De coronacrisis kan zorgen voor studievertraging. We begrijpen dat je je hier wellicht zorgen over maakt. Over een aantal zaken zijn al afspraken gemaakt, bijvoorbeeld de impact die vertragingen door het coronavirus kunnen hebben op jouw stages en coschappen.  

Compensatie van studievertraging a.g.v. corona

Op de pagina Geldzaken en wonen kun je meer lezen over het op dit moment geldende overzicht aan voorzieningen.

Vertraging & het bindend studieadvies

In het jaar 2020-2021 wordt de BSA-norm niet aangepast vanwege het coronavirus. Alle eerstejaarsstudenten kunnen hun studieprogramma volledig volgen. Dit besluit geldt voor alle universiteiten in Nederland en ook bij de Universiteit Utrecht.

Heb je vragen over het Bindend Studieadvies? Neem dan contact op met je studieadviseur.

Stages en coschappen

Veel stages en coschappen gaan nu niet door. Dit wordt deels opgevangen door vervangende opdrachten en vrijstellingen. Jouw opleiding of faculteit informeert jou hierover. Heb je vragen? Neem dan contact op met het STIP van jouw faculteit. 

Verblijfsvergunningen

Bij internationale studenten leven er vragen en zorgen rond verblijfsvergunningen in relatie tot het behalen van studiepunten. Lees meer in het Engels over verblijfsvergunningen.