Vraag subsidie aan

Studenten, studentenorganisaties, faculteiten en UU-medewerkers kunnen subsidie aanvragen.

Behandeltijd van een aanvraag: ca. 2 tot 4 weken.

Heeft jouw aanvraag betrekking op studenten van dezelfde faculteit? Dien je verzoek dan in via het formulier van die faculteit. Gaat het om verschillende faculteiten? Gebruik dan het algemene formulier.

Je aanvraag wordt getoetst op de volgende criteria.

  1. Past je plan in een van de actielijnen?
  2. Verwacht je dat het gewenste doel wordt bereikt?
  3. Kan het project zelfstandig van start gaan of is er aansturing nodig? Is er iemand die deze aansturing kan oppakken?
  4. Wat zijn de kosten per student? Staan de kosten in verhouding tot het beoogde doel?
  5. Staat de activiteit ook open voor andere studenten, bijvoorbeeld studenten die geen lid zijn van de aanvragende vereniging?
  6. Is er al een vergelijkbare aanvraag binnengekomen? Kan de projectaanvraag eventueel gebundeld worden met een andere aanvraag, zodat overhead voorkomen wordt?
  7. Bij projecten met een langere looptijd of permanente status: hoe is de bekostiging en/of het beheer geregeld ná NPO?
  8. Is er nog voldoende budget binnen het thema?
  9. Is de aanvraag concreet? Uit de aanvraag moet duidelijk blijken wat er gaat gebeuren (dus niet: "We gaan iets doen met ontmoeting").
  10. Bij studentenorganisaties: heeft de erkende studentenorganisatie het toegekende NPO-bedrag van 2021-2022 (500 of 1000 euro, zie hieronder) al benut?

500 of 1000 euro voor erkende studentenorganisaties

Erkende studentenorganisaties kunnen in het collegejaar 2021-2022 eenmalig een bedrag van 500 euro (minder dan 100 leden) of 1000 euro (meer dan 100 leden) krijgen als zij activiteiten organiseren in 2021-2022 die bijdragen aan de doelstelling van NPO, meer informatie.

Poster van back to better met drie groepen van activiteiten en twee qr-codes de linken naar ideeënbus en subsidie aanvragen