Studiepaden

Als student Wiskunde, Wiskunde en Toepassingen, TWINFO of TWIN moet je een aantal Wiskundevakken kiezen in je programma. De keuzevrijheid verschilt per programma, zie de pagina studieprogramma

Je moet een samenhangend programma (studiepad) kiezen, anders kan je aansluiting op een vervolgopleiding een probleem worden.

Suggesties: studiepaden wiskunde

Hieronder staan een aantal mogelijke studiepaden. De eerste zeven zijn gebaseerd op de situatie waarin je een vervolgmaster in de wiskunde doet, in het bijzonder de master Mathematical Sciences. Deze master heeft een aantal verschillende tracks, die ieder een eigen voorkennispakket hebben.

Daarnaast is er een studiepad als je een master Econometrie wilt volgen en een studiepad richting een eerstegraads lesbevoegdheid via de master Science Education and Communication, van het Freudenthal Instituut. Wil je op een andere universiteit een wiskunde-master volgen? Of een master in een andere wetenschap? Ook dan zijn onderstaande studiepaden een nuttige leidraad.

Aanbevolen cursussen

Dik gedrukte cursussen in de studiepaden zijn sterk aanbevolen, omdat ze in de corresponderende mastertrack als voorkennis gelden. Andere vakken worden vaak aanbevolen als voorkennis voor de sterk aanbevolen vakken. Als je keuzeruimte onvoldoende is om alle vakken te volgen die je wilt, kan je daar ook een deel van de profileringsruimte voor gebruiken.

Overzicht studiepaden wiskunde voor studenten die in 2019 of later zijn begonnen

Hieronder zie je een overzicht van studiepaden met bijbehorende aanbevolen cursussen voor studenten die in 2019 of later zijn begonnen. Je kunt hier ook een excelbestand downloaden, waar al deze studiepaden in blokjesvorm in staan. Daar vind je ook voorbeelden hoe je de 3 jaar van je studie kunt invullen voor het Wiskunde en Toepassingen programma en de dubbele bachelors. 

Overzicht studiepaden wiskunde voor studenten die in 2018 of eerder zijn begonnen

Hieronder zie je een overzicht van studiepaden met bijbehorende aanbevolen cursussen voor studenten die in 2018 of eerder zijn begonnen.