Over Wiskunde

Wiskunde studeren is het ontrafelen van wiskundige structuren, intellectuele puzzels en problemen analyseren met behulp van logische gedachtestappen.
Wiskunde is een breed wetenschapsgebied met veel subdisciplines. Deze variëren van heel abstract, zoals logica, algebra, meetkunde en analyse, tot toegepast, zoals numerieke wiskunde of financiële wiskunde. De grenzen tussen deze gebieden zijn vaak moeilijk te trekken, vandaar dat wiskundigen van veel gebieden op de hoogte moeten zijn.

Agenda UU

12
feb
12 februari 2019 09:30 - Career Services
Heb je nog geen (duidelijk) idee wat voor werk bij jou past?
12
feb
12 februari 2019 14:00 - Career Services
Ga je binnenkort solliciteren? Online profilering is dan onmisbaar.
12
feb
12 februari 2019 20:15 - Centraal, Eerstejaars, Lezing
Wat kunnen we van Thomas More's utopie leren? Prof. dr. Han van Ruler (EUR) verbindt de sociale vraagstukken van toen met die van nu.
13
feb
13 februari 2019 10:00 - Career Services
Ga je binnenkort solliciteren? Online profilering is dan onmisbaar.
13
feb
13 februari 2019 14:00 - Career Services
Hoe schrijf je een effectief CV en een aantrekkelijke sollicitatiebrief?

Pagina's

RSS

Nieuws UU

18 december 2018
During this elective course the students have the opportunity to work on a real problem and contribute to the society.
17 december 2018
Studieplekken in de tentamenperiode alleen toegankelijk voor UU-studenten
14 december 2018
Welke onwaarheden leven er rondom de kwaliteitsafspraken? En wat is wel waar?
12 december 2018
Zij won de research award in de categorie Humanities & Law
Universiteitsraad 2018-2019
6 december 2018
Op 10 december vindt de derde vergadering van dit academisch jaar van de universiteitsraad met het College van Bestuur (CvB) plaats.

Pagina's

RSS