Bijvakken Diergeneeskunde

In het onderwijsprogramma in de bachelor worden naast het reguliere programma in het 2e studiejaar (in periode 4) en 3e studiejaar (in periode 3) keuzecursussen aangeboden. In de master diergeneeskunde worden ook keuzecursussen aangeboden (in periode 1 en 3). Een aantal van deze keuzecursussen is toegankelijk voor bijvakkers.

Keuzecursussen Diergeneeskunde 2021-2022

De keuzecursussen in de bachelor en master diergeneeskunde die open staan voor ‘bijvakkers’ vind je in de Onderwijscatalogus. Onder bijvakkers worden studenten verstaan die van een andere faculteit of van buiten de UU komen.

Voor een overzicht van keuzecursussen bij de faculteit Diergeneeskunde selecteer je:

  • Het juiste ‘collegejaar’
  • Faculteit der Diergeneeskunde
  • Bijvakker? ‘Ja’

Deze selectie levert rond de 30 bachelor- en mastercursussen op. Je kunt hier onder andere cursusbeschrijvingen, ingangseisen en of je de betreffende cursus als bijvakker kunt volgen vinden.

Randvoorwaarden keuzecursussen

Indien het aantal inschrijvingen voor een keuzecursus te beperkt is kan worden besloten om de cursus te laten vervallen. Heb je je voor een cursus ingeschreven die vervalt dan wordt je op de hoogte gebracht en krijg je, indien mogelijk, alternatieve keuzecursussen van de faculteit Diergeneeskunde aangeboden. Er kunnen plaatsingsregels gelden, bijvoorbeeld bij een te groot aantal inschrijvingen.

Studeer je aan de Universiteit Utrecht dan schrijf je je in via OSIRIS student tijdens de vastgestelde inschrijfperioden.
Let op: studeer je niet aan Universiteit Utrecht dan dien je een inschrijvingsbewijs/bewijs van betaald collegegeld te tonen en kun je je interesse voor een specifieke keuzecursus kenbaar maken door een e-mail te sturen aan osz.vet@uu.nl.

Inschrijven

Informatie over (na)inschrijfperiodes, het timeslotmodel en de academische jaarkalender vind je onder de centrale pagina's over In- en uitschrijving. De inschrijving van de bachelor keuzecursussen die faculteit Diergeneeskunde aanbiedt staat om 13.00 uur open (voor de master vanaf 00:00 uur). Let op: je kunt je maar voor één keuzecursus inschrijven.

Contact

Wil je meer weten over de keuzecursussen in de bachelor of master, neem dan contact op met Kelly Stolk respectievelijk Madelon van Weeren via email: bachelor.dgk@uu.nl