Wiskunde studeren is het ontrafelen van wiskundige structuren, intellectuele puzzels en problemen analyseren met behulp van logische gedachtestappen.Wiskunde is een breed wetenschapsgebied met veel subdisciplines. Deze variëren van heel abstract, zoals logica, algebra, meetkunde en analyse, tot toegepast, zoals numerieke wiskunde of financiële wiskunde. De grenzen tussen deze gebieden zijn vaak moeilijk te trekken, vandaar dat wiskundigen van veel gebieden op de hoogte moeten zijn.

Nieuws UU

30 juni 2015
Vanaf 1 juli zijn de studiecabines exclusief beschikbaar voor studenten en medewerkers van de UU
30 juni 2015
Drie studenten uit de U-raad hebben de studentbetrokkenheid aan de UU onderzocht
19 juni 2015
Aan het hoogste gebouw van de Universiteit, het Van Unnikgebouw, is een groot geveldoek opgehangen in aanloop naar de Grand Départ Utrecht.
11 juni 2015
Vandaag presenteert de Vereniging van Universiteiten (VSNU) haar strategische onderwijsvisie.
4 juni 2015
"De UU is een plek waar ik erg graag ben"

Pagina's

RSS