Wiskunde studeren is het ontrafelen van wiskundige structuren, intellectuele puzzels en problemen analyseren met behulp van logische gedachtestappen.Wiskunde is een breed wetenschapsgebied met veel subdisciplines. Deze variëren van heel abstract, zoals logica, algebra, meetkunde en analyse, tot toegepast, zoals numerieke wiskunde of financiële wiskunde. De grenzen tussen deze gebieden zijn vaak moeilijk te trekken, vandaar dat wiskundigen van veel gebieden op de hoogte moeten zijn.

Nieuws UU

13 maart 2017
Bel 030-253 4444.wanneer er iets ernstigs gebeurt op de UU, zoals iemand die flauwvalt, een diefstal, een ongeluk met een gevaarlijke stof of een brand.
10 maart 2017
Op iedere werkplek binnen de UU staat nu in het startmenu een link naar het hele pakket woordenboeken van Van Dale, zodat je altijd woordenboek kunt raadplegen.
Collectie Universiteitsbibliotheek
9 maart 2017
Vanaf maart worden 50.000 titels uit de Universiteitsbibliotheek Utrecht gedigitaliseerd in samenwerking met Google en de Koninklijke Bibliotheek (KB).
MyWorkplace
27 februari 2017
MyWorkplace is de digitale werk- en studieruimte van de Universiteit Utrecht waarmee je altijd en overal je studiesoftware kunt gebruiken.

Pagina's

RSS