PhD-IT programma voor de Publieke Sector

Uitdagingen voor Publieke Organisaties 
Het aantal complexe ICT-vraagstukken binnen de publieke sector neemt toe. Daarnaast hebben publieke organisaties te kampen met de nodige uitdagingen: 

  • tekort aan gekwalificeerde medewerkers en vergrijzing
  • hoge kosten door inhuur externe ICT-professionals
  • ‘knowledge drain’ door inhuur externen
  • behoren niet tot favoriete werkgevers onder ICT-studenten

De Universiteit Utrecht wil graag dat haar onderzoek en onderwijs impact heeft op de maatschappij en ziet het dan ook als een prachtige kans om publieke organisaties te ondersteunen bij deze uitdagingen. Daarom heeft het departement Informatica een interactief en betekenisvol PhD-programma ontwikkeld. Het programma loopt sinds november 2017 en er zijn 8 PhD-IT kandidaten geworven die aan de slag zijn bij landelijke politie, gemeente Utrecht, ministeries en ITS. Twee posities worden binnenkort opengesteld.

Doelgroep 
Het PhD-programma biedt de mogelijkheid om huidige en nieuwe medewerkers van publieke organisaties te laten promoveren op een uniek vraagstuk. De focus bij deze groep promovendi ligt op het leren verspreiden van kennis en kunde binnen uw organisatie. 

Resultaten PhD-programma voor Rijksoverheid

  • betrokken en gepromoveerde ICT-medewerkers
  • beter probleemoplossend vermogen voor complexe ICT-vraagstukken
  • aantrekkelijke werkgever met verbeterde personeelsopbouw
  • beantwoording van toegepast vraagstuk dmv de laatste academische kennis en inzichten
  • verlaging kosten inhuur externe ICT-professionals
  • relevant netwerk van publieke organisaties, UU-medewerkers & PhD-IT-kandidaten

Looptijd  
- 6 jaar voor PhD-titel, tussentijdse resultaten samen te bepalen - Start in onderling overleg. 

Inbedding 
- Departement Informatica, Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht 

Voorwaarden voor deelname 
- afgeronde masterscriptie op het gebied van informatica of informatiekunde, of andere exacte studie in combinatie met sterke affiniteit voor ICT-vraagstukken 

- deelnemer is in dienst of treedt in dienst bij uw organisatie en werkt 3 dagen op locatie en 2 dagen aan de Universiteit Utrecht

Meer informatie en contact

Jet Haasbroek, Coördinator & Coach van PhD programma IT | UU – Publieke sector (m.e.c.haasbroek@uu.nl)

Arjen van Vliet, hoofd Career Services Universiteit Utrecht (a.vanvliet@uu.nl)

Diederik Visser, Partnership Development Manager (d.w.j.visser@uu.nl)

Bekijk hier een impressie van de huidige onderzoeken.