Dubbele bachelor Natuurkunde en Scheikunde

Download bovenstaand vakkenoverzicht (pdf).
Check op deze pagina de uitgebreide informatie over het complete programma van de dubbele bachelor.

De totale studielast van de dubbele bachelor Natuur- en Scheikunde is 225 EC. Naast het verplichte gecombineerde bacheloronderzoek van 22,5 EC (NS-330) is voor Scheikunde 37,5 EC aan majorgebonden cursussen verplicht, en voor Natuurkunde 75 EC.

Daarnaast geldt voor de major Natuurkunde vrije keuze met een totale studielast van 22,5 EC uit de majorgebonden keuzecursussen van Natuurkunde (zie overzicht 1 in de OER-bijlage Natuurkunde), waarvan ten minste 15 EC op niveau 3 en het overige op tenminste niveau 2. Op niveau 2 is er een verplichte keuze (7,5 EC): Stromingsleer en transportverschijnselen (NS-265B) of Structuur van de materie (NS-266B).

Voor de major Scheikunde geldt vrije keuze, op onderstaande uitzonderingen na, met een totale studielast van 37,5 EC uit de majorgebonden keuzecursussen in overzicht 1, waarvan ten minste 15 EC op niveau 3. Hierbij geldt op niveau 2 een verplichte keuze (7,5 EC): Structuurbepaling met Röntgenstraling en Elektronen (SK-B2SRE) of NMR Spectroscopy & Molecular Modelling (SK-B2NMRM). Van keuze zijn uitgezonderd: Wiskunde 2 (SK-BWS2-13) en Wiskunde 3 (SK-BWIS3) vanwege overlap met verplichte vakken. Alle vakken met een BETA-code tellen in de dubbele bachelor alleen voor de profileringsruimte, niet voor de major.

 

N.B.

  • De keuzecursussen Gecondenseerde kwantum materie, Vaste stoffen en oppervlakken, en Nanomaterialen kunnen als keuze Natuurkunde of als keuze Scheikunde opgevoerd worden.
  • De vakken Gecondenseerde kwantum materie en Vaste stoffen en oppervlakken sluiten elkaar uit.
  • Voor de profileringsruimte van de dubbele bachelor geldt een geheel vrije keuze van 30 EC, waarbij 15 EC op tenminste niveau 2.

 

Voor studenten gestart voor 1 september 2023 geldt:

De totale studielast van de dubbele bachelor Natuur- en Scheikunde is 225 EC. Naast het verplichte gecombineerde bacheloronderzoek van 22,5 EC (NS-330) is voor Scheikunde 37,5 EC aan majorgebonden cursussen verplicht, en voor Natuurkunde 67,5 EC.

N.B.: Met ingang van 1 september 2023 geldt m.b.t. de verplichte vakken de volgende regeling m.b.t. NS-108B Golven en optica theorie en practicum:

Theorie en practicum behaald

Student vervolgt curriculum

Theorie behaald, niet practicum

Overstap naar nieuw curriculum conform OER 23-24.

Practicum behaald, niet theorie

Student volgt halve cursus  Sterrenkunde en optica (NS-114B), (onderdeel Optica) met aftekening NS-108B als resultaat.

Student vervolgt curriculum

Theorie en practicum niet behaald

Overstap naar nieuw curriculum conform OER 23-24.

NB NS-108B en NS-114B sluiten elkaar uit.

Daarnaast geldt voor de major Natuurkunde vrije keuze met een totale studielast van 30 EC uit de majorgebonden keuzecursussen van Natuurkunde, waarvan ten minste 22,5 EC op niveau 3 en het overige op tenminste niveau 2. Op niveau 2 is er een verplichte keuze (7,5 EC): Stromingsleer en transportverschijnselen (NS-265B) of Structuur van de materie (NS-266B).

Voor de major Scheikunde geldt vrije keuze, op onderstaande uitzonderingen na, met een totale studielast van 37,5 EC uit de majorgebonden keuzecursussen in overzicht 1, waarvan ten minste 15 EC op niveau 3. Hierbij geldt op niveau 2 een verplichte keuze (7,5 EC): Structuurbepaling met Röntgenstraling en Elektronen (SK-B2SRE) of NMR Spectroscopy & Molecular Modelling (SK-B2NMRM). Van keuze zijn uitgezonderd: Wiskunde 2 (SK-BWS2-13) en Wiskunde 3 (SK-BWIS3) vanwege overlap met verplichte vakken. Alle vakken met een BETA-code tellen in de dubbele bachelor alleen voor de profileringsruimte, niet voor de major.

 

N.B.

  • De keuzevakken Moderne Gecondenseerde Materie, Vaste stoffen en oppervlakken, en Nanomaterialen kunnen als keuze Natuurkunde of als keuze Scheikunde opgevoerd worden.