Het programma Molecular Life Sciences is uniek en combineert cursussen uit de opleidingen Scheikunde, Biologie en Farmacie. Het programma Molecular Life Sciences wordt aangeboden bij twee opleidingen: Scheikunde en Biologie. Hieronder vind je een beschrijving van de opbouw van het studieprogramma en een uitgebreidere beschrijving van hoe het de verschillende jaren van het programma eruitzien.

opbouw programma + keuzeregels

Globale opbouw

  • 135 EC majorcursussen MLS
    • 75 EC  verplichte cursussen (82,5 EC voor SK-MLS*)
    • 60 EC keuzecursussen (52,5 EC voor SK-MLS*)
    • 45 EC profileringsruimte

* MLS-studenten die via Scheikunde staan ingeschreven volgen verplicht SK-BSPAN

Keuzeregels

  • De cursussen in je major dienen voor ten minste 37,5 EC op niveau 2 en voor minstens 37,5 EC op niveau 3 te zijn
  • Van de 45 EC in je profileringsruimte moet tenminste 15 EC op niveau 2 of 3 zijn
  • Van de totale 180 EC moet minstens 37,5 EC op niveau 2 en 45 EC op niveau 3 zijn (OER 3.4.2)

honours

Voor studenten die meer willen en kunnen is er naast het reguliere programma het Honoursprogramma MLS (B-BHPMLS) van 45 EC. Hiervan zijn 15 EC extracurriculair en 30 EC binnen het programma van MLS.

Studiepaden

Naast de verplichte cursussen kies je uit een aanbod van cursussen van de opleidingen Biologie, Scheikunde en Farmacie. Als hulpmiddel bij je keuze hebben we 12 samenhangende vakkenpakketten samengesteld, de studiepaden. Het overzicht van deze studiepaden vind je in deze pdf (versie 12 september 2017).  Er is ook een app om je planning mee te maken, de VakkenVuller. De app wordt nog uitontwikkeld, dus alle feedback is welkom!

Jaar 1

De meeste vakken in jaar 1 zijn verplicht. In periode 3 is er ruimte voor keuze, je kunt dan uit vier cursussen uit de Biologie, Scheikunde of Farmacie uit overzicht 1b kiezen (N.B.: Spectroscopie en Analyse is verplichte stof voor scheikundigen, in dat geval kun je naast SK-BSPAN dus maar één cursus kiezen).

Of je kunt een cursus bij een andere opleiding te volgen. Vul dan bij het zoeken in Osiris het jaar en de periode en timeslot van je keuze in om een lijst met keuzeaanbod te genereren. Voor een zoekdemonstratie kun je dit filmpje op Lecturnet bekijken, waarin een biologiestudent uitlegt hoe zij dat doet.

LET OP: Er zijn een aantal keuzecursussen die je niet kunt kiezen omdat ze te veel overlap hebben met verplichte cursussen die je al volgt. Het betreft: Wiskunde voor AI (KI1V13003), AW-Chemistry of the Earth (GEO1-1122), NWI-Organische chemie (GEO1-2216), Chemistry of System Earth (GEO1-2206), Moleculen (BMW10505), en Oriëntatie HP (BMW11914).Verder overlapt Introductie Neurowetenschappen (BMW11808) met de MLS-keuzecursus Neurobiologie, overlapt Evolutiebiologie (BMW11405) met de MLS-keuzecursus Evolutie (B-B2EVO09), en overlapt De Cel (B-B2CEL09) met Moleculaire Celbiologie (B-B1MOL14). Leg bij vermoeden van overlap iedere andere keuze voor aan de examencommissie voordat je het vak gaat volgen. Keuzevakken die overlappen met andere vakken die je volgt zullen door de examencommissie niet worden meegeteld in de profileringsruimte.

 

Overzicht 1a: Verplichte Onderdelen MLS jaar 1
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en
Tijdslot
1 B-B1MOL14 Moleculaire celbiologie 7,5 1AD
1 SK-BWSNK1 Wis- en natuurkunde 1 7,5 1BC
1 SK-B1BIFC Biofysische chemie 7,5 2AD
1 SK-B1BIOC Bio-organische chemie 7,5 2BC
1 SK-BSPAN* Spectroscopie en analyse 7,5 3AD of 3BC
1 B-B1FUN14 Functionele biologie 7,5 4BC
1

SK-B1BMC**

Biomoleculaire chemie 7,5 4AD

* Vergeet niet je voorkeurstijdslot voor SK-BSPAN door te geven aan het practicum m.b.v. dit formulier.

** SK-B1BMC had voorheen de code SK-BBICH - het is wel dezelfde cursus.

 

Overzicht 1b: Vrije keuzeonderdelen MLS jaar 1 periode 3 (suggesties)

Niveau Cursuscode Cursus EC

Periode en
Tijdslot

1 B-B1BIOT09 Biotechnologie en maatschappij 7,5 3AD
1 FA-BA112 Schimmels en geneesmiddelen 7,5 3AD
1 FA-BA111 Moleculen als geneesmiddelen 7,5 3AD
2 FA-200 Geneesmiddelbinding en werking* 7,5 3BC
1 FA-BA105 Kinetiek van geneesmiddelen* 7,5 3BC
1 SK-BSPAN Spectroscopie en analyse** 7,5 3AD of 3BC
1 B-B1SYSB09 Systeembiologie*** 7,5 3BC

 

* LET OP: Kinetiek van geneesmiddelen heeft een zeer beperkte capaciteit voor bijvakkers. Je kunt beter Geneesmiddelbinding en werking volgen (FA-200) - dit wordt speciaal voor MLS georganiseerd en is ook nog eens op niveau 2. Je volgt OF Kinetiek en Geneesmiddelen, OF Geneesmiddelbinding en werking. Vanwege inhoudelijke overlap sluiten de twee cursussen elkaar uit.

** SK-BSPAN is verplicht voor SK-MLS en vrije keuze voor BIO-MLS.

*** Systeembiologie is verplichte voorkennis voor de vervolgcursus Computationele biologie.

 

Overzicht 1c: Bèta-brede arbeidsmarktoriëntatiecursussen (gelden ook als keuzecursus voor de major)

Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en
Ttijdslot
2 BETA-B2OOP Oriëntatie op de onderwijspraktijk 7,5 2D of 3D
2 BETA-B2BBB Bèta in bedrijf en beleid 7,5 3D
2 BETA-B2WTC Wetenschaps- en
techniekcommunicatie
7,5 3D
Jaar 2 en 3

In jaar 2 volg je twee verplichte vakken, zie overzicht 2a. Verder kies je verplicht uit een beperkt aanbod aan keuzecursussen .Als hulpmiddel bij je keuze hebben we 12 samenhangende vakkenpakketten samengesteld, de studiepaden - zie de Padvinder bovenaan.  

Daarnaast begin je vanaf jaar 2 met het invullen van je profileringsruimte (totaal 45 EC), eventueel met een minor.

 

Overzicht 2a: Verplichte Onderdelen Molecular Life Sciences jaar 2
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en Timeslot
2 B-B2CWMLS Cellen en weefsels* 7,5 1AD
2 SK-B2MBBT Moleculair biologische en biochemische technieken 7,5 1BC

* Vanaf 2017-18 volgen MLS studenten niet langer Cellen en Weefsels onder cursuscode B-B3CEWE, maar onder cursuscode B-B2CWMLS. Het is dus veranderd in een niveau 2 cursus (i.p.v. niveau 3). Het is wel dezelfde cursus als B-B3CEWE.

Hieronder hebben we de keuzecursussen simpelweg voor jullie opgesomd en ze daarbij verdeeld in drie categorieen: een biologische categorie (overzicht 2b), een scheikundige categorie (overzicht 2c), en een categorie georiënteerd op geneesmiddelen (overzicht 2d).

Overzicht 2b: Keuzeonderdelen Molecular Life Sciences - Celbiologische categorie
Niveau Cursuscode    Cursus EC Periode en timeslot
2 B-B2THEC05 Theoretische ecologie 7,5 1AD
3 B-B3GENB09 Genoombiologie 7,5 1AD
3 SK-BVIZI Virusziekten 7,5 1B
2 B-B2MINT10 Microbiële interacties 7,5 1AD (was 1BC)
2 B-B2PLFY09 Plantenfysiologie (nieuw) 7,5 1AD
3 B-B3GKA16 Gentherapie, kanker en AIDS * 7,5 2AD
2 B-B2VSR Voortgezette statistica en R** 7,5 2AD
3 B-B3MPRO16 Moleculaire prokaryote microbiologie (nieuw) 7,5 2AD
3 B-B3DID14 Didactiek 7,5 2AD
2 B-B2META09 Metabolisme 7,5 2BC
3 B-B3COMB10 Computationele biologie 7,5 2BC
3 B-B3EUKA09 Moleculaire eukaryote microbiologie 7,5 3AD
3 B-B3MCRE17 Molecular Cell Research Experimental *** 7,5 3AD
3 B-B3MCRT17 Molecular Cell Research Theory*** 7,5 3AD
3 B-B3WEAD09 Wetenschapper in advies  7,5 3AD
3 B-B3OBG05 Ontwikkelingsbiologie en genetica**** 7,5 3BC
2 B-B2EVO09 Evolutie 7,5 3BC
3 B-B3BETH05 Bioethiek (nieuw) 7,5 3BC
3 B-B3PLAA05 Planten adapatie en afweer (nieuw) 7,5 3BC
2 B-B2NEUR10 Neurobiologie***** 7,5 4AD
3 BMW33316 Bio-informatica en Genoomanalyse ***** 7,5 4BC
3 B-B3IMMB09 Immunobiologie 7,5 4BC
3

SK-BREPB

Research project Bijvoet 7,5 4AD of 4BC

* Gentherapie, Kanker en Aids (B-B3GKA16) is bedoeld voor studenten in hun derde jaar. Studenten uit jaar 2 worden alleen geplaatst als er plek over is.

** Inschrijven voor Voortgezette Statistiek en R doe je door een mailtje te sturen naar science.bio.ba@uu.nl. De ingangseis Experiment en Statistiek geldt niet voor MLS. In plaats daarvan doe je voorafgaand aan de cursus aan thuisstudie. Systeembiologie is verplichte voorkennis voor dit vak.

*** Van de twee Molecular Cell Research cursussen in timeslot 3AD mag je er gedurende je studie maar 1 kiezen. Deze twee cursussen vervangen in 2017-18 de vier cursussen Moleculaire en cellulaire biologie theoretisch, Moleculaire en cellulaire biologie experimenteel, Moleculaire en cellulaire neurobiologie theoretisch en Moleculaire en cellulaire neurobiologie experimenteel.

**** Voor Computationele biologie is Systeembiologie (B-B1SYSB09) verplichte voorkennis. Sterk aanbevolen wordt om voorafgaand de niveau 2 cursus Theoretische ecologie (B-B2THEC05) te volgen.

***** Neurobiologie (B-B2NEURO10) wordt aangeraden als voorkennis voor de neurobiologie-variant van Molecular Cell Research (B-B3MCRT17 en B-B3MCRE17) en voor Farmacologie van het centrale zenuwstelsel (FA-303).

***** Voor Bio-informatica en Genoomanalyse (BMW33316) schrijf je je in via het studiepunt van BMW: bachelorbmw@umcutrecht.nl. Geef aan dat je aanspraak wilt maken op 1 van de MLS-plekken.

 

Overzicht 2c: Keuzeonderdelen Molecular Life Sciences - Structuurbiologische, scheikundige categorie
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
2 SK-BWS2-13 Wiskunde 2* 7,5 1A
3 SK-BVIZI Virusziekten 7,5 1B
2 SK-B2RDEM Röntgendiffractie en elektronenmicroscopie 7,5 1D
2 SK-BORC13 Organische Chemie 2, theorie en praktijk** 7,5 2ABC, 2BC of 2BCD
2 SK-B2MSPR Mass Spectrometry and Proteomics 7,5 2A
3 SK-BASSM  Advanced Superstructures (nieuw) 7,5 2A
1 SK-BWSNK2 Wis- en natuurkunde 2*** 7,5 2B
3 SK-B3TTB Trending Topics in Biomolecules (nieuw) 7,5 2BC
2 SK-BFYCH Fysische chemie 2 7,5 2D
2 SK-B2NMRM NMR-spectroscopie en molecular modeling**** 7,5 3D
2 SK-B2MEME Membranen en membraaneiwitten**** 7,5 3AD
3 SK-B3PFA Protein Folding and Assembly ***** 7,5 3AD
3 SK-BTOYM Toy Models 7,5 4B
3 SK-BREPD Research Project Debye 7,5 4AD of 4BC
1 SK-BKWAN Kwantumchemie en anorganische chemie 7,5 4BC

* Voorkennis voor Wiskunde 2 (SK-BWS2-13) is SK-BWSNK2, of vergelijkbaar.

**Organische chemie 2 (SK-BORC13) is voorkennis voor Organische chemie 3 (SK-BORC3). Al naar gelang welk andere cursus je volgt in periode 2 (in A of D, of AD), wordt je bij SK-BORC13 ingedeeld in tijdslot ABC of BCD of BC. Dit vanwege het practicum; de theorie valt in tijdslot 2C

*** Wis en natuurkunde 2 (SK-BWSNK2) is voorkennis voor Wiskunde 2 (SK-BWS2-13),  Röntgendiffractie en elektronenmicroscopie (SK-B2RDEM), Fysische chemie 2 (SK-BFYC) en Advanced Superstructures (SK-BASSM).

**** Je kunt NMR-spectroscopie & molecular modeling (SK-B2NMRM, 3D) tegelijk volgen met Membranen en membraaneiwitten (SK-B2MEME, 3AD).

***** SK-B3PRFO is van code veranderd, nu SK-B3PFA. Het is wel precies dezelfde cursus.

 

Overzicht 2d: Keuzeonderdelen Molecular Life Sciences - Geneesmiddelen categorie
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
2 FA-BA201 Infectie en afweer * (nieuw) 7,5 1AD of 3AD
1 FA-BA113 Planten en geneesmiddelen ** 7,5 1AD
3 FA-303 Farmacologie van het centrale zenuwstelsel 7,5 1BC of 3BC1

2

FA-BA205 Hormonale aandoeningen *** (nieuw) 7,5 1BC of 3BC
3 FA-CPS333 Pharma and Nutrition 7,5 2AD
3 FA-305 Biotechnologie 7,5 2AD of 4AD
3 FA-306 Kwaliteitsleer 7,5 2BC of 4BC
3 FA-307 Ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen 7,5 2BC
3 SK-BORC3 Organische chemie 3 / Advanced Organic Chemistry**** 7,5 3A
3 FA-332 Verslaving en verslavingsmiddelen 7,5 3AD
3 SK-BMECH08 Medicinal Chemistry 7,5 3BC
3 FA-329 Pijn 7,5 4AD
3 FA-CPS336T Psychoneuropharmacology theoretical part 7,5 4AD
3 FA-319 Bioanalyse 7,5 4BC

* FA-BA201, Infecties en afweer, is in de plaats gekomen van FA-206, Infecties.

** FA-BA113, Planten en geneesmiddelen, is in 2017-2018 (helaas) verschoven van periode 3AD naar 1AD

*** FA-BA205, Hormonale aandoeningen, is in de plaats gekomen van FA-205, Homeostase.

**** Organische chemie 2 (SK-BORC13, of vergelijkbaar) is voorkennis voor Organische chemie 3 (SK-BORC3)

 

Bèta-brede arbeidsmarktoriëntatiecursussen (gelden ook als keuzecursus voor de major)

Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
2 BETA-B2OOP Oriëntatie op de onderwijspraktijk 7,5 2D of 3D
2 BETA-B2BBB Bèta in bedrijf en beleid 7,5 3D
2 BETA-B2WTC Wetenschaps- en techniekcommunicatie 7,5 3D
3 BETA-B3WTS Stage Wetenschaps- en Techniekcommunicatie (nieuw) 7,5 2AD

 

 

Als afsluitend onderdeel (thesis) van je bacheloropleiding kies je in jaar 3 verplicht 1 van de 2 volgende mogelijkheden. Je mag dus zelf kiezen of je het afsluitende onderdeel bij Biologie of bij Scheikunde doet.

 

Overzicht 2e: Verplichte keuze uit afrondende cursussen (thesis)
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
3 B-B3ONSCR en B-B3ONST Onderzoeks bachelorscriptie en Onderzoekstage 7,5 + 7,5 = 15 n.v.t.
3 SK-BTHESIS Bachelorthesis 15 n.v.t.

 

Je mag beginnen aan Onderzoeks bachelorscriptie (B-B3ONSCR) gecombineerd met de Onderzoekstage (B-B3ONST, samen ook wel Onderzoeksproject genoemd) als je 120 EC van de major hebt behaald en het verplichte deel geheel en met voldoendes hebt afgerond. Je gaat zelf op zoek naar een onderwerp en een begeleider. Je kunt je oriënteren op de onderzoeksgroepen bij Biologie via: http://www.uu.nl/organisatie/departement-biologie/onderzoek

 

LET OP: Handleiding, formulieren, rubrics en antwoorden op veel gestelde vragen zijn te vinden op: http://students.uu.nl/beta/biologie/onderwijs/studieprogramma/major-biologie/scriptiecursus

 

Je mag beginnen aan de bachelorthesis (SK-BTHESIS) als je 120 EC van de major hebt behaald. Deze bachelorthesis omvat 15 EC en bestaat uit zelfstandig onderzoek, dat je uitvoert binnen een sectie/onderzoeksgroep van het departement Scheikunde.  Meer uitgebreide informatie vind je in deze studiegids onder het onderdeel ‘bachelorthesis’.

 

Het is ook mogelijk om het onderzoek voor de scriptie, de stage of de bachelorthesis buiten de departementen Biologie of Scheikunde te doen, bijvoorbeeld bij Farmacie, bij het Universitair Medisch Centrum, of op een andere geschikte plek. LET OP: Wel is het verplicht om dan een medebegeleider te vragen van het departement Biologie of Scheikunde.