Update: of een (interne) stage door kan gaan of niet, is afhankelijk van de regels die gelden voor de sector/branche waar de stage wordt gelopen. Als de activiteiten in de branche volgens die regels door kunnen gaan, kan de stage ook doorgaan. Reizen naar het buitenland, stages, uitwisselingen en veldwerk naar landen met kleurcode oranje of rood (volgens het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken) is niet toegestaan. Alleen voor noodzakelijke redenen kan gereisd worden naar een land met een oranje of rode kleurcode. Onderwijs (in welke vorm dan ook) geldt hierbij niet als noodzakelijk. Voor studenten die tegen corona zijn gevaccineerd worden geen uitzonderingen gemaakt. Zij dienen zich ook te houden aan de geldende reisadviezen.

Bij stages of coschappen volg je de richtlijnen van de instantie waar je aan het werk bent. Loop je stage of co-schappen bij een andere instelling, dan raden we je aan om in gesprek te gaan met iemand van deze instelling. Zij kunnen je vast informeren over het beleid dat zij volgen en jou adviseren in deze situatie. Mocht je daar niet uitkomen met de instelling, overleg dan met het STIP van jouw faculteit of het International Office

Stages en coschappen Diergeneeskunde

Coschappen en stages van de masteropleidingen van de faculteit Diergeneeskunde zijn grotendeels weer op locatie hervat. 

Stages en coschappen bij UMC Utrecht

Inmiddels zijn vrijwel alle coschappen en stages weer herstart, waarbij rekening wordt gehouden met voorwaarden om studenten, patiënten en medewerkers te beschermen. Voor ontwikkelingen in het UMC Utrecht houd je de UMC Utrecht Connect pagina  in de gaten. De opleidingen informeren je daarnaast via een tweewekelijkse nieuwsbrief.

Voor meer informatie over het beleid met betrekking tot stages in het buitenland voor studenten van de faculteit geneeskunde kijk op de pagina Studeren in het buitenland.

Stages, coschappen en veldwerk in het buitenland

Update: maak en boek geen reizen naar het buitenland tot nader order, tenzij strikt noodzakelijk. Het College van Bestuur heeft besloten dat stages en andere studieonderdelen in gebieden met een oranje reisadvies niet mogelijk zijn. Bij een negatief uitreisadvies van Nederland mogen studenten naar geen enkel land afreizen voor een studiegerelateerde activiteit.

In overeenstemming met de bekende basisrichtlijnen krijgen studenten geen goedkeuring om af te reizen naar een gebied met code rood of oranje. Reizen is alleen mogelijk met een reisadvies geel of groen. Het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kun je vinden op de website Nederland wereldwijd. De Universiteit Utrecht heeft een protocol opgesteld voor veldwerk. Neem contact op met de traineeship coördinator van je faculteit om de mogelijkheden en regels door te nemen.

Meer weten 

Heb je vragen? Neem dan contact op met het Studie Informatie Punt (STIP) of het International Office (buitenlandse stage) van jouw faculteit