Wiskunde voor natuurkundigen

Bij natuurkunde wordt veelvuldig gebruik gemaakt van wiskundige methoden en theorieën. Voor een beter begrip hiervan is het volgen van deze minor een uitstekend middel.

De doelgroep van deze minor zijn studenten die een major natuurkunde volgen. Zij kunnen in deze minor inzicht in wiskunde opdoen die relevant is voor natuurkunde. Deze minor biedt geen directe toegang tot bepaalde masters.

Studieprogramma

Programma
Verplichte cursussen

 • Inleiding Analyse (WISB114)
 • Functies en Reeksen (WISB211)
 • Groepentheorie (WISB221)

Keuze van minimaal 1 vak uit:

 • Ringen en Galoistheorie (WISB222)
 • Inleiding Topologie (WISB243)
 • Analyse in meer variabelen (WISB212)
 • Differentiaalvergelijkingen (WISB231)
 • Inleiding Kansrekening en Statistiek (WISB161)
 • Complexe functies (WISB311)
 • Differentieerbare variëteiten (WISB342)
 • Topologie en Meetkunde (WISB341)
 • Hamiltoniaanse dynamische systemen (WISB331)
 • Inleiding niet-lineaire dynamische systemen (WISB333)
 • Distributies (WISB314).

Ingangseisen

De ingangseisen voor deze minor zijn dat je de cursussen infinitesimaalrekening (WISB131) en lineaire algebra (WISB 121) met een voldoende resultaat hebt afgerond, of vakken met een vergelijkbare inhoud. Het vak Wat is Wiskunde (WISB101) kan nuttig zijn.

Studentenprofiel

De doelgroep van deze minor zijn studenten die een major natuurkunde volgen en belangstelling hebben voor wiskunde.

Aanmelden en inschrijven

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor deze minor inschrijven via OSIRIS Online.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator van de minor dr. M. Ruijgrok, Kamer 616, tel. (030) 253 1525 en e-mail: M.Ruijgrok@uu.nl.