Studentensite

afstuderen

Het studiepunt controleert eens per maand of je al je studieresultaten hebt behaald, als je examenprogramma in Osiris volledig afgerond, dan krijg je bericht van het Studiepunt dat je examendossier wordt voorgelegd aan de examencommissie. Heb je aan alle voorwaarden voldaan dan wordt je examen goedgekeurd en je examendatum vastgesteld door de examencommissie. LET OP: de examendatum is niet de datum van de diplomauitreiking.

Controle data

Het studiepunt controleert rond de 15e van elke maand welke studenten het examenprogramma volgens het Osiris-studievoortgangsoverzicht volledig hebben afgerond.

Voorbeeld: als je wilt afstuderen in augustus, zorg er dan voor dat je resultaten in Osiris voor 15 augustus compleet zijn. Nadat je examendossier akkoord is bevonden door de examencommissie kun je je inschrijving voor de opleiding aan de Universiteit Utrecht dan beëindigen per 1 september.

Alles compleet                                 

Het studiepunt controleert halverwege iedere maand je behaalde aantal studiepunten. Controleer ook zelf, tijdig en regelmatig, of je Osiris dossieroverzicht correct is. Is dit niet het geval, stuur dan een bericht naar het studiepunt met een korte toelichting o.v.v. je studienummer en opleiding. Een examendossier dat niet compleet is wordt niet in behandeling genomen door de examencommissie en leidt tot uitstel van je examen. Dit leidt dus ook tot betaling van een extra maand collegegeld!

De data van de bachelordiplomauitreikingen van Bèta

opleiding

data in 2016-2017

Biologie donderdag 23 maart 2017, 15.00 -
  woensdag 20 september 2017,  15.30-
College of Pharmaceutical Sciences (CPS) donderdag 24 augustus 2017, 12.00-17.00
Farmacie vrijdag 20 januari 2017, 11.00-15.00
  donderdag 18 mei 2017, 11.00-15.00
  26 en 27 september 2017, 11.00 - 15.00
Informatica & Informatiekunde dinsdag 8 november 2016, 13.00 - 17.00
  woensdag 11 januari 2017, 13.00-17.00
  woensdag 15 maart 2017, 13.00-17.00
  woensdag 14 juni 2017, 10.00-15.00
  donderdag 7 september 2017, 13.00-19.00
  dinsdag 21 november 2017, 12.00-18.00
Natuur- en sterrenkunde dinsdag 18 november 2016, 13.00 - 19.00
  vrijdag 3 maart 2017, 10.00-17.00
  woensdag 7 juni 2017, 11.00-15.00
  woensdag 6 september 2017, 09.00-15.00
  dinsdag 3 oktober 2017, 15.30 - 1830
  vrijdag 1 december 2017, 10.00 - 14.00
Scheikunde maandag 14 november 2016, 16.30 - 19.00
  woensdag 15 februari 2017, 14.00-18.00
  woensdag 15 november 2017, 12.00-15.00
Wiskunde & Wiskunde en toepassingen dinsdag 6 december 2016, 12.00-15.00
  dinsdag 21 maart 2017, 13.00-16.00
  woensdag 4 oktober 2017, 09.30-13.30
  woensdag 06 december 2017, 14.00-17.00
Grade Point Average (GPA)

Met de invoering van het Grade Point Average (GPA) voor Utrechtse bachelor- en masterstudenten kunnen studenten zich gemakkelijker kwalificeren voor buitenlandse master- en PhD-programma’s, beursaanvragen of sollicitatieprocedures. Ook in Nederland wordt bij universitaire toelatingsprocedures en in sollicitatieprocedures steeds vaker naar het GPA gevraagd. Zie voor meer informatie de pagina Grade Point Average.

cum laude afstuderen

Of jij voldoet aan de eisen om cum laude af te studeren kun je vinden in de OER.

Uitschrijven en restitutie collegegeld

Schrijf je pas uit na bevestiging van je examendatum !

Als je examen akkoord is bevonden krijg je per e-mail bericht over je examendatum. Als je je inschrijving aan de Universiteit Utrecht meteen na het behalen van je examen wilt beëindigen, doe dit dan direct nadat je de e-mail met je examendatum hebt ontvangen. Je kunt een uitschrijfverzoek doen met ingang van de maand volgend op je examendatum. Op je examendatum moet je dus nog ingeschreven staan, en op de eerste van de maand mag je uitgeschreven zijn! Uitschrijven mag niet met terugwerkende kracht. Uitschrijven kun je uitsluitend zelf regelen via Studielink. Dit gebeurt niet automatisch!!

Het kan zijn dat je recht hebt op restitutie van collegegeld. Dit is afhankelijk van je uitschrijfdatum.

Studiefinanciering en OV stopzetten

Je moet er zelf voor zorgen dat je je studiefinanciering stopzet en je OV-kaart inlevert.

Feedback

Heb je een vraag of opmerking over deze pagina? Laat het ons weten.

Wiskunde