Een pdf van bovenstaand vakkenoverzicht vind je hier. Een aantal cursussen van het programma MLS zijn verplicht, maar een flink deel kies je zelf. Deze keuzevrijheid geeft je eigen verantwoordelijkheid voor de planning van je studie.

Planningtools

Om je te helpen met je planning hebben we het MLS-programma ingedeeld in 12 studiepaden. Klik hier voor een A3-overzicht van de kerncursussen van de 12 studiepaden. Details m.b.t. kernvakken, aanbevolen vakken, ingangseisen en aansluiting bij UU-Masters vind je in de PadVinderMLS (versie 1 februari 2019). En om je te helpen om je planning per tijdslot te maken, is de app VakkenVullerMLS (versie 29 augustus 2018, feedback welkom!) ontwikkeld. Download altijd de laatste versie van deze tools!

Om goede keuzes te kunnen maken is het belangrijk dat je weet welke eisen er aan de bachelor worden gesteld voordat je kunt afstuderen. Bij het kiezen moet je dus ook in de gaten houden of je planning aan de eisen voldoet. Mocht je vragen  hebben over jouw planning, en kan je studentmentor en/of je docenttutor je er niet mee helpen? Neem dan tijdig contact op met de studieadviseur.

Eisen van de Universiteit Utrecht aan de bachelor

Een bachelor bestaat uit 180 EC, waarvan 135 EC bestaat uit de major, en 45 EC uit de profileringsruimte.Van de totaal 180 EC moet minimaal 45 EC op niveau 3 zijn. En van de 45 EC in de profileringsruimte moet minimaal 15 EC op niveau 2 of 3 zijn. Je kunt deze eisen nalezen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), paragraaf 3.

Aanvullende eisen aan het MLS programma

Naast de eisen van de UU zijn er ook specifieke eisen van de opleiding m.b.t. de major van 135 EC. Voor het majorgedeelte van programma Molecular Life Sciences zijn de onderdelen in het bovenste, verplichte deel van het overzicht, met een totale last van 82,5 EC (Scheikunde; Spectroscopie en analyse verplicht) of 75 EC (Biologie; Spectroscopie en analyse niet verplicht) verplicht. Je kiest de overige keuzeonderdelen voor het majorgedeelte van de track MLS uit de keuzecursussen in het onderste deel van bovenstaand overzicht. Hiervan dienen tenminste 22,5 studiepunten op verdiepend niveau (niveau 2) te liggen en tenminste 22,5 studiepunten op gevorderd niveau (niveau 3). Om aan 135 EC te komen, moet je er als je staat ingeschreven via Scheikunde dan nog 1 MLS majorvak erbij kiezen, en als via Biologie nog 2 (ieder niveau). De precieze details kun je teruglezen in de Onderwijs- en Examenregeling, bijlage A voor Biologie, bijlage F voor Scheikunde.

Met de juiste voorkennis kun je in jaar 2 soms al vakken volgen op niveau 3 - dit geeft je planning meer flexibiliteit. Als je uiteindelijk meer dan de voor de major benodigde 135 EC aan MLS majorvakken volgt, dan 'stromen deze MLS vakken over' en gaan ze tellen voor je profileringsruimte.

Links naar gedetailleerde cursusinformatie

Hieronder staat een menu voor jaar 1 en jaar 2 en 3 met links naar de cursussen. De links in deze tabellen leiden je naar de gedetaileerde cursusinformatie zoals beschreven in de Osiris Onderwijscatalogus van de Universiteit Utrecht. Belangrijke details, ook voor je planning, zijn b.v. de voorkennis en de ingangseisen.

​Uitgebreide informatie over de practica van Scheikundecursussen vind je op de practicumsite: http://practicum.chem.uu.nl .

De meeste vakken in jaar 1 zijn verplicht. In periode 3 is er ruimte voor keuze, je kunt dan cursussen uit overzicht 1b kiezen. Spectroscopie en analyse is een kerncursus voor de studiepaden Biofysica en moleculaire imaging en Nanomaterialen, Biotechnologie en maatschappij is een kerncursus voor de studiepaden Moleculaire Plantenbiologie en Microbiologie, en Systeembiologie is een kerncursus van het studiepad Computationele biologie.

Je kunt ook kijken of je een keuzecursus bij een andere opleiding wilt volgen. Vul bij het zoeken in de Osiris onderwijscatalogus het jaar en de periode en timeslot van je keuze in om een lijst met keuzeaanbod te genereren. Voor een zoekdemonstratie kun je dit filmpje op Lecturenet bekijken, waarin een biologiestudent uitlegt hoe zij dat doet.

LET OP: Er zijn een aantal keuzecursussen die je niet kunt kiezen omdat ze te veel overlap hebben met verplichte cursussen die je al volgt. Het betreft: Wiskunde voor AI (KI1V13005), AW-Chemistry of the Earth (GEO1-1122), Chemistry of System Earth (GEO1-2206).Verder overlapt Introductie Neurowetenschappen (BMW11808) met de MLS-keuzecursus Neurobiologie, overlapt Evolutiebiologie (BMW11405) met de MLS-keuzecursus Evolutie (B-B2EVO09), en overlapt De Cel (B-B2CEL09) met Moleculaire Celbiologie (B-B1MOL14). Leg bij vermoeden van overlap iedere andere keuze voor aan de examencommissie voordat je het vak gaat volgen. Keuzevakken die overlappen met andere vakken die je volgt zullen door de examencommissie niet worden meegeteld in de profileringsruimte.

 

Overzicht 1a: Verplichte Onderdelen MLS jaar 1
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en
Tijdslot
1 B-B1MOL14 Moleculaire celbiologie 7,5 1AD
1 SK-BWSNK1 Wis- en natuurkunde 1 7,5 1BC
1 SK-B1BIFC Biofysische chemie 7,5 2AD
1 SK-B1BIOC Bio-organische chemie 7,5 2BC
1 SK-B1SPANY* AD-Spectroscopie en analyse 7,5 3AD
1 B-B1FUN14 Functionele biologie 7,5 4BC
1

SK-B1BMC

Biomoleculaire chemie 7,5 4AD

* MLS mag ALLEEN AD-Spectroscopie en analyse kiezen. (Alleen studenten Scheikunde volgen BC - Spectroscopie en analyse).

 

Overzicht 1b: Vrije keuzeonderdelen MLS jaar 1 periode 3 (suggesties)

Niveau Cursuscode Cursus EC

Periode en
Tijdslot

1 B-B1BIOT09 Biotechnologie en maatschappij 7,5 3AD
1 FA-BA112 Schimmels en geneesmiddelen 7,5 3AD
1 FA-BA111 Moleculen als geneesmiddelen 7,5 3AD
2 SK-B2PHAR Biochemical Pharmaceutics* 7,5 3BC
1 FA-BA105 Kinetiek van geneesmiddelen** 7,5 3BC
1 SK-B1SPANY AD - Spectroscopie en analyse*** 7,5 3AD of 3BC
1 B-B1SYSB09 Systeembiologie 7,5 3BC

 

*Vanaf 2018-2019 vervangt Biochemical Pharmaceutics (SK-B2PHAR) Geneesmiddelbinding en werking (FA-200).

** LET OP: Kinetiek van geneesmiddelen heeft een zeer beperkte capaciteit voor bijvakkers. Je kunt beter Biochemical Pharmaceutics volgen (SK-B2PHAR) - dit wordt speciaal voor MLS georganiseerd en is ook nog eens op niveau 2. Je volgt OF Kinetiek en Geneesmiddelen, OF Biochemical Pharmaceutics. Vanwege inhoudelijke overlap sluiten de cursussen elkaar uit.

*** MLS mag ALLEEN AD-Spectroscopie en analyse kiezen. (Alleen studenten Scheikunde volgen BC - Spectroscopie en analyse).

Overzicht 1c: Bèta-brede cursussen (gelden ook als keuzecursus voor de major)

Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en
Ttijdslot
2 BETA-B2OOP Oriëntatie op de onderwijspraktijk 7,5 2D of 3D
2 BETA-B2BBB Bèta in bedrijf en beleid 7,5 3D
2 BETA-B2WTC Wetenschaps- en
techniekcommunicatie
7,5 3D

In jaar 2 volg je twee verplichte vakken, zie overzicht 2a. Verder kies je verplicht uit een beperkt aanbod aan keuzecursussen .Als hulpmiddel bij je keuze hebben we 12 samenhangende vakkenpakketten samengesteld, de studiepaden - zie de planningtools bovenaan deze page.  

Daarnaast begin je vanaf jaar 2 met het invullen van je profileringsruimte (totaal 45 EC), eventueel met een minor.

 

Overzicht 2a: Verplichte Onderdelen Molecular Life Sciences jaar 2
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en Timeslot
2 B-B2CWMLS Cellen en weefsels (MLS)* 7,5 1AD
2 SK-B2MBBT Moleculair biologische en biochemische technieken** 7,5 1BC

* Vanaf 2017-18 volgen MLS studenten niet langer Cellen en Weefsels onder cursuscode B-B3CEWE, maar onder cursuscode B-B2CWMLS. Het is dus veranderd in een niveau 2 cursus (i.p.v. niveau 3). Het is wel dezelfde cursus als B-B3CEWE.

** Molecular biologische en biochemische technieken SK-B2MBBT is equivalent aan de biologiecursus Moleculair genetische onderzoekstechniek (B-B2MGOT14), dit laatste vak mag je dus niet volgen in je profileringsruimte.

Hieronder hebben we de keuzecursussen simpelweg voor jullie opgesomd en ze daarbij verdeeld in drie categorieen: een biologische categorie (overzicht 2b), een scheikundige categorie (overzicht 2c), en een categorie georiënteerd op geneesmiddelen (overzicht 2d).

Overzicht 2b: Keuzeonderdelen Molecular Life Sciences - Celbiologische categorie
Niveau Cursuscode    Cursus EC Periode en timeslot
2 B-B2THEC05 Biologische modellering* 7,5 1AD
3 B-B3GENB09 Genoombiologie 7,5 1AD
3 SK-BVIZI Virusziekten 7,5 1BC (was 1B)
3 B-B3DID14 Didactiek 7,5 1BC (wass 2AD)
2 B-B2MINT10 Microbiële interacties 7,5 1AD
2 B-B2PLFY09 Plantenfysiologie 7,5 1AD
3 B-B3GKA16 Gentherapie, kanker en AIDS ** 7,5 2AD
2 B-B2VSR Voortgezette statistica en R*** 7,5 2AD
3 B-B3MPRO16 Moleculaire prokaryote microbiologie 7,5 2AD
2 B-B2META09 Metabolisme 7,5 2AD (was 2BC)
3 B-B3COMB10 Computationele biologie 7,5 2BC
3 B-B3MPMI18 Molecular Plant-Microbe Interactions **** (nieuw) 7,5 2BC
3 B-B3LEM18 Light and Electron Microscopy (nieuw) 7,5 2BC
3 B-B3EUKA09 Moleculaire eukaryote microbiologie 7,5 3AD
3 B-B3MCR18 Molecular Cell Research***** 7,5 3AD
3 B-B3WEAD09 Wetenschapper in advies  7,5 3AD
3 B-B3TOX10 Toxicologie 7,5 3AD (was 3BC)
3 B-B3OBG05 Ontwikkelingsbiologie en genetica****** 7,5 3BC
2 B-B2EVO09 Evolutie 2 7,5 3BC
3 B-B3BETH05 Bio-ethiek 7,5 3BC
3 B-B3PDE18 Plant Development and Environment **** (nieuw) 7,5 3BC
3 B-B3NAAN16 Neuronale aandoeningen ******** 7,5 3BC
2 B-B2NEUR10 Neurobiologie 7,5 4AD
3 BMW33316 Bio-informatica en Genoomanalyse ********* 7,5 4BC
3 B-B3IMMB09 Immunobiologie 7,5 4BC
3

SK-BREPB

Research project Bijvoet 7,5 4AD of 4BC

* Biologische modellering heette voorheen Theoretische ecologie - je mag dus niet beide cursussen hebben gevolgd.**

**Gentherapie, Kanker en Aids (B-B3GKA16) is bedoeld voor studenten in hun derde jaar. Studenten uit jaar 2 worden alleen geplaatst als er plek over is.

*** Inschrijven voor Voortgezette Statistiek en R doe je door een mailtje te sturen naar science.bio.ba@uu.nl. De ingangseis Experiment en Statistiek geldt niet voor MLS. In plaats daarvan doe je voorafgaand aan de cursus aan thuisstudie. Systeembiologie is handige voorkennis voor dit vak.

**** Vanaf 2018-2019 vervangen Molecular plant-microbe interactions en Plant development and environment  de cursus Plant adaptatie en afweer. Je kunt ze  dus niet kiezen als je Plant adaptatie en afweer al hebt gedaan. De nieuwe cursussen overlappen niet met elkaar en kunnen beiden worden gekozen.

***** Er is nog maar 1 vak Molecular Cell Research (vorig jaar nog een theoretische en experimentele variant, B-B3MCR18is dus hetzelfde vak als het oude B-B3MCRT en B-B3MCRE)

****** Voor Computationele biologie is Systeembiologie (B-B1SYSB09) verplichte voorkennis. Sterk aanbevolen wordt om voorafgaand de niveau 2 cursus Theoretische ecologie (B-B2THEC05) te volgen.

******* Neuronale aandoeningen (B-B3NAAN) komt in plaats van Farmacologie van het centrale zenuwstelsel (FA-303)

******* Voor Bio-informatica en Genoomanalyse (BMW33316) schrijf je je in via het studiepunt van BMW: bachelorbmw@umcutrecht.nl. Geef aan dat je aanspraak wilt maken op 1 van de MLS-plekken.

 

Overzicht 2c: Keuzeonderdelen Molecular Life Sciences - Structuurbiologische, scheikundige categorie
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
2 SK-BWS2-13 Wiskunde 2 7,5 1A
3 SK-BVIZI Virusziekten 7,5 1BC (was 1B)
2 SK-B2RDEM Röntgendiffractie en elektronenmicroscopie 7,5 1D
2 SK-BORC13 Organische Chemie 2, theorie en praktijk* 7,5 2ABC, 2BC of 2BCD
2 SK-B2MSPR Mass Spectrometry and Proteomics 7,5 2A
3 SK-BASSM  Advanced Superstructures 7,5 2A
1 SK-BWSNK2 Wis- en natuurkunde 2** 7,5 2B
3 SK-B3TTB Trending Topics in Biomolecules 7,5 2BC
2 SK-BFYCH Fysische chemie 7,5 2D
2 SK-B2NMRM NMR-spectroscopie en molecular modelling*** 7,5 3AD (was 3D)
2 SK-B2MEME Membranen en membraaneiwitten*** 7,5 3AD
3 SK-B3PFA Protein Folding and Assembly 7,5 3AD
3 SK-BTOYM Toy Models 7,5 4B
3 SK-BREPD Research Project Debye 7,5 4AD of 4BC
1 SK-BKWAN Kwantumchemie en anorganische chemie 7,5 4BC

*Organische chemie 2 (SK-BORC13) is voorkennis voor Organische chemie 3 (SK-BORC3). Al naar gelang welk andere cursus je volgt in periode 2 (in A of D, of AD), wordt je bij SK-BORC13 ingedeeld in tijdslot ABC of BCD of BC. Dit vanwege het practicum; de theorie valt in tijdslot 2C.

** Wis en natuurkunde 2 (SK-BWSNK2) is voorkennis voor Wiskunde 2 (SK-BWS2-13),  Röntgendiffractie en elektronenmicroscopie (SK-B2RDEM), Fysische chemie 2 (SK-BFYC) en Advanced Superstructures (SK-BASSM).

*** Je kunt NMR-spectroscopie & molecular modeling (SK-B2NMRM, 3AD) tegelijk volgen met Membranen en membraaneiwitten (SK-B2MEME, 3AD), de roosters botsen niet.

 

Overzicht 2d: Keuzeonderdelen Molecular Life Sciences - Geneesmiddelen categorie
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
2 FA-BA201 Infectie en afweer 7,5 1AD of 3AD
1 FA-BA113 Planten en geneesmiddelen 7,5 1AD of 3AD

2

FA-BA205 Hormonale aandoeningen 7,5 1BC of 3BC
3 FA-BA314 Future Medicines* (nieuw) 7,5 1BC of 3BC
3 FA-CPS333 Pharma and Nutrition 7,5 2AD
2 FA-BA204 Biologische geneesmiddelen* (nieuw) 7,5 2BC of 4BC
3 SK-BORC3 Organische chemie 3 / Advanced Organic Chemistry 7,5 3A
3 FA-BA316 Verslaving en verslavingsmiddelen 7,5 3AD
3 SK-BMECH08 Medicinal Chemistry 7,5 3BC
3 FA-CPS336T Psychoneuropharmacology theoretical part 7,5 4AD
3 FA-319-09 Bioanalyse 7,5 4BC

* Biologische geneesmiddelen vervangt Biotechnologie (FA-305).

** Future Medicines vervangt Ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Bèta-brede oriëntatiecursussen (gelden ook als keuzecursus voor de major)

Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
2 BETA-B2OOP Oriëntatie op de onderwijspraktijk 7,5 2D of 3D
2 BETA-B2BBB Bèta in bedrijf en beleid 7,5 3D
2 BETA-B2WTC Wetenschaps- en techniekcommunicatie 7,5 3D

 

 

Als afsluitend onderdeel (thesis) van je bacheloropleiding kies je in jaar 3 verplicht 1 van de 2 volgende mogelijkheden. Je mag dus zelf kiezen of je het afsluitende onderdeel bij Biologie of bij Scheikunde doet.

 

Overzicht 2e: Verplichte keuze uit afrondende cursussen (thesis)
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
3 B-B3ONSCR en B-B3ONST Onderzoeks bachelorscriptie en Onderzoekstage 7,5 + 7,5 = 15 n.v.t.
3 SK-BTHESIS Bachelorthesis 15 n.v.t.

 

Zie voor uitgebreide informatie over afstudeeropdracht van MLS het onderdeel Bachelorthesis'.