Minor Wiskunde voor natuurkundigen

Natuurkundigen maken veelvuldig gebruik van wiskundige methoden en theorieën. Voor een beter begrip hiervan is het volgen van deze minor een uitstekend middel.

De doelgroep van deze minor zijn bachelorstudenten Natuurkunde. De minor biedt geen directe toegang tot de master Mathematical Sciences.

De minor bestaat uit de volgende twee verplichte cursussen:

 • Analyse (WISB114)
 • Inleiding groepen en ringen (WISB124)

Verder kies je minimaal twee vakken uit de volgende lijst:

 • Inleiding kansrekening en statistiek (WISB161)
 • Inleiding meetkunde (WISB141)
 • Inleiding analyse in meer variabelen (WISB213)
 • Groepen, modulen en voorstellingen (WISB223)
 • Inleiding topologie (WISB243)
 • Functies en reeksen (WISB211)
 • Lichamen en Galoistheorie (WISB224)
 • Numerieke wiskunde (WISB251)
 • Differentiaalvergelijkingen (WISB231)
 • Analyse in meer variabelen (WISB212)
 • Statistiek (WISB263)
 • Maat en integratie (WISB312)
 • Differentieerbare variëteiten (WISB342)
 • Elementaire getaltheorie (WISB321)
 • Wiskundig modelleren (WISB357)
 • Functionaalanalyse (WISB315)
 • Inleiding niet-lineaire dynamische systemen (WISB333)
 • Topologie en meetkunde (WISB341)
 • Stochastische processen (WISB362)
 • Inleiding scientific computing (WISB356)
 • Complexe functies (WISB311)

De ingangseis is dat je de cursussen Infinitesimaalrekening en lineaire algebra 1 en 2 (WISB107 en WISB108), of Wiskundige technieken 1 en 2 (NS-120B en NS-121B), met een voldoende resultaat hebt afgerond. Het vak Bewijzen in de wiskunde (WISB102) kan daarnaast nuttig zijn.

Je kunt je voor deze minor inschrijven via Osiris Student.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met minorcoördinator dr. Thijs Ruijgrok.