het Wiskunde en Toepassingen-programma

Het bachelorprogramma Wiskunde en Toepassingen geeft je de mogelijkheid om wiskunde op allerlei gebieden in actie te zien. Het is een studie die enerzijds geschikt is als je na de bacheloropleiding een maatschappelijke carrière wilt beginnen op een gebied waar analytisch vermogen, een brede exacte achtergrond en academische vaardigheden vereist zijn. Anderzijds kan je je met Wiskunde en Toepassingen oriënteren op de mogelijkheden in de exacte wetenschappen. Een gedegen wiskundige achtergrond, naast specifieke vakkennis op een ander exact gebied, blijkt vaak een uitstekende voorbereiding op verdere studie in een masterprogramma.

Opbouw programma Wiskunde en Toepassingen voor studenten die in 2019 of later begonnen zijn

Hier vind je de globale opbouw van het programma Wiskunde en Toepassingen vanaf het collegejaar 2019-2020 en een lijst van de vakken die in de bachelor worden aangeboden.

Globale opbouw

105 EC wiskundedomeinvakken

 • 45 EC toepassingsvakken
 • 30 EC profileringsruimte

wiskundedomeinvakken

 • 67,5 EC verplichte vakken. Hiervan zijn er 60 van niveau 1 die je aan het begin van je studie volgt en dan ook het vak Communiceren in het tweede jaar
 • 22,5 EC gebonden keuzevakken (kies drie uit een lijst van vijf)
 • 7,5 EC modelleringsvak
 • 7,5 EC bachelorscriptie

Toepassingsvakken

De toepassingsvakken waaruit je kunt kiezen zijn verdeeld over clusters: verzamelingen vakken gegroepeerd rond een bepaald thema. Om versnippering te voorkomen is het de bedoeling dat je een aantal vakken uit een cluster kiest. Let op: het is zeker niet verplicht om alle vakken uit een bepaald cluster te doen. Om diversiteit te garanderen moet je uit meer dan één cluster kiezen. De regels zijn:

 • Het minimale aantal te kiezen punten uit een cluster is 15 EC, het maximum is 37,5 EC
 • Er moet gekozen worden uit tenminste twee en ten hoogste drie clusters

In een aantal gevallen kunnen vakken uit een cluster verplicht gesteld worden voor dat cluster. Zie voor de lijst met clustervakken hieronder bij 'Inhoud programma'.

Profileringsruimte

In de profileringsruimte kun je zelf kiezen bij welke opleiding(en) je vakken wilt volgen; dit kunnen wiskundevakken zijn, vakken van andere opleidingen, vakken die bètabreed worden aangeboden of het kan een minor zijn bij een andere opleiding, zoals de educatieve minor van het Freudenthalinstituut. Meer informatie hierover vind je op de vakkenpagina.

Keuzeregels

Van de 180 EC moet tenminste 45 EC op niveau 3 zijn.

Het onderstaande programma geldt voor studenten die vanaf 2019 begonnen zijn met de bachelor. Verwijzingen naar de cursuspagina in de cursusplanner vind je in de lijst met vakken.

Verplichte domeinvakken

 • Bewijzen in de Wiskunde, WISB102
 • Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 1, WISB107
 • Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 2, WISB108
 • Inleiding Kansrekening en Statistiek, WISB161
 • Analyse, WISB114
 • Programmeren voor Wiskunde, WISB152
 • Inleiding Groepen en Ringen, WISB124
 • Communicatie in de Wiskunde, WISB201
 • Inleiding Analyse in meer variabelen, WISB213
 • Bachelorscriptie, WISB399

Modelleringsvakken

Kies één modelleringsvak uit onderstaande vier vakken.

 • Inleiding scientific computing, WISB356
 • Wiskundig modelleren, WISB357
 • Stochastische processen, WISB362
 • Financiele wiskunde, WISB373

Gebonden keuzevakken

Kies drie gebonden keuzevakken uit onderstaande vijf vakken.

 • Functies en Reeksen, WISB211  
 • Numerieke wiskunde, WISB251
 • Differentiaalvergelijkingen, WISB231
 • Optimalisering en Complexiteit, INFOOPT
 • Discrete wiskunde, INFOB3DW

Toepassingsvakken

Je vindt hier een document (volgt later) met alle clusters voor Wiskunde en Toepassingen voor 2020-2021. Nadere beschrijvingen van de vakken zijn online te vinden in de Onderwijscatalogus. Via Osiris online kun je je ook voor deze vakken opgeven.

Opbouw programma Wiskunde en Toepassingen voor studenten die in 2018 of eerder zijn begonnen

Hieronder vind je de globale opbouw van het programma Wiskunde en Toepassingen in de collegejaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019.

Voor het programma van eerdere jaren verwijzen we naar de studiegids van het jaar waarin je begonnen bent, of naar de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Daarnaast vind je hier de overgangsregels voor het programma Wiskunde en Toepassingen.

Globale opbouw

105 EC wiskundedomeinvakken

 • 45 EC toepassingsvakken
 • 30 EC profileringsruimte

wiskundedomeinvakken

 • 67,5 EC verplichte vakken. Hiervan zijn er 60 van niveau 1 die je aan het begin van je studie volgt en dan ook het vak Communiceren in het tweede jaar
 • 22,5 EC gebonden keuzevakken (kies drie uit een lijst van zes)
 • 7,5 EC modelleringsvak
 • 7,5 EC bachelorscriptie

Toepassingsvakken

De toepassingsvakken waaruit je kunt kiezen zijn verdeeld over clusters: verzamelingen vakken gegroepeerd rond een bepaald thema. Om versnippering te voorkomen is het de bedoeling dat je een aantal vakken uit een cluster kiest. Let op: het is zeker niet verplicht om alle vakken uit een bepaald cluster te doen. Om diversiteit te garanderen moet je uit meer dan één cluster kiezen. De regels zijn:

 • Het minimale aantal te kiezen punten uit een cluster is 15 EC, het maximum is 37,5 EC
 • Er moet gekozen worden uit tenminste twee en ten hoogste drie clusters

In een aantal gevallen kunnen vakken uit een cluster verplicht gesteld worden voor dat cluster. Zie voor de lijst met clustervakken hieronder bij 'Inhoud programma'.

Profileringsruimte

In de profileringsruimte kun je zelf kiezen bij welke opleiding(en) je vakken wilt volgen; dit kunnen wiskundevakken zijn, vakken van andere opleidingen, vakken die bètabreed worden aangeboden of het kan een minor zijn bij een andere opleiding, zoals de educatieve minor van het Freudenthalinstituut. Meer informatie hierover vind je op de vakkenpagina.

Keuzeregels

Van de 180 EC moet tenminste 45 EC op niveau 3 zijn.

Globale opbouw - voor 2015 begonnen

97,5 EC wiskundedomeinvakken
52,5 EC toepassingsvakken
30 EC profileringsruimte

Het onderstaande programma geldt voor studenten die vanaf 2015 begonnen zijn met de bachelor. Verwijzingen naar de cursuspagina in de cursusplanner vind je in de lijst met vakken.

Verplichte domeinvakken

 • Wat is Wiskunde, WISB101
 • Infinitesimaalrekening A, WISB132
 • Lineaire Algebra, WISB121
 • Communiceren in de Wiskunde, WISB201
 • Infinitesimaalrekening B, WISB137
 • Inleiding Kansrekening en Statistiek, WISB161
 • Inleiding Analyse, WISB114
 • Groepentheorie, WISB221
 • Vanaf 2015 begonnen: Programmeren voor Wiskunde, WISB152
 • Bachelorscriptie (voorheen Kleine scriptie), WISB399

Gebonden keuzevakken: kies drie vakken uit de volgende zes

 • Functies en Reeksen, WISB211  
 • Numerieke wiskunde, WISB251
 • Differentiaalvergelijkingen, WISB231
 • Optimalisering en Complexiteit, INFOOPT
 • Complexe functies, WISB311
 • Discrete wiskunde, INFOB3DW

Kies één van de onderstaande modelleringsvakken

 • Inleiding scientific computing,WISB356
 • Wiskundig modelleren,WISB357
 • Stochastische processen,WISB362
 • Financiele wiskunde,WISB373

Toepassingsvakken

Je vindt hier een pdf-document met alle clusters voor Wiskunde en Toepassingen voor 2018-2019. Nadere beschrijvingen van de vakken zijn online te vinden in de Onderwijscatalogus. Via Osiris online kun je je ook voor deze vakken opgeven.

Voor studenten die voor september 2019 zijn begonnen aan de bacheloropleiding Wiskunde gelden met ingang van het collegejaar 2019-2020 overgangsregels. Je vindt hier een volledige lijst van de overgangsregels.

Een aantal belangrijke overgangsregels noemen we hieronder:

 • Met het behalen van Wiskunde Technieken 1 (NS-120B) is voldaan aan Infinitesimaalrekening A (WISB132).
 • Met het behalen van de twee deeltentamens lineaire algebra binnen de vakken Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 1 en 2 (WISB107 en WISB108) is voldaan aan Lineaire Algebra (WISB121). Voor beide deeltentamens dient tenminste een 5 behaald te worden, en het gemiddeld cijfer bij gelijke weging van de deeltentamens dient tenminste een 6 te zijn.
 • Voor het vak Infinitesimaalrekening B (WISB137) is er een bezemtentamen in periode 2. Ter voorbereiding op dit tentamen kan het vak Wiskunde Technieken 2 (NS-121B) worden gevolgd. De stof van Wiskundige Technieken 2 is echter niet precies die van Infinitesimaalrekening B.
 • Met het behalen van Bewijzen in de Wiskunde (WISB102) is voldaan aan Wat is Wiskunde (WISB101).
 • Het nieuwe vak Inleiding Groepen en Ringen (WISB124) komt in de plaats van Groepentheorie (WISB221). De vakken kunnen niet beide worden opgevoerd.