Je hebt bij MLS veel keuzevrijheid én eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de studieplanning. Dit overzicht geeft een goed beeld van het verplichte en vrije deel:

vakkenoverzicht Molecular Life Sciences

Download dit vakkenoverzicht (pdf)

Opleidingseisen MLS

Je totale bachelor is 180 EC. Hiervan zijn 135 EC je major en 45 EC de profileringsruimte/minor. Van de in totaal 180 EC moeten minimaal 45 EC op niveau 3 zijn. En van de 45 EC in de profileringsruimte moeten minimaal 15 EC op niveau 2 of 3 zijn.

Voor je major zijn er ook specifieke eisen:

 • Voor MLS via Scheikunde is 82,5 EC bestemd voor verplichte cursussen, voor MLS via Biologie is dit 75 EC.
 • De overige EC’s vul je in met keuzecursussen, waarvan minstens 22,5 EC op niveau 2 en 22,5 EC op niveau 3.
 • Om aan 135 EC te komen moeten MLS-studenten via Scheikunde nog één MLS-vak kiezen, MLS-studenten via MLS kiezen minimaal twee MLS-vakken. Hier is geen niveau-eis aan verbonden.

Twijfel je over hoe je je studie wilt inrichten? Of kun je wel wat hulp in je planning gebruiken? Gebruik dan vooral deze tools:

Een studieplanning maken

Natuurlijk ga je voor een duidelijke en haalbare planning. Om je hiermee te helpen, hebben we het MLS-programma ingedeeld in een aantal velden en studiepaden. De studiepaden bij MLS zijn een hulpmiddel om een richting binnen de MLS te kiezen. De studiepaden zijn er om je te oriënteren. Je kunt 1 of 2 studiepaden volgen, of delen van verschillende studiepaden kiezen. Het is dus niet verplicht om alle vakken uit een gekozen studiepad te volgen. Hoeveel en welke cursussen je binnen een studiepad doet hangt af van welke richting je eventueel op wilt in je Master. Een A3-overzicht is te vinden in de kernvakken van alle studiepaden.

Je kunt ook deze tools gebruiken voor meer grip op je planning:

 • PadVinder MLS (versie 14 mei 2021). Met details over kernvakken, aanbevolen vakken, ingangseisen en aansluiting bij UU-masters.
 • VakkenVuller MLS (versie 16 mei 2021). Om je op weg te helpen met een planning per timeslot.

BELANGRIJK: Er zijn geen automatische updates voor deze tools, dus download altijd de laatste versie door telkens opnieuw op de link te klikken.

EC’s meenemen

Met de juiste voorkennis kun je in jaar 2 soms al vakken volgen op niveau 3. Dit geeft je planning meer flexibiliteit. Als je uiteindelijk meer dan de benodigde 135 EC aan MLS-majorvakken volgt, dan neem je het ‘EC-overschot’ mee naar je profileringsruimte. Meer weten? Check de Onderwijs- en Examenregeling (bijlage A voor Biologie, bijlage F voor Scheikunde).

Meer weten?

Zit je nog met vragen? En kan je studentmentor of docenttutor je niet verder helpen? Neem dan contact op met de studieadviseur.

Hieronder vind je per jaar de verplichte en vrije cursussen waarmee je te maken krijgt.

Cursusinformatie jaar 1

De meeste vakken in jaar 1 zijn verplicht (overzicht 1a). Goed je al in jaar 1 te realiseren is dat:

 • Spectroscopie en analyse een kerncursus is voor de studiepaden Biofysica en moleculaire imaging en Nanomaterialen;
 • Biotechnologie en maatschappij een kerncursus is voor de studiepaden Moleculaire Plantenbiologie en Microbiologie;
 • Kwantitatieve biologie (voorheen Systeembiologie) een kerncursus is van het studiepad Computationele biologie.

In de derde periode heb je vrije keuzeruimte en kun je kiezen uit cursussen in overzicht 1b. Wil je een keuzecursus bij een andere opleiding volgen? Vul in de OSIRIS onderwijscatalogus het gewenste jaar, en de periode en timeslot in voor een keuzeaanbod. (Voor een zoekdemonstratie kun je dit filmpje op Lecturenet bekijken, waarin een biologiestudent uitlegt hoe zij dat doet.)

Klik op de drop-down menu’s voor een overzicht van de cursussen. Inclusief links naar de cursussen zelf, zodat je precies weet wat de vereiste voorkennis en de ingangseisen zijn. (Er is een aparte website met meer info over practica van Scheikunde-cursussen.)

Kijk uit voor cursus-overlap!

Een aantal keuzecursussen kun je niet kiezen, omdat ze te veel overlap hebben met verplichte cursussen die je al volgt. Het betreft:

·       Wiskunde voor AI (KI1V13005)
·       AW-Chemistry of the Earth (GEO1-1122)
·       Chemistry of System Earth (GEO1-2206)

Verder overlapt:

 • Introductie Neurowetenschappen (BMW11808) met de MLS-keuzecursus Neurobiologie (B-B2NEUR10)
 • Evolutiebiologie (BMW11405) overlapt met de MLS-keuzecursus Evolutie (B-B2EVO09)
 • De Cel (B-B2CEL09) overlapt met Moleculaire Celbiologie (B-B1MOL14)
 • Moleculair genetische onderzoekstechnieken (B-B2MGOT14) en Moleculair biologische en biochemische technieken (SK-B2MBBT)
 • Biologische geneesmiddelen (FA-BA204) met Moleculair biologische en biochemische technieken (SK-B2MBBT) (sinds 2020-2021)
 • Bio-informatica en Genoomanalyse (BMW33316) met Bioinformatics and Comparative Genomics (B-B3BCG20)
 • Voortgezette celbiologie (BMW31305) overlapt met de MLS-keuzecursus Trending Topics on Biomolecules (SK-B3TTB)
 • Moleculaire eukaryote microbiologie (B-B3EUKA09, voor het laatst gegeven in 2020-2021) overlapt met Moleculaire microbiologie (B-B3MOMI21).

Leg bij vermoeden van overlap je keuze voor aan de examencommissie voordat je het vak gaat volgen. Keuzevakken die overlappen met je andere vakken, worden door de examencommissie niet meegeteld in de profileringsruimte.

Overzicht 1a: Verplichte Onderdelen MLS jaar 1
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en
Tijdslot
1 B-B1MOL14 Moleculaire celbiologie 7,5 1AD
1 SK-BWSNK1 Wis- en natuurkunde 1 7,5 1BC
1 SK-B1BIFC Biofysische chemie 7,5 2AD
1 SK-B1BIOC Bio-organische chemie 7,5 2BC
1 SK-B1SPANY* AD-Spectroscopie en analyse 7,5 3AD
1 B-B1FUN14 Functionele biologie 7,5 4BC
1

SK-B1BMC

Biomoleculaire chemie 7,5 4AD

* Vanaf 2021-2022 mogen herkansers MLS ook kiezen voor BC-Spectroscopie en analyse (SK-B1SPANX). 

Vanwege de start van MBLS vanaf 2021-2022 worden een aantal verplichte vakken vervangen, zie tabel hieronder.
Je schrijft je in dat geval (als herkanser) in voor het nieuwe MBLS-vak. 

LET OP: voor herkansers van onderstaande vakken geldt dat wanneer aan de (groeps)opdrachten en practica is voldaan, in 2021-2022 nog eenmaal de mogelijkheid wordt geboden om de (deel)toetsen te maken die qua vorm en inhoud overeenkomen met die van de vervallen MLS-cursus uit 2020-2021. 
Laat het de coordinator van het MBLS-vak weten als je hiervan gebruik wilt maken.

Overzicht 
Cursuscode Cursusnaam  Equivalente cursuscode  Equivalente cursusnaam 
B-B1MOL14  Moleculaire celbiologie  MBLS-101 Cell Biology
SK-B1BIOC  Bio-organische chemie  MBLS-103 Organic Chemistry of Drug Molecules
SK-B1BIFC  Biofysische chemie  MBLS-104 Physical Chemistry for the Life Sciences
B-B1FUN14  Functionele Biologie  MBLS-107 Functional Biology
SK-B1BMC  Biomoleculaire chemie  MBLS-105 Biochemical Chemistry **

** LET OP: SK-B1BMC blijft wel bestaan, maar is vanaf 2021-2022 alleen bedoeld voor Scheikundestudenten. Biochemical Chemistry valt in tijdslot 3BC.

Overzicht 1b: Vrije keuzeonderdelen MLS jaar 1 periode 3 (suggesties)

Niveau Cursuscode Cursus EC

Periode en
Tijdslot

1 B-B1BIOT09 Biotechnologie en maatschappij 7,5 3AD
1 FA-BA112 Schimmels en geneesmiddelen 7,5 3AD
1 FA-BA111 Moleculen en geneesmiddelen 7,5 3AD
2 SK-B2PHAR Biochemical Pharmaceutics* 7,5 3AD (was 3BC)
1 FA-BA105 Kinetiek van geneesmiddelen** 7,5 3BC
1 SK-B1SPANY AD - Spectroscopie en analyse*** 7,5 3AD of 3BC
1 B-B1KWBI20 Kwantitatieve Biologie (voorheen Systeembiologie) 7,5 3BC
2 BETA-B2BBB Bèta in bedrijf en beleid 7,5 3D
2 BETA-B2WTC Wetenschaps- en
techniekcommunicatie
7,5 3D

*Vanaf 2018-2019 vervangt Biochemical Pharmaceutics (SK-B2PHAR) Geneesmiddelbinding en werking (FA-200).

** LET OP: Kinetiek van geneesmiddelen heeft een zeer beperkte capaciteit voor bijvakkers. Je kunt beter Biochemical Pharmaceutics volgen (SK-B2PHAR) - dit wordt speciaal voor MLS georganiseerd en is ook nog eens op niveau 2. Je volgt OF Kinetiek en Geneesmiddelen, OF Biochemical Pharmaceutics. Vanwege inhoudelijke overlap sluiten de cursussen elkaar uit.

*** Vanaf 2021-2022 mogen herkansers MLS ook kiezen voor BC-Spectroscopie en analyse (SK-B1SPANX). 

Cursusinformatie jaar 2 en 3

In jaar 2 periode 1 volg je nog twee verplichte vakken, Cellen en Weefsels MLS (B-B2CWMLS) en Moleculair biologische en biochemische technieken (SK-B2MBBT) (zie overzicht 2a). Vanaf periode 2 van jaar 2 kies je uit het aanbod van vrije keuzecursussen. Als hulpmiddel bij je keuze hebben we 12 samenhangende vakkenpakketten samengesteld, de studiepaden - zie de planningtools hierboven.  

 

Overzicht 2a: Verplichte Onderdelen Molecular Life Sciences jaar 2
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en Timeslot
2 B-B2CWMLS Cellen en weefsels (MLS)* 7,5 1AD
2 SK-B2MBBT Moleculair biologische en biochemische technieken** 7,5 1BC

* Vanaf 2017-18 volgen MLS studenten niet langer Cellen en Weefsels onder cursuscode B-B3CEWE, maar onder cursuscode B-B2CWMLS. Het is dus veranderd in een niveau 2 cursus (i.p.v. niveau 3). Het is wel dezelfde cursus als B-B3CEWE.

** Molecular biologische en biochemische technieken (SK-B2MBBT) is equivalent aan de biologiecursus Moleculair genetische onderzoekstechniek (B-B2MGOT14) en aan de farmaciecursus Biologische geneesmiddelen (FA-BA204), deze laatste twee vakken mag je dus niet volgen in je profileringsruimte.

 

Overzicht 2b: Keuzeonderdelen Molecular Life Sciences - Celbiologische categorie
Niveau Cursuscode    Cursus EC Periode en timeslot
2 B-B2THEC05 Biologische modellering* 7,5 2BC (was 1BC)
3 B-B3GENB09 Genoombiologie 7,5 1BC
3 SK-BVIZI Virusziekten 7,5 1BC
3 B-B3DID14 Didactiek 7,5 1BC
2 B-B2MINT10 Microbiële interacties 7,5 1BC
2 B-B2PLFY09 Plantenfysiologie 7,5 1AD
3 B-B3IMMB09 Immunobiologie** 7,5 1AD (was 4AD)
3 B-B3GKA16 Gentherapie, kanker en AIDS *** 7,5 2AD
3 B-B3ADBI21 Advanced Biotechnology **** 7,5 2AD
2 B-B2VSR Voortgezette statistica en R***** 7,5 2AD
2 B-B2META09 Metabolisme en biochemie ************ 7,5 2AD
3 B-B3COMB10 Computationele biologie 7,5  
3 B-B3MPMI18 Molecular Plant-Microbe Interactions ****** 7,5 2BC
3 B-B3LEM18 Licht- en elektronenmicroscopie 7,5 2BC
3 B-B3MCR18 Molecular Cell Research******* 7,5 3AD
3 B-B3MOMI21 Moleculaire microbiologie ************* 7,5 3AD
3 B-B3WEAD09 Wetenschapper in advies  7,5 3AD
2 B-B2DSB18 Data science en biologie 7,5 3BC
3 B-B3TOX10 Toxicologie 7,5 3BC
3 B-B3OBG05 Ontwikkelingsbiologie en genetica******** 7,5 3BC
2 B-B2EVO09 Evolutie 2 7,5 3BC
3 B-B3BETH05 Bio-ethiek 7,5 2BC (was 4BC)
3 B-B3PDE18 Plant Development and Environment ****** 7,5 3BC
3 B-B3NAAN16 Neuronale aandoeningen ********** 7,5 3BC
1 B-B1GENO20 Genomica 7,5 4AD
2 B-B2NEUR10 Neurobiologie 7,5 4AD
3 B-B3BCG20 Bio-informatics and Comparative Genomics*********** 7,5 4AD
3

SK-BREPB

Research project Bijvoet 7,5 4AD of 4BC

* Biologische modellering heette voorheen Theoretische ecologie - je mag dus niet beide cursussen hebben gevolgd.**

** Voor MLS studenten met weinig of geen ervaring met R geldt dat zij tenminste een maand voor aanvang van de cursus Immunobiologie contact dienen op te nemen met de cursuscoordinator voor zelfstudiemateriaal.

*** Gentherapie, Kanker en Aids (B-B3GKA16) is bedoeld voor studenten in hun derde jaar. Studenten uit jaar 2 worden alleen geplaatst als er plek over is.

**** Advanced Biotechnology vervangt het vervallen vak Moleculaire prokaryote microbiologie, maar is hier niet equivalent aan: beide vakken mogen gevolgd zijn.

***** Kwantitatieve biologie (of het oude Systeembiologie) is handige voorkennis voor Voortgezette statistiek en R.

****** Vanaf 2018-2019 vervangen Molecular plant-microbe interactions en Plant development and environment  de cursus Plant adaptatie en afweer. Je kunt ze  dus niet kiezen als je Plant adaptatie en afweer al hebt gedaan. De nieuwe cursussen overlappen niet met elkaar en kunnen beiden worden gekozen.

******* Er is nog maar 1 vak Molecular Cell Research (vorig jaar nog een theoretische en experimentele variant, B-B3MCR18is dus hetzelfde vak als het oude B-B3MCRT en B-B3MCRE).

******** Voor Computationele biologie is Kwantitatieve Biologie (B-B1KWBI20) (of het oude Systeembiologie) verplichte voorkennis. Sterk aanbevolen wordt om voorafgaand de niveau 2 cursus Theoretische ecologie (B-B2THEC05) te volgen.

********* Neuronale aandoeningen (B-B3NAAN) komt in plaats van Farmacologie van het centrale zenuwstelsel (FA-303).

********* Bioinformatica en Genoomanalyse (BMW33316) in periode 4, tijdslot BC wordt in 2020-2021 vervangen door Bioinformatics and Comparative Genomics (B-B3BCG20) in periode 4, tijdslot AD. Vanwege overlap is het niet mogelijk om beide vakken te volgen

************ In de cursus Metabolisme (B-B2META09) zitten delen die overlappen met verplichte MLS-cursussen. Het wordt daarom afgeraden om deze cursus als MLS-student te volgen. Metabolisme is niet langer een kernvak in studiepaden van MLS.

************* Moleculaire eukaryote microbiologie (B-B3EUKA09) overlapt met Moleculaire microbiologie (B-B3MOMI21).

Overzicht 2c: Keuzeonderdelen Molecular Life Sciences - Structuurbiologische, scheikundige categorie
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
2 SK-BWS2-13 Wiskunde 2 7,5 1A
3 SK-BVIZI Virusziekten 7,5 1BC
2 SK-B2RDEM Röntgendiffractie en elektronenmicroscopie 7,5 1D
2 SK-BORC13 Organische Chemie 2, theorie en praktijk* 7,5 2ABC of 2BCD
2 SK-B2MSPR Mass Spectrometry and Proteomics 7,5 2A
3 SK-BASSM  Advanced Superstructures 7,5 2A
1 SK-BWSNK2 Wis- en natuurkunde 2** 7,5 2B
3 SK-B3TTB Trending Topics in Biomolecules 7,5 2BC
2 SK-BFYCH Fysische chemie 7,5 2D
2 SK-B2NMRM NMR-spectroscopie en molecular modelling*** 7,5 3AD (was 3D)
2 SK-B2MEME Membranen en membraaneiwitten*** 7,5 3AD
3 SK-B3PFA Protein Folding and Assembly 7,5 3AD
3 SK-BREPD Research Project Debye 7,5 4AD of 4BC
1 SK-BKWAN Kwantumchemie en anorganische chemie 7,5 4BC
2 SK-B2SPEC Spectroscopie van moleculen en materialen (nieuw) 7,5 4BC

* Organische chemie 2 (SK-BORC13) is voorkennis voor Organische chemie 3 (SK-BORC3). * Je kiest bij SK-BORC13 voor tijdslot ABC of BCD. Dit naar gelang welk ander vak je ernaast volgt in alleen tijdslot A, of alleen tijdslot D. Je kunt naast SK-BORC13 dus geen ander vak volgen in tijdslot AD. Vul tijdig het tijdslot keuzeformulier in dat je na inschrijving zal ontvangen van de practicumleiding.

** Wis en natuurkunde 2 (SK-BWSNK2) is voorkennis voor Wiskunde 2 (SK-BWS2-13),  Röntgendiffractie en elektronenmicroscopie (SK-B2RDEM), Fysische chemie 2 (SK-BFYC) en Advanced Superstructures (SK-BASSM).

*** Je kunt NMR-spectroscopie & molecular modeling (SK-B2NMRM, 3AD) tegelijk volgen met Membranen en membraaneiwitten (SK-B2MEME, 3AD), de roosters botsen niet.

Overzicht 2d: Keuzeonderdelen Molecular Life Sciences - Geneesmiddelen categorie
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
2 FA-BA214 Pijn 7,5 1AD
2 FA-BA201 Infectie en afweer 7,5 1AD of 3AD
1 FA-BA113 Planten en geneesmiddelen 7,5 1AD of 3AD

2

FA-BA205 Hormonale aandoeningen 7,5 1BC of 3BC
3 FA-BA314 Future Medicines* 7,5 1BC of 3BC
3 FA-CPS333 Pharma and Nutrition 7,5 2AD
3 FA-BA311 Ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen 7,5 3BC (was 2BC)
3 SK-BORC3 Organische chemie 3 7,5 3A
3 FA-BA316 Verslaving en verslavingsmiddelen 7,5 3AD
3 SK-BMECH08 Medicinal Chemistry 7,5 3BC
3 FA-CPS336T Psychoneuropharmacology theoretical part 7,5 4AD
3 FA-BA319 Bioanalyse 7,5 4BC

* Biologische geneesmiddelen (FA-BA204) mag vanaf 2020-2021 niet meer worden gekozen, vanwege overlap met het verplichte vak Moleculair Biologische en Biochemische Technieken (SK-B2MBBT)

Opnames terugkijken

Als via Lecturenet (oude) opnames zijn gemaakt van de hoorcolleges van MLS-, scheikunde – en biologiecursussen, dan vind je die op onderstaande links.
Let op: mogelijk is niet de volledige collegereeks per cursus opgenomen!

 

Afstuderen: de thesis

Het afsluitende onderdeel (thesis) van MLS mag je bij Biologie of Scheikunde doen. Je hoeft dus niet verplicht de thesis te doen bij de opleiding via welke je officieel voor MLS staat ingeschreven.

Uitgebreide informatie is te lezen op de page over de thesis.