Als student Wiskunde, Wiskunde en Toepassingen, TWINFO of TWIN moet je een aantal Wiskundevakken kiezen in je programma. De keuzevrijheid verschilt per programma.

Dit is per programma de hoeveelheid verplichte en keuzevakken Wiskunde (in EC’s):

  verplicht gebonden keuze modelleringsvak vrije keuze wiskunde
Wiskunde 75 22,5 7,5 30
W&T 75 22,5 7,5  
TWIN 75 22,5   22,5
TWINFO 60 22,5 7,5 15

Je moet een samenhangend programma (studiepad) kiezen, anders kan je aansluiting op een vervolgopleiding een probleem worden.

Suggesties: studiepaden wiskunde

Hieronder staan een aantal mogelijke studiepaden. De eerste zeven zijn gebaseerd op de situatie waarin je een vervolgmaster in de wiskunde doet, in het bijzonder de master Mathematical Sciences. Deze master heeft een aantal verschillende tracks, die ieder een eigen voorkennispakket hebben.

Daarnaast is er een studiepad als je een master Econometrie wilt volgen en een studiepad richting een eerstegraads lesbevoegdheid via de master Science Education and Communication, van het Freudenthal Instituut. Wil je op een andere universiteit een wiskunde-master volgen? Of een master in een andere wetenschap? Ook dan zijn onderstaande studiepaden een nuttige leidraad.

Aanbevolen cursussen

Dik gedrukte cursussen in de studiepaden zijn sterk aanbevolen, omdat ze in de corresponderende mastertrack als voorkennis gelden. Andere vakken worden vaak aanbevolen als voorkennis voor de sterk aanbevolen vakken. Als je keuzeruimte onvoldoende is om alle vakken te volgen die je wilt, kan je daar ook een deel van de profileringsruimte voor gebruiken.

Overzicht studiepaden wiskunde

Hieronder zie je een overzicht van studiepaden met bijbehorende aanbevolen cursussen. Bekijk ook dit overzicht van de roostering (pdf) van de verschillende studiepaden.

 • Gebonden keuze: Functies en Reeksen, Inleiding Topologie, Complexe functies.
 • Modellering vak:
 • Vrije keuze: Inleiding Meetkunde, Differentiaalvergelijkingen, Ringen en Galois, Analyse in meer variabelen, Elementaire getaltheorie, Differentieerbare variëteiten, Topologie en Meetkunde,  Voorstellingen van eindige Groepen.
 • Gebonden keuze: Functies en Reeksen, Inleiding Topologie, Complexe functies.
 • Modellering vak:
 • Vrije keuze: Inleiding Meetkunde, Differentiaalvergelijkingen, Ringen en Galois, Analyse in meer variabelen, Elementaire getaltheorie, Differentieerbare variëteiten, Topologie en Meetkunde,  Voorstellingen van eindige Groepen.
 • Gebonden keuze: Functies en Reeksen, Inleiding Topologie, Complexe functies.
 • Modellering vak:
 • Vrije keuze: Inleiding Meetkunde, Differentiaalvergelijkingen, Ringen en Galois, Analyse in meer variabelen, Differentieerbare variëteiten, Maat en Integratie, Topologie en Meetkunde.
 • Gebonden keuze: Functies en Reeksen, Inleiding Topologie, Complexe functies.
 • Modellering vak:
 • Vrije keuze: Inleiding Meetkunde, Ringen en Galois,  Analyse in meer variabelen, Elementaire Getaltheorie, Differentieerbare variëteiten, Grondslagen van de Wiskunde, Topologie en Meetkunde, Voorstellingen van eindige Groepen.
 • Gebonden keuze: Functies en Reeksen, Inleiding Topologie, Differentiaalvergelijkingen.
 • Modellering vak: Wiskundig modelleren
 • Vrije keuze: Inleiding Complexe Systemen, Numerieke Wiskunde, Analyse in meer variabelen, Maat en Integratie, Functionaalanalyse, Hamiltoniaanse systemen, Niet-lineaire differentiaalvergelijkingen, Distributies, Complexe functies.
 • Gebonden keuze: Functies en Reeksen, Differentiaalvergelijkingen, Discrete Wiskunde.
 • Modellering vak: Stochastische processen
 • Vrije keuze: Inleiding Complexe Systemen, Statistiek,  Analyse in meer variabelen, Speltheorie, Maat en Integratie, Financiële Wiskunde, Complexe functies, Speltheorie.
 • Gebonden keuze: Functies en Reeksen, Numerieke Wiskunde, Differentiaalvergelijkingen.
 • Modellering vak: Stochastische processen
 • Vrije keuze: Inleiding Complexe Systemen, Methods and Models in Complex Systems, Statistiek, Discrete Wiskunde, Analyse in meer variabelen, Speltheorie, Wiskundig Modelleren, Inleiding Scientific Computing, Complexe functies.
 • Gebonden keuze: Functies en Reeksen, Differentiaalvergelijkingen, Discrete Wiskunde.
 • Modellering vak: Stochastische processen
 • Vrije keuze: Inleiding Complexe Systemen, Methods and Models in Complex Systems, Statistiek, Speltheorie, Optimalisering en Complexiteit, Econometrie, Financiële Wiskunde.
 • Profilering/cluster: Voortgezette Microeconomie (REBO), Macroeconomics (REBO), Microeconomics of financial markets (REBO).
 • Gebonden keuze: Functies en Reeksen, Inleiding Topologie, Discrete Wiskunde.
 • Modellering vak:
 • Vrije keuze: Inleiding Meetkunde, Ringen en Galois, Analyse in meer variabelen, Elementaire Getaltheorie, Grondslagen van de Wiskunde, Geschiedenis van de Wiskunde, Voorstellingen van eindige Groepen, Complexe functies.