Subsidiemogelijkheden

Drie geillustreerde personen houden gezamenlijk het logo van de Universiteit Utrecht omhoog.

Sinds de start van het Nationaal Programma Onderwijs zijn er vier Calls for Proposals (subsidierondes) georganiseerd op de Universiteit Utrecht. Studenten, studentenorganisaties, faculteiten en UU-medewerkers konden subsidie aanvragen voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dat is: het wegwerken en herstellen van achterstanden die onder studenten ontstaan zijn door de corona-pandemie

De laatste, vierde, Call is op 1 februari 2023 gesloten. Er is massaal gebruik gemaakt van deze subsidiemogelijkheid. Dat betekent dat alle beschikbare budgetten vanuit het Nationaal Programma Onderwijs nu allemaal gereserveerd zijn. Er zal geen nieuwe subsidieronde worden georganiseerd.

Let op: erkende studentenorganisaties kunnen nog wel altijd gebruik maken van de Toelage Studentenorganisaties. Dit is een eenmalige extra subsidiemogelijkheid in 2022-2023. Zie hier voor meer informatie

 

Bekijk voorbeelden van faculteiten en studentenorganisaties

Poster van back to better met drie groepen van activiteiten en twee qr-codes de linken naar ideeënbus en subsidie aanvragen

#backtobetter
Powered by NPO