Wiskunde studeren is het ontrafelen van wiskundige structuren, intellectuele puzzels en problemen analyseren met behulp van logische gedachtestappen.Wiskunde is een breed wetenschapsgebied met veel subdisciplines. Deze variëren van heel abstract, zoals logica, algebra, meetkunde en analyse, tot toegepast, zoals numerieke wiskunde of financiële wiskunde. De grenzen tussen deze gebieden zijn vaak moeilijk te trekken, vandaar dat wiskundigen van veel gebieden op de hoogte moeten zijn.

Nieuws UU

19 juni 2015
Aan het hoogste gebouw van de Universiteit, het Van Unnikgebouw, is een groot geveldoek opgehangen in aanloop naar de Grand Départ Utrecht.
11 juni 2015
Vandaag presenteert de Vereniging van Universiteiten (VSNU) haar strategische onderwijsvisie.
4 juni 2015
"De UU is een plek waar ik erg graag ben"
1 juni 2015
De NSE 2015 is dit jaar door 10.162 UU-studenten ingevuld.
30 april 2015
Per 1 juni 2015 gaat het servicekantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Utrecht dicht

Pagina's

RSS