Vraag subsidie aan

Drie geillustreerde personen houden gezamenlijk het logo van de Universiteit Utrecht omhoog.

Studenten, studentenorganisaties, faculteiten en UU-medewerkers kunnen subsidie aanvragen bij de Universiteit Utrecht voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dat is: het wegwerken en herstellen van achterstanden die onder studenten ontstaan zijn door de corona-pandemie. Een subsidieaanvraag kan ingediend worden tijdens een “Call for Proposals”.

Let op: erkende studentenorganisaties dienen éérst gebruik te maken van de Toelage Studentenorganisaties. Dit is een eenmalige extra subsidiemogelijkheid. Zie hier voor meer informatie

Vierde Call for Proposals 

Deadline indienen verzoek

31 januari 2023, 23.59 uur

Bekendmaking uitslag

25 februari 2022

Minimaal aan te vragen bedrag

€ 500

Basisvoorwaarden

Beperkingen

Alle aanvragen binnen hetzelfde thema zijn concurrent van elkaar. Dit betekent dat we mogelijk keuzes moeten gaan maken en mogelijk niet elke goede aanvraag (volledig) kunnen ondersteunen.

Er is in deze call in ieder geval geen geld beschikbaar op Thema 1a (In- en doorstroom scholieren) en Thema 2a (Community).

Overige criteria:

  1. Er moet sprake zijn van een activiteit met inhoud.
  2. De aanvraag moet voldoende concreet zijn. En de link met de coronapandemie moet duidelijk toegelicht worden. 
  3. Het gaat niet om een standaardactiviteit. Deze worden in principe niet ondersteund, tenzij de subsidie gebruikt gaat worden om een extra impuls geven om de corona-achterstanden te verhelpen.
  4. Met de activiteit wordt naar verwachting van het projectteam het gewenste doel bereikt.
  5. Het project kan zelfstandig van start. Het NPO-projectteam heeft geen mensen in dienst om het project te ondersteunen of op te pakken.
  6. De kosten per student zijn reëel, gezien de opbrengsten en het beoogde doel van het project.
  7. Bij projecten met een langere looptijd of permanente status, moet duidelijk zijn hoe de bekostiging en/of het beheer geregeld wordt als NPO stopt.
  8. Bij studentenorganisaties: heeft de erkende studentenorganisatie het NPO-bedrag van 2022-2023 (250 of 500 euro, zie hieronder) al benut?
  9. Er moet nog voldoende budget beschikbaar zijn. Het beschikbare budget is afhankelijk van het aantal aanvragen dat binnenkomt. Hoe meer goede aanvragen er binnenkomen, hoe meer er wordt toegekend, hoe minder budget er over blijft voor een eventuele volgende call. 
  10. Kijk verder bij de FAQ.

Een aanvraag indienen

Heeft jouw aanvraag betrekking op studenten binnen eenzelfde faculteit? Dien je verzoek dan in via het formulier van die faculteit. Heeft jouw aanvraag betrekking op studenten van meerdere faculteiten? Gebruik dan het algemene formulier.

 

Bekijk voorbeelden van faculteiten en studentenorganisaties

Poster van back to better met drie groepen van activiteiten en twee qr-codes de linken naar ideeënbus en subsidie aanvragen

#backtobetter
Powered by NPO