Studentensite

Als student moet je veel zaken zelfstandig regelen. Zo ben je ieder jaar opnieuw zelf verantwoordelijk voor jouw herinschrijving als student aan de UU. Als je klaar bent met de studie of tussentijds wilt stoppen, moet je jezelf ook tijdig uitschrijven. Afhankelijk van de studie die je doet en in welk jaar je zit moet je jezelf (wel of niet) inschrijven voor de cursussen die je wilt volgen. De manier van inschrijven kan verschillen per studie, voortgangsjaar of cursus. In de lijst hieronder vind je alle informatie die je hiervoor nodig hebt overzichtelijk bij elkaar.

inschrijven cursus

Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs moet je je per blok inschrijven voor alle cursussen die je wilt gaan volgen. Hoe dat precies in zijn werk gaat verschilt per leerjaar:

Jaar 1

Het studiepunt schrijft je in voor de cursussen in de eerste twee blokken van het eerste jaar in de bachelor. Deze cursussen zijn verplicht voor iedereen. Vanaf het tweede semester (blok 3 en 4) regel je zelf je cursusinschrijvingen.  

Jaar 2 en verder

Cursusinschrijvingen regel je in de latere jaren van de bachelor allemaal zelf.

inschrijfperiodes

De Universiteit Utrecht kent officiële inschrijfperiodes en na-inschrijvingsdagen. Deze periodes worden strict aangehouden bij alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen, wees dus op tijd met inschrijven. Algemene informatie over de universitaire inschrijfperiodes, over het timeslotmodel waarin de cursussen geroosterd zijn, en over de academische jaarkalender, vind je hier.

Inschrijven

Inschrijven voor cursussen kun je makkelijk zelf doen via Osiris-student. Je kunt inloggen op Osiris-student met je Solis-id. Voor het zorgvuldig plannen van je semester en het genereren van een persoonlijk rooster, kun je de cursusplanner gebruiken. Als je dat handig vindt kun je de Bètaplanner synchroniseren met je online agenda, hierdoor komt jouw rooster automatisch in je agenda op bijvoorbeeld je mobiele telefoon. 
In dit filmpje legt een biologiestudent uit hoe je je moet inschrijven voor een cursus.

Na-inschrijven

Als je je bent vergeten in te schrijven gedurende de inschrijfperiode van een blok, of je wilt van cursus veranderen, dan kun je dit regelen tijdens de na-inschrijvingsdagen. Hiermee loop je wel een risico. Het kan namelijk zo zijn dat de cursus die je wilt volgen geen na-inschrijving heeft omdat deze al vol zit, dit is bij Farmacie veelal het geval. Plan je studie dus zorgvuldig! Bij de bacheloropleiding van Biologie staat de na-inschrijving standaard dicht aangezien alle cursussen vol bezet zijn.  

INSCHRIJVEN: HANDIGE TIPS OSIRIS
  • Denk eraan alle werkvormen aan te vinken.
  • Geef je groepsvoorkeur aan, hou er rekening mee dat deze voorkeur niet altijd gehonoreerd kan worden.
  • Kijk voordat je je inschrijft of je voldoet aan de ingangseisen. In het algemeen wordt na de cursusinschrijving gecontroleerd of je aan de ingangseisen voldoet; is dat niet het geval, dan word je verwijderd uit de cursus. Je moet dan wachten tot de wijzigingsdagen om je voor een andere cursus in te schrijven.
  • Voorkom roosteroverlap bij het inschrijven. Kijk voordat je je inschrijft in welke timeslots de cursussen worden aangeboden. Kijk eventueel ook in de Cursusplanner naar je persoonlijke rooster.
  • Schrijf je tijdig in voor alle cursussen die je wilt gaan volgen. Als je je laat inschrijft kan het zijn dat een cursus niet meer openstaat voor inschrijving of vol zit.
  • Als je keuzevakken bij andere faculteiten wilt gaan volgen, stel je dan tijdig op de hoogte van de inschrijfperiodes van die faculteiten.
  • Via je Solis-mail ontvang je nadere informatie over de cursusinschrijving. Check dus regelmatig je mail.
UITSCHRIJVEN CURSUS

Indien je je hebt ingeschreven voor een cursus die je bij nader inzien toch niet wilt volgen, schrijf je dan zo snel mogelijk weer uit zodat er een plaats vrijkomt voor een medestudent. Je schrijft jezelf uit via Osiris-student. Als je na de start van de cursus besluit te stoppen, verschijnt er een ‘ND’ (niet deelgenomen) in je dossier, dit kan effect hebben op het judicium (cum laude).

INSCHRIJVEN keuzecursussen en MINORs

Het aanmelden en inschrijven voor keuzecursussen of een minor doe je op dezelfde manier.

KEUZEcursussen

Voor bachelorcursussen schrijf je je in via Osiris-student. Bij cursussen met een beperkte capaciteit kan de opleiding overgaan tot het instellen van een plaatsingscommissie. De plaatsing geschiedt dan op basis van loting, tijdstip van aanmelding of op inhoudelijke gronden.

minor

Wil je een minor volgen? Dan schrijf je je in voor die minor én voor elke cursus van die minor afzonderlijk. We raden je aan vroegtijdig in de studie na te denken en informatie in te winnen over de mogelijkheden. Cursussen lopen snel vol en een minor is niet altijd in één jaar af te ronden. Op de pagina Minors vind je een overzicht met algemene informatie over de minors die je aan de Universiteit Utrecht kunt volgen.

(HER)INSCHRIJVING OPLEIDING

Je moet je elk jaar herinschrijven voor je opleiding aan de Universiteit Utrecht om mee te mogen doen aan het onderwijs en gebruik te mogen maken van alle faciliteiten.

Let op! Inschrijving met ingang van een latere datum dan 1 september is in beginsel niet mogelijk. Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk met toestemming van de faculteit. Neem voor meer informatie contact op met het Studiepunt.

UITSCHRIJVING OPLEIDING/RESTITUTIE COLLEGEGELD

Als je je wilt uitschrijven voor je opleiding aan de Universiteit Utrecht is er een aantal zaken die je moet regelen en waar je rekening mee moet houden. Wil je je inschrijving annuleren? Dat is mogelijk tot het begin van het nieuwe collegejaar (uiterlijk 31 augustus).

Feedback

Heb je een vraag of opmerking over deze pagina? Laat het ons weten.

Wiskunde