Verslaving is een groot medisch en maatschappelijk probleem. Om verslavingsproblematiek effectiever te kunnen benaderen moeten we complexe vragen beantwoorden zoals: ‘waarom wordt de ene persoon wel verslaafd en de andere niet?’, ‘wat zijn de individuele en sociale gevolgen van verslaving?’ en ‘hoe kunnen we verslaving voorkomen en behandelen?’

Onderzoekers uit verschillende vakgebieden (neurobiologie, farmacie, sociale wetenschappen, geneeskunde, geschiedenis) houden zich bezig met de diverse aspecten die een rol spelen bij verslaving, maar de integratie van deze informatie kan beter. De interdisciplinaire minor Addiction brengt daarom de verschillende vakgebieden bij elkaar. Studenten krijgen hierdoor een brede basis om als kritische en vakgebieds-overschrijdende onderzoekers deze complexe aandoening in de toekomst beter te kunnen begrijpen. In deze minor volg je vakken die gegeven worden vanuit de faculteiten bètawetenschappen, sociale wetenschappen, diergeneeskunde en het Universitair Medisch Centrum. Zo profiteer je van kennisuitwisseling met studenten en wetenschappers vanuit verschillende disciplines en faculteiten.

Na afronding van deze minor ben je in staat om de complexiteit van verslaving op een vernieuwende manier te onderzoeken en om op een heldere manier je bevindingen te presenteren naar een wetenschappelijk en algemeen publiek.

De minor Addiction wordt niet aangeboden in collegejaar 2018-2019.
 

De minor Addiction bestaat in principe uit drie verplichte cursussen en een keuzecursus. Elke cursus is 7.5 EC. Helaas wordt de cursus verslaving en verslavingszorg (faculteit geneeskunde) in 2017-2018 niet gegeven. Je kan ter vervanging een extra keuzecursus uit onderstaande lijst volgen of contact opnemen met de minor coördinator  over een alternatief. dr. Heidi M.B. Lesscher, tel: (030) 253 9876 en e-mail: h.m.b.lesscher@uu.nl.

Verplicht:

  • 200800285 Risicogedrag en Verslaving in de Adolescentie (blok 1, faculteit Sociale Wetenschappen)
  • FA-332 Verslaving en Verslavingsmiddelen (blok 3, faculteit Bètawetenschappen)

Keuze:

  • BETA-B2FGN Filosofie en Grondslagen v/ Natuurwetenschappen (blok 2, faculteit Bètawetenschappen)
  • 200600036 Jeugdcriminaliteit (blok 1, faculteit Sociale Wetenschappen)
  • 200300480 Introductie gedragswetenschappen (blok 2, faculteit Sociale Wetenschappen)
  • 200500046 Adolescent development (blok 3, faculteit Sociale Wetenschappen)
  • 201700107 Development, learning and behavior (blok 4, faculteit Sociale Wetenschappen)
  • 201300351 Neuroscience of social behavior and emotional disorders (blok 1, faculteit Sociale Wetenschappen)
  • 200300074 Cognitieve neurowetenschappen (blok 2, faculteit Sociale Wetenschappen)
  • 200300073 Klinische neuropsychologie (blok 2, faculteit Sociale Wetenschappen)

Of een andere relevante cursus, in overleg met de minor coördinator.

De minor Addiction heeft geen specifieke ingangseisen. De minor is voor geïnteresseerde studenten van alle opleidingen van de Universiteit Utrecht.

Inschrijven voor de minor Addiction voor collegejaar 2018-2019 is niet mogelijk.

Studenten van de Universiteit Utrecht
Als je studeert aan de Universiteit Utrecht dan schrijf je je in via OSIRIS. Je moet je zowel voor de minor inschrijven als voor elke cursus afzonderlijk.

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht
Het is op dit moment niet mogelijk voor studenten van buiten de Universiteit Utrecht om deze minor te volgen.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de minor coördinator dr. Heidi M.B. Lesscher, tel: (030) 253 9876 en e-mail: h.m.b.lesscher@uu.nl.