Thema's en actielijnen UU

Drie studenten die een groot logo van de UU boven hun hoofd houden

Het Nationaal Programma Onderwijs van de rijksoverheid is bedoeld om sociale en academische achterstanden als gevolg van de coronapandemie bij studenten te herstellen. Dit gebeurt aan de hand van thema's.

#backtobetter

Thema 1: Soepele in- en doorstroom

Doel van dit thema is bijdragen aan een soepele overgang voor (aanstaande) studenten tussen hun vooropleiding en een universitaire studie. Er wordt aan gewerkt dat (aanstaande) studenten over de juiste vaardigheden beschikken om hun studie te starten, te continueren en af te ronden. Projecten die ondersteund worden:

 • Voor leerlingen van het voorgezet onderwijs: het ontwikkelen van academische vaardigheden, studievaardigheden, vakinhoudelijk onderwijs en kansen-gelijkheid.
 • Voor UU-studenten: het ontwikkelen van studievaardigheden, studieloopbaanadvies, online modules statistiek, extra scriptiegroepen, skill-boost trainingen voor afstudeerders en het verbeteren van in- en afstroom tussen de Hogeschool Utrecht en de UU.

  Thema 2: Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding

  Met dit thema willen wij er voor zorgen dat studenten zich welkom en thuis voelen in hun studie en aan de universiteit en dat zij zich ondanks de naweeën van de pandemie goed kunnen ontwikkelen. Binnen thema 2 bestaan twee actielijnen:

  • Communityvorming: elkaar ontmoeten
  • Welzijn, persoonlijke ontwikkeling en begeleiding: begeleiding, training & coaching en sport & cultuur

  Thema 3: Ondersteuning en begeleiding op het gebied van coschappen medische opleidingen (UMC Utrecht)
   

  Thema 4: Lerarenopleidingen (Graduate School of Teaching)