Collegejaar 2021-2022

In afwachting van de persconferentie van 13 augustus a.s. zal het onderwijs in blok 1 van het nieuwe academisch jaar op locatie geroosterd worden zonder 1,5 meter-maatregel en met een voorlopige maximale groepsgrootte van 100 personen. Voor toetsing geldt die maximale groepsgrootte niet, omdat in ruimtes waar toetsing plaatsvindt voldoende afstand wordt gehouden. Dit past binnen de richtlijnen van het ministerie van OCW. Het kan zijn dat we in een later stadium een andere maximale groepsgrootte moeten aanhouden, omdat hier nog landelijke kaders voor komen. Docenten worden verzocht hoorcolleges voor grote groepen (100+) zoveel mogelijk online aan te bieden. De nieuwe versoepelingen en de toenemende studentenaantallen vragen om veel beschikbare onderwijsruimtes. Om hieraan tegemoet te komen, zal onderwijs vaker aan de randen van de dag geroosterd moeten worden. Dit zal in een aantal gevallen flexibiliteit van de docenten en studenten vragen. We begrijpen dat dit heel vervelend kan zijn en hopen op jullie begrip.