Tentamens zijn onderwijsactiviteiten en kunnen ook onder de huidige maatregelen plaatsvinden op locatie. Er is besloten tentamens plaats te laten vinden met een maximum van 100 personen in een zaal, uiteraard rekening houdende met de anderhalve meter afstand.

Quarantaine en behoud tentamenkansen
Krijg je het advies van de GGD om in thuisquarantaine te gaan en heb je binnenkort een tentamen op locatie? Volg het advies van de GGD dan altijd op en blijf thuis, ook als je nog geen klachten hebt. Je behoudt hetzelfde aantal toetskansen als je je tentamen niet kunt maken omdat:

  • Je in thuisquarantaine zit
  • Je zelf positief bent getest
  • De coronacheck je adviseert thuis te blijven
  • Je een kwetsbare gezondheid hebt
  • Je moet zorgen voor iemand met een kwetsbare gezondheid

Neem zo snel mogelijk contact op via de reguliere afmeldingsprocedure bij jouw opleiding of bij je studieadviseur. Vervolgens overlegt de opleiding met jou over een alternatieve toetsvorm. Dit kan op een ander moment zijn dan het moment waarop je tentamen gepland was.

FAQ tentamens op locatie

De gebouwen en ruimtes zijn ingericht op het houden van 1,5 meter afstand. Houd altijd 1,5m afstand tot anderen. Houd je ook aan de andere coronarichtlijnen van de Rijksoverheid. Draag een mondkapje wanneer je je verplaatst in een gebouw. Bij de entree van de gebouwen en in de omgeving van de onderwijs- en tentamenruimtes staan desinfectiepalen om je handen schoon te maken voordat je een gebouw/zaal betreedt. Bij de receptie van het Educatorium kun je een styluspen ophalen die je gebruikt voor het aanraken van contactpunten zoals op de printer, zodat je de oppervlakte niet hoeft aan te raken.

Welke huisregels gelden er in de gebouwen?
De UU heeft huisregels opgesteld voor studenten die aanwezig zijn in de gebouwen, bijvoorbeeld over het gebruik van mondkapjes.

Hoe weet ik of ik naar een tentamen mag komen?
Doe vooraf de coronacheck (pdf).

Wat zijn de hygiënemaatregelen ten aanzien van tentamenruimtes?
De gebouwen en ruimtes zijn ingericht op het houden van 1,5 meter afstand. Houd altijd 1,5m afstand tot anderen. Houd je ook aan de andere coronarichtlijnen van de Rijksoverheid. Bij de entree van de gebouwen en in de omgeving van de onderwijs- en tentamenruimtes staan desinfectiepalen om je handen schoon te maken voordat je een gebouw/zaal betreedt. Bij de receptie kun je een styluspen ophalen die je gebruikt voor het aanraken van contactpunten zoals op de printer, zodat je de oppervlakte niet hoeft aan te raken. De zalen, het meubilair en de AV-desk worden dagelijks voor aanvang schoongemaakt. Bij schriftelijke tentamens: wanneer een zaal op een dag door meerdere groepen studenten wordt gebruikt, staat er een sprayflacon met voldoende (papieren hand)doekjes in of nabij de zaal. Het is de bedoeling dat je dan zelf je tafel (als student) voorafgaand aan het tentamen schoonmaakt. Bij digitale tentamens wordt de schoonmaak van tafels en chromebooks door de UU verzorgd.

Waar moet ik als student in het algemeen rekening mee houden als ik kom voor een tentamen?
Er mag maar een beperkt aantal personen in één tentamenzaal, dus het kan zijn dat een tentamen verspreid is over meerdere ruimtes. Voor studenten: Check dus vooraf in MyTimetable. Van je docent ontvang je nog de specifieke ruimte-informatie. De gebouwen waar tentamens worden gehouden zijn aangepast aan de 1,5 meter maatregelen. De volgende punten zijn hierbij belangrijk:

  • Zorg dat je minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig bent bij de betreffende tentamenruimte. Vanwege de coronamaatregelen ben je meer tijd kwijt bent om op je plek te komen.
  • Bewaar voldoende afstand tot andere studenten. Dit is vooral belangrijk bij de binnenkomst in de locatie en bij de toegang tot de tentamenruimte.
  • Desinfecteer je handen voordat je een tentamenruimte binnengaat.
  • Volg de aanwijzingen op van de coronacoördinatoren die aanwezig zijn om je op een goede en veilige wijze te begeleiden naar de tentamenplaats.
  • De coronacoördinatoren zijn te herkennen aan een geel hesje. Je kunt hen aanspreken als je vragen hebt. Houd hierbij ook voldoende afstand.

Waarom moet ik eerder komen naar de tentamenlocatie?
Voor studenten: Een goede doorstroom van studenten op een zorgvuldige en veilige wijze vraagt om meer tijd. Vandaar dat je als student minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig dient te zijn bij de betreffende tentamenruimte, Je krijgt daar vervolgens aanwijzingen voor de doorstroom naar de ruimte waar het tentamen zal plaatsvinden. Zorg dus dat je op tijd bent, maar kom niet te vroeg. Als je te vroeg komt loop je het risico dat je niet de tentamenlocatie en tentamenruimte in kunt en dat er opstoppingen ontstaan bij de toegang tot het gebouw en tentamenruimte. Volg de aanwijzingen van de coronacoördinatoren op.

Zijn er begeleiders ter plekke aanwezig die de doorstroom aan studenten begeleiden naar een tentamen?
Op een veilige wijze een gebouw betreden en naar de tentamenruimte gaan is vooral een verantwoordelijkheid van de student zelf. ‘Houd dus voldoende afstand tot elkaar’ is ook hier de hoofdregel. Om de situatie ter plekke te begeleiden en vragen te beantwoorden zijn er coronacoördinatoren aanwezig die toezien op een verantwoorde en veilige doorstroom van mensen in het gebouw. Coronacoördinatoren zijn herkenbaar aan een geel hesje dat ze dragen. Spreek hen gerust aan als je vragen hebt, maar houd hierbij ook voldoende afstand.

Kan ik zelf zomaar de tentamenruimte inlopen als ik daar aankom om tentamen te doen?
Nee, dit is in veel gevallen niet mogelijk. Bij grote groepen studenten die tentamen komen doen wordt toegang tot de tentamenruimte gefaseerd geregeld. De coronacoördinatoren laten elke keer kleine groepjes studenten de tentamenruimte ingaan om op hun plek te gaan zitten.

Kan ik als student zelf een tentamenplek kiezen als ik de tentamenruimte binnenkom?
Dit is helaas niet mogelijk omdat de tentamenzaal volgens een strak georganiseerd systeem wordt gevuld. Eerst worden de tentamentafels achterin de zaal gevuld en op die wijze wordt de tentamenruimte gevuld waarbij steeds meer plekken voorin de ruimte volgordelijk zullen worden bezet. Houd je dus ook aan deze werkwijze. Volg bij het verlaten van de zaal de instructie van de docent.

Zijn de toiletten geopend nabij de tentamenlocatie?
In de nabijheid van de tentamenruimte is altijd een toiletruimte geopend. Houd ook hier rekening met de 1,5 meter maatregelen zoals die in de sanitaire ruimten zijn aangegeven.

Zijn alle tentamenlocaties op dezelfde wijze voorzien van markering m.b.t. coronamaatregelen?
In de UU gebouwen wordt gebruikt gemaakt van dezelfde stickers en markeringen. Externe locaties hebben wellicht andere maatregelen getroffen dan Universiteit Utrecht. Op de locatie Bolognalaan is door de Hogeschool Utrecht gestickerd en kan daardoor enigszins afwijken. Ook zijn ter plekke desinfectiemiddelen voor de handen geplaatst en schoonmaakmiddelen voor het reinigen van stoel en tafel.

Zijn alle tafels, stoelen en chromebooks schoongemaakt voordat ik start met mijn tentamen?
Voor aanvang van de tentamens zijn alle tafels, stoelen en chromebooks (die je gebruikt bij een (digitale tentamens) al schoongemaakt. Dit hoeft je voorafgaand aan een tentamen dus niet zelf schoon te maken. Wanneer een zaal op een dag door meerdere groepen studenten wordt gebruikt, staat er een sprayflacon met voldoende (papieren hand)doekjes in of nabij de zaal. Het is de bedoeling dat je dan zelf (als student) je tafel voorafgaand aan het tentamen je desk schoonmaakt.

Moet ik na afloop van een digitaal tentamen zelf mijn tafel, stoel en de gebruikte chromebook schoonmaken?
De schoonmaak van tafels/stoelen en chromebooks na afloop van een digitaal tentamen wordt door de e-surveillant en schoonmaak uitgevoerd. Dit hoef je dus als student niet zelf te doen.

Als er extra tijd aangevraagd is voor studenten, kunnen zij dan langer gebruik maken van de tentamenruimte?
Indien voor aanvraag van de roostering is aangegeven dat extra tijd voor (enkele) studenten op legitieme gronden noodzakelijk was, dan is hier rekening mee gehouden bij het gebruik van de tentamenruimte. Is er echter geen extra tijd aangevraagd in de roosterprocedure door de faculteit dan kan er geen extra tijd worden toegestaan omdat er een opvolgend tentamen in de tentamenruimte zal plaatsvinden. 

De gebouwen en ruimtes van Jaarbeurs en Olympos zijn ingericht op het houden van 1,5 meter afstand en veilig te betreden. Houd altijd 1,5m afstand tot anderen. Houd je ook aan de andere Corona-richtlijnen van de Rijksoverheid.  Bij de entree van de gebouwen en in de omgeving van de tentamenlocaties staan desinfectiepalen om je handen schoon te maken. Je reinigt je handen voordat je het gebouw of een zaal betreedt. De zalen en het meubilair worden dagelijks voor aanvang schoongemaakt.Wanneer een zaal op een dag door meerdere groepen studenten wordt gebruikt, staat er een sprayflacon met voldoende (papieren hand)doekjes in of nabij de zaal. Het is de bedoeling dat je dan zelf voorafgaand aan het tentamen je tafel en desk schoonmaakt. Let op: als er sprake is van digitale tentamens (Olympos) dan wordt de schoonmaak van tafels en chromebooks door de UU verzorgd, dat hoef je niet zelf te doen.

Hoe weet ik of ik naar een tentamen mag komen?
Doe vooraf de coronacheck (pdf).

Zijn er specifieke zaken waar ik rekening mee moet houden als ik een tentamen bij Olympos heb?
Als je een tentamen bij Olympos hebt, houdt er dan rekening mee dat je niet door de hoofdingang bij de betreffende zaal kunt komen. Toegang tot de zaal/tentamenruimte in Olympos is bij de zaal zelf. Nabij de hoofdingang/fietsenstalling zijn hekken geplaatst met de aanduiding en correcte verwijzing naar zaal 1, 2 of 3. Bij Olympos is uitsluitend wachtruimte buiten voor de hal. Zorg dus dat je tijdig aanwezig bent (studenten minimaal een kwartier voor aanvang tentamen). Houd ook de weersverwachting in de gaten en denk b.v. aan een paraplu of regenjas indien je onverhoopt buiten moet wachten. In bijgaande plattegrond is aangegeven waar de zalen en ingangen zich bij Olympos bevinden.

Zijn er specifieke zaken waar ik rekening mee moet houden als ik een tentamen bij de Jaarbeurs heb?
Lees voorafgaand aan je tentamen deze Jaarbeurs instructie. De route, gebouw in en gebouw uit, is duidelijk aangegeven. Er zijn vier liften waarvan er twee naar boven gaan en twee naar beneden. Er kunnen maximaal 2 personen in de lift en er zijn medewerkers aanwezig die daar op letten. Vanuit de centrale entree (begane grond) is er een trap naar de 1e etage. Vanaf daar zijn roltrappen van de 1e tot de 7e etage. Bekijk hier de plattegrond en routing van de Jaarbeurs.
Let op: gasten van de Jaarbeurs worden gevraagd een gezondheidscheck te doen en het resultaat te tonen bij entree van de bijeenkomst. Deze check bestaat uit 5 vragen en in te vullen via https://check.jaarbeurs.nl. Wanneer ingevuld via de link is het tonen van een groen scherm voldoende voor toegang. Heeft men dat vooraf (nog) niet gedaan dan wordt bij de entree door een medewerker van de Jaarbeurs gevraagd dat alsnog te doen.

Zijn er begeleiders ter plekke aanwezig die de doorstroom aan studenten begeleiden naar een tentamen?
Op een veilige wijze een gebouw betreden en naar de tentamenruimte gaan is vooral een verantwoordelijkheid van de student zelf. ‘Houd dus voldoende afstand tot elkaar’ is ook hier de hoofdregel. Olympos: Om de situatie ter plekke te begeleiden en vragen te beantwoorden zijn er coronacoördinatoren aanwezig die toezien op een verantwoorde en veilige doorstroom van mensen in het gebouw. De coronacoördinatoren zijn herkenbaar aan een geel hesje dat ze dragen. Spreek hen gerust aan als je vragen hebt, maar houd hierbij ook voldoende afstand. Jaarbeurs: Het betreden en verlaten van de vergaderzalen gebeurt onder begeleiding van een host van de Jaarbeurs. Er zijn voldoende medewerkers van de Jaarbeurs aanwezig om studenten te begeleiden tot aan de zaal. Het betreden en verlaten van de vergaderzalen gebeurt onder begeleiding van een host van de Jaarbeurs. Er zijn voldoende medewerkers van de Jaarbeurs aanwezig om studenten te begeleiden tot aan de zaal en er zijn begeleiders aanwezig in de zaal

Waar moet ik als student in het algemeen rekening mee houden als ik kom voor een tentamen bij een externe locatie?
Er mag maar een beperkt aantal personen in één tentamenzaal, dus het kan zijn dat een tentamen verspreid is over meerdere ruimtes. Check dus vooraf in MyTimetable. Van je docent ontvang je nog de specifieke ruimte-informatie. De gebouwen waar tentamens worden gehouden zijn aangepast aan de 1,5 meter maatregelen. Zorg dat je minimaal 30 minuten voor aanvang aanwezig bent bij de betreffende tentamenruimte Vanwege de coronamaatregelen ben je meer tijd kwijt bent om op je plek te komen. Zorg ook dat je voldoende afstand bewaart tot andere studenten. Dit is vooral belangrijk bij de binnenkomst in de locatie en bij de toegang tot de tentamenruimte. Zorg dat je je handen desinfecteert voordat je de tentamenruimte ingaat. Volg de aanwijzingen op van de coronacoördinatoren of host die aanwezig zijn om je op een goede en veilige wijze te begeleiden naar de tentamenplaats. De coronacoördinatoren zijn te herkennen aan een geel hesje. Je kunt hen aanspreken als je vragen hebt. Houd hierbij ook voldoende afstand.

Waarom moet ik eerder naar de tentamenlocatie komen?
Voor studenten: Om de doorstroom van studenten op een zorgvuldige en veilige wijze te laten plaatsvinden is meer tijd benodigd. Vandaar dat je als student minimaal 30 minuten voor aanvang aanwezig dient te zijn bij de betreffende locatie. Je krijgt daar vervolgens aanwijzingen voor de doorstroom naar de ruimte waar het tentamen zal plaatsvinden. Zorg dus dat je op tijd bent, maar kom niet te vroeg. Als je te vroeg komt loop je het risico dat je niet de tentamenlocatie en tentamenruimte in kunt en dat er opstoppingen ontstaan bij de toegang tot het gebouw en tentamenruimte. 

Kan ik zelf zomaar de tentamenruimte inlopen als ik daar aankom om tentamen te doen?
Nee, dit is in veel gevallen niet mogelijk. Bij grote groepen studenten die tentamen komen doen wordt toegang tot de tentamenruimte gefaseerd geregeld. De coronacoördinatoren en/of hosts laten elke keer kleine groepjes studenten de tentamenruimte ingaan om op hun plek te gaan zitten.

Kan ik als student zelf een tentamenplek kiezen als ik de tentamenruimte binnenkom?
Dit is helaas niet mogelijk omdat de tentamenzaal volgens een strak georganiseerd systeem wordt gevuld. Eerst worden de tentamentafels achterin de zaal gevuld en op die wijze wordt de tentamenruimte gevuld waarbij steeds meer plekken voorin de ruimte volgordelijk zullen worden bezet. Houd je dus ook aan deze werkwijze. Volg bij het verlaten van de zaal de instructie van de docent.

Zijn de toiletten geopend nabij de tentamenlocatie?
In de nabijheid van de tentamenruimte is altijd een toiletruimte geopend. Houd ook hier rekening met de 1,5 meter maatregelen zoals die in de sanitaire ruimten zijn aangegeven.

Zijn alle tentamenlocaties op dezelfde wijze voorzien van markering m.b.t. coronamaatregelen?
In de UU gebouwen wordt gebruikt gemaakt van dezelfde stickers en markeringen. Externe locaties hebben wellicht andere maatregelen getroffen dan Universiteit Utrecht. Op de locatie Bolognalaan is door de Hogeschool Utrecht gestickerd en kan daardoor enigszins afwijken. Ook zijn ter plekke desinfectiemiddelen voor de handen geplaatst en schoonmaakmiddelen voor het reinigen van stoel en tafel.

Zijn alle tafels, stoelen en chromebooks schoongemaakt voordat ik start met mijn tentamen?
Voor aanvang van de tentamens zijn alle tafels, stoelen en chromebooks (die je gebruikt bij een (digitale tentamens) al schoongemaakt. Dit hoeft je voorafgaand aan een tentamen dus niet zelf schoon te maken. Wanneer een zaal op een dag door meerdere groepen studenten wordt gebruikt, staat er een sprayflacon met voldoende (papieren hand)doekjes in of nabij de zaal. Het is de bedoeling dat je dan zelf (als student) je tafel voorafgaand aan het tentamen je desk schoonmaakt.

Moet ik na afloop van een digitaal tentamen (Olympos) zelf mijn tafel, stoel en de gebruikte chromebook schoonmaken?
De schoonmaak van tafels/stoelen en chromebooks na afloop van een digitaal tentamen bij Olympos wordt door de e-surveillant en schoonmaak uitgevoerd. Dit hoef je dus als student niet zelf te doen.

Als er extra tijd aangevraagd is voor studenten, kunnen zij dan langer gebruik maken van de tentamenruimte?
Indien voor aanvraag van de roostering is aangegeven dat extra tijd voor (enkele) studenten op legitieme gronden noodzakelijk was, dan is hier rekening mee gehouden bij het gebruik van de tentamenruimte. Is er echter geen extra tijd aangevraagd in de roosterprocedure door de faculteit dan kan er geen extra tijd worden toegestaan omdat er een opvolgend tentamen in de tentamenruimte zal plaatsvinden.