Onderwijs in het eerste én tweede semester van het collegejaar 2020-2021 bieden we voor een groot deel online aan, en waar mogelijk in onze gebouwen. Dit geldt ook voor de toetsen.

De tentamens die online plaats vinden zijn voor zover mogelijk toetsen in de vorm van bijvoorbeeld openboektentamens, take home tentamens, essays of een mondeling. Voor een klein aantal cursussen is het tentamen een kennistoets, die niet om te zetten is in een alternatieve toets. Indien het tentamen niet op locatie kan plaatsvinden dan wordt het online georganiseerd. Bij deze online tentamens kan je opleiding ervoor kiezen om surveilleren op afstand in te zetten als faciliteit om ook in die gevallen studievertraging zoveel mogelijk te beperken.

Lees meer over: