Dubbele bachelor Natuurkunde en Scheikunde

Download bovenstaand vakkenoverzicht (pdf).
Check op deze pagina de uitgebreide informatie over het complete programma van de dubbele bachelor.

De totale studielast van de dubbele bachelor Natuur- en Scheikunde is 225 EC. Zie voor de verplichte cursussen Scheikunde en Natuurkunde het overzicht. Naast het verplichte gecombineerde bachelor-onderzoek van 22,5 EC (NS-330) is voor Scheikunde 37,5 EC aan major-gebonden cursussen verplicht, en voor Natuurkunde 67,5 EC.

Daarnaast geldt voor de major Natuurkunde vrije keuze met een totale studielast van 30 EC uit de major-gebonden keuzecursussen van Natuurkunde waarvan ten minste 22,5 EC op niveau 3 en het overige op tenminste niveau 2. Op niveau 2 is er een verplichte keuze (7,5 EC): Stromingsleer en transportverschijnselen (NS-265B) of Structuur van de materie (NS-266B).

Voor de major Scheikunde geldt vrije keuze, op onderstaande uitzonderingen na, met een totale studielast van 37,5 EC uit de major-gebonden keuzecursussen van Scheikunde, waarvan ten minste 15 EC op niveau 3. Hierbij geldt op niveau 2 een verplichte keuze (7,5 EC): Röntgendiffractie en elektronenmicroscopie (SK-B2RDEM) of NMR Spectroscopy & Molecular Modelling (SK-B2NMRM). Van keuze zijn uitgezonderd: Wiskunde 2 (SK-BWS2-13) en Wiskunde 3 (SK-BWIS3) vanwege overlap met verplichte vakken. Alle vakken met een BETA-code tellen in de dubbele bachelor alleen voor de profileringsruimte, niet voor de major.

N.B.

  • De keuzevakken Moderne Gecondenseerde Materie, Vaste stoffen en oppervlakken, en Nanomaterialen kunnen als keuze Natuurkunde of als keuze Scheikunde opgevoerd worden.
  • De vakken Moderne Gecondenseerde Materie en Vaste stoffen en oppervlakken sluiten elkaar uit.
  • Voor de profileringsruimte van de dubbele bachelor geldt een geheel vrije keuze van 30 EC, waarbij 15 EC op tenminste niveau 2.