Wiskunde studeren is het ontrafelen van wiskundige structuren, intellectuele puzzels en problemen analyseren met behulp van logische gedachtestappen.Wiskunde is een breed wetenschapsgebied met veel subdisciplines. Deze variëren van heel abstract, zoals logica, algebra, meetkunde en analyse, tot toegepast, zoals numerieke wiskunde of financiële wiskunde. De grenzen tussen deze gebieden zijn vaak moeilijk te trekken, vandaar dat wiskundigen van veel gebieden op de hoogte moeten zijn.

Nieuws UU

30 april 2015
Per 1 juni 2015 gaat het servicekantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Utrecht dicht
23 april 2015
Rector Magnificus heeft een bezoek gebracht aan de Utrechtse studentensport
20 april 2015
Lees hier de reactie van het College van Bestuur op de open brief
1 april 2015
De website van de Nationale Wetenschapsagenda is gelanceerd.
30 maart 2015
Hoe ziet een andere, betere universiteit eruit?

Pagina's

RSS