Wiskunde studeren is het ontrafelen van wiskundige structuren, intellectuele puzzels en problemen analyseren met behulp van logische gedachtestappen.Wiskunde is een breed wetenschapsgebied met veel subdisciplines. Deze variëren van heel abstract, zoals logica, algebra, meetkunde en analyse, tot toegepast, zoals numerieke wiskunde of financiële wiskunde. De grenzen tussen deze gebieden zijn vaak moeilijk te trekken, vandaar dat wiskundigen van veel gebieden op de hoogte moeten zijn.

Nieuws UU

1 september 2015
Hoogleraren maken in cortège de korte oversteek van het Academiegebouw naar de Domkerk.
1 september 2015
Vanaf 1 september vind je bij je opleiding een nieuw onderdeel: Career Services.
1 september 2015
De Universiteit Utrecht reikt de prijzen uit aan studenten die uitmuntend presteren in en buiten hun studie.
28 augustus 2015
Maandag 31 augustus start het nieuwe studiejaar. De Drift is er klaar voor.
30 juni 2015
Vanaf 1 juli zijn de studiecabines exclusief beschikbaar voor studenten en medewerkers van de UU

Pagina's

RSS