Wiskunde studeren is het ontrafelen van wiskundige structuren, intellectuele puzzels en problemen analyseren met behulp van logische gedachtestappen.Wiskunde is een breed wetenschapsgebied met veel subdisciplines. Deze variëren van heel abstract, zoals logica, algebra, meetkunde en analyse, tot toegepast, zoals numerieke wiskunde of financiële wiskunde. De grenzen tussen deze gebieden zijn vaak moeilijk te trekken, vandaar dat wiskundigen van veel gebieden op de hoogte moeten zijn.

Nieuws UU

12 oktober 2015
Uniek middeleeuws handschrift uit collectie Universiteitsbibliotheek Utrecht
8 oktober 2015
Young Professionals van deelnemende bedrijven delen graag hun ervaring en netwerk met jou.
2 oktober 2015
Je bent van harte welkom om mee te denken!
24 september 2015
Wil je profiteren van overal en altijd studeren? Dan kun jij nu al gebruik maken van MyWorkplace.
23 september 2015
Voor de kwaliteit van het onderwijs van onze universiteit is het van belang dat studenten meedenken en meepraten over het onderwijs.

Pagina's

RSS