Molecular Life Sciences (MLS)

Je hebt bij MLS veel keuzevrijheid én eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de studieplanning. Het onderstaande vakkenoverzicht geeft een goed beeld van het verplichte en vrije deel:

Download MLS vakkenoverzicht (pdf, 170 kB)

Opleidingseisen MLS

Je totale bachelor is 180 EC. Hiervan zijn 135 EC je major en 45 EC de profileringsruimte/minor. Van de in totaal 180 EC moeten minimaal 45 EC op niveau 3 zijn. En van de 45 EC in de profileringsruimte moeten minimaal 15 EC op niveau 2 of 3 zijn.

Voor je major zijn er ook specifieke eisen:

 • Voor MLS via Scheikunde is 82,5 EC bestemd voor verplichte cursussen, voor MLS via Biologie is dit 75 EC.
 • De overige EC’s vul je in met keuzecursussen, waarvan minstens 22,5 EC op niveau 2 en 22,5 EC op niveau 3.
 • Om aan 135 EC te komen moeten MLS-studenten via Scheikunde nog één MLS-vak kiezen, MLS-studenten via MLS kiezen minimaal twee MLS-vakken. Hier is geen niveau-eis aan verbonden.

Twijfel je over hoe je je studie wilt inrichten? Of kun je wel wat hulp in je planning gebruiken? Gebruik dan vooral deze tools:

Een studieplanning maken

Natuurlijk ga je voor een duidelijke en haalbare planning. Om je hiermee te helpen, hebben we het MLS-programma ingedeeld in een aantal velden en studiepaden. De studiepaden bij MLS zijn een hulpmiddel om een richting binnen de MLS te kiezen. De studiepaden zijn er om je te oriënteren. Je kunt 1 of 2 studiepaden volgen, of delen van verschillende studiepaden kiezen. Het is dus niet verplicht om alle vakken uit een gekozen studiepad te volgen. Hoeveel en welke cursussen je binnen een studiepad doet hangt af van welke richting je eventueel op wilt in je Master. Een A3-overzicht is te vinden in de kernvakken van alle studiepaden.

Je kunt ook deze tools gebruiken voor meer grip op je planning:

 • PadVinder MLS (versie 8 augustus 2022) (pdf, 965 kb). Met details over kernvakken, aanbevolen vakken, ingangseisen en aansluiting bij UU-masters.
 • VakkenVuller MLS (versie 29 juni 2022). Om je op weg te helpen met een planning per timeslot.  Let op: de VakkenVullerMLS bevat alleen nog kloppende vakinformatie voor studenten die nominaal, dus in 3 jaar, afstuderen.

BELANGRIJK: Er zijn geen automatische updates voor deze tools, dus download altijd de laatste versie door telkens opnieuw op de link te klikken.

EC’s meenemen

Met de juiste voorkennis kun je in jaar 2 soms al vakken volgen op niveau 3. Dit geeft je planning meer flexibiliteit. Als je uiteindelijk meer dan de benodigde 135 EC aan MLS-majorvakken volgt, dan neem je het ‘EC-overschot’ mee naar je profileringsruimte. Meer weten? Check de Onderwijs- en Examenregeling en bijlagen per opleiding.

Zit je nog met vragen? En kan je studentmentor of docenttutor je niet verder helpen? Neem dan contact op met de studieadviseur.

Hieronder vind je per jaar de verplichte en vrije cursussen waarmee je te maken krijgt.

Cursusinformatie jaar 1

De meeste vakken in jaar 1 zijn verplicht. Goed je al in jaar 1 te realiseren is dat:

 • Spectroscopie en analyse een kerncursus is voor de studiepaden Biofysica en moleculaire imaging en Nanomaterialen;
 • Biotechnologie en maatschappij een kerncursus is voor de studiepaden Moleculaire Plantenbiologie en Microbiologie;
 • Kwantitatieve biologie (voorheen Systeembiologie) een kerncursus is van het studiepad Computationele biologie.

In de derde periode heb je vrije keuzeruimte en kun je kiezen uit cursussen in overzicht 1b. Wil je een keuzecursus bij een andere opleiding volgen? Vul in de OSIRIS onderwijscatalogus het gewenste jaar, en de periode en timeslot in voor een keuzeaanbod. (Voor een zoekdemonstratie kun je dit filmpje op Lecturenet bekijken, waarin een biologiestudent uitlegt hoe zij dat doet.)

Kijk uit voor cursus-overlap!

Een aantal keuzecursussen kun je niet kiezen, omdat ze te veel overlap hebben met verplichte cursussen die je al volgt. Het betreft:

·       Wiskunde voor AI (KI1V13005)
·       AW-Chemistry of the Earth (GEO1-1122)
·       Chemistry in the Environment (GEO1-2206)

Verder overlapt:

 • Introductie Neurowetenschappen (BMW11808) met de MLS-keuzecursus Neurobiologie (B-B2NEUR10)
 • Evolutiebiologie (BMW11405) met de MLS-keuzecursus Evolutie (B-B2EVO09)
 • De Cel (B-B2CEL09) met Moleculaire Celbiologie (B-B1MOL14)
 • Moleculair genetische onderzoekstechnieken (B-B2MGOT14) met Moleculair biologische en biochemische technieken (SK-B2MBBT, voor het laatst gegeven in 2021-2022) en Molecular Biological & Biochemical Techniques (MBLS-202)
 • Biologische geneesmiddelen (FA-BA204) met Moleculair biologische en biochemische technieken (SK-B2MBBT), voor het laatst gegeven in 2021-2022 en Molecular Biological & Biochemical Techniques (MBLS-202)
 • Bio-informatica en Genoomanalyse (BMW33316) met Bioinformatics and Comparative Genomics (B-B3BCG20)
 • Voortgezette celbiologie (BMW31305) met Trending Topics on Biomolecules (SK-B3TTB)
 • Moleculaire eukaryote microbiologie (B-B3EUKA09, voor het laatst gegeven in 2020-2021) met Moleculaire microbiologie (B-B3MOMI21)
 • Oriëntatie op de Onderwijspraktijd (BETA-B2OOP, voor het laatst gegeven in 2020-2021) met Studenten actief in de maatschappij (BETA-B2STA) 

Leg bij vermoeden van overlap je keuze voor aan de examencommissie voordat je het vak gaat volgen. Keuzevakken die overlappen met je andere vakken, worden door de examencommissie niet meegeteld in de profileringsruimte.

Vanwege de start van MBLS vanaf 2021-2022 zijn een aantal verplichte vakken uit jaar 1 en 2 vervangen.
Vanaf 2022-2023 moeten studenten die voor de vervallen verplichte MLS-cursus niet zijn geslaagd, of daar eerder niet aan hebben deelgenomen, de equivalente (nieuwe) MBLS-cursus van de vervallen MLS-cursus geheel (opnieuw) volgen. 
 

Cursusinformatie jaar 2 en 3

In jaar 2 periode 1 volg je nog twee verplichte vakken, Cellen en Weefsels MLS (B-B2CWMLS) en Moleculair biologische en biochemische technieken (SK-B2MBBT), of de MBLS equivalenten.

Vanaf periode 2 van jaar 2 kies je uit het aanbod van vrije keuzecursussen. Als hulpmiddel bij je keuze hebben we 12 samenhangende vakkenpakketten samengesteld, de studiepaden - zie de planningtools hierboven.  

Gedetailleerde cursusinformatie vind je in de Cursusplanner en in Osiris Onderwijscatalogus.

Uitgebreide informatie over de scheikundepractica vind je op de practicumsite: http://practicum.chem.uu.nl​

Complete vakkenoverzichten MLS Scheikunde en MLS Biologie (cursusplanner)

Afstuderen: de thesis

Het afsluitende onderdeel (thesis) van MLS mag je bij Biologie of Scheikunde doen. Je hoeft dus niet verplicht de thesis te doen bij de opleiding via welke je officieel voor MLS staat ingeschreven. Het hangt af van het onderwerp dat je kiest en het departement van de begeleider die daar bij hoort.

Uitgebreide informatie is te lezen op de page over de thesis.