Geef je inbreng

Studenten en studentenorganisaties betrekken we graag intensief bij de besteding van het geld dat de Universiteit Utrecht heeft ontvangen van de rijksoverheid voor het Nationaal Programma Onderwijs.

Wat kun je doen?
 

 • Subsidie aanvragen voor je project
  Studenten en studentenorganisaties kunnen subsidie aanvragen.
  Alle door de UU erkende studentenorganisaties ontvangen in 2021-2022 een bijdrage om te besteden aan activiteiten die helpen om deze achterstanden bij studenten weg te werken: meer informatie.
   

 • Nog niet uitgewerkt idee insturen
  Heb jij een briljant idee waarmee wij zoveel mogelijk studenten kunnen helpen? Stuur dan je idee in! In verschillende UU-gebouwen vind je op het prikbord ook mailboxen waar je je idee via een QR-code kunt insturen.
  Voorbeelden van de ideeën zijn meditatiecabines om even een rustmomentje te pakken, walk 'n talks om ideeën te delen met medestudenten of reading rooms waar studenten met elkaar (online) kunnen lezen.
   

 • Input geven via een koepeloverleg
  Het team van NPO probeert zo veel mogelijk aan te sluiten bij verschillende bestaande overleggen, zoals het overleg van de koepels met de onderwijsinstellingen en de vergaderingen van de assessoren. Wil je ons uitnodigen voor je eigen koepeloverleg? Neem dan contact via projectteamnpo@uu.nl.
   

 • Vragenlijst invullen
  De Universiteit Utrecht stuurt een paar keer per jaar een vragenlijst naar studenten met vragen over o.a. studentenwelzijn en onderwijs gaan. Deze informatie gebruikt het projectteam NPO bij het bepalen en prioriteren van activiteiten.