie kun je terecht?

Voor vragen over effectief studeren, BSA, studeren met een functiebeperking of bij persoonlijke problemen, kun je terecht bij de eerstejaars studieadviseur, Anniek Mestebeld. 

Via onderstaande link kom je bij Begeleiding en advies. Hier vind je onder het uitklapmenu 'Studieadviseurs' de digitale afspraakkalender. Daar kun je zelf een afspraak inplannen met de studieadviseur.