De regels rondom toetsing vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER, paragraaf 5) en in het Examenreglement (pdf).

 

De wijze van toetsing staat vermeld in OSIRIS en de Bètaplanner. Meer details over de toetsing zijn meestal te vinden op de Blackboardsite van de cursus.

 

Meer informatie over regels rondom toetsen met betrekking tot herkansen, ziekmelding en dergelijke vind je in het onderdeel ‘Regelingen en procedures’.