Scheikunde

Vakkenoverzicht

Bekijk het bovenstaande plaatje of download het vakkenoverzicht (pdf) voor het cursusaanbod. Onderaan deze pagina in de uitklapjes is tevens ook het cursusaanbod te vinden.

Keuzevrijheid

Een aantal cursussen bij Scheikunde zijn verplicht, maar een flink deel kies je zelf. Deze keuzevrijheid geeft je eigen verantwoordelijkheid voor de planning van je studie.

Om goede keuzes te kunnen maken is het belangrijk dat je weet welke eisen er aan de bachelor worden gesteld voordat je kunt afstuderen. Bij het kiezen moet je dus ook in de gaten houden of je planning aan de eisen voldoet. Mocht je vragen hebben over jouw planning, en kan je studentmentor en/of je docenttutor je er niet mee helpen? Neem dan tijdig contact op met de studieadviseur.

Eisen van de Universiteit Utrecht aan de bachelor

Een bachelor bestaat uit 180 EC, waarvan 135 EC bestaat uit de major, van Scheikunde in dit geval, en 45 EC uit de profileringsruimte.Van de 1otaal 180 EC moet minimaal 45 EC op niveau 3 zijn. En van de 45 EC in de profileringsruimte moet minimaal 15 EC op niveau 2 of 3 zijn. Je kunt deze eisen nalezen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), paragraaf 3.

Aanvullende eisen aan de Scheikunde major

Naast de eisen van de UU zijn er ook specifieke eisen van de opleiding m.b.t. de major van 135 EC. De onderdelen van de major dienen voor ten minste 37,5 studiepunten op verdiepend niveau (niveau 2) te liggen en voor tenminste 30 studiepunten op gevorderd niveau (niveau 3). De precieze details kun je teruglezen in de Onderwijs- en Examenregeling, bijlage F.

Met je verplichte vakken in jaar 1 heb je al 52,5 van de majorpunten binnen, allen niveau 1. Met de verplichte thesis scoor je 15 EC op niveau 3, totaal verplicht 67,5 EC. 

Voor studenten gestart voor 1 september 2020 geldt:

  • een verplichte keuze van minimaal 22,5 EC uit zowel de categorie Moleculen en leven als minimaal 22,5 EC uit de categorie Moleculen en Materialen, totaal 45 EC - hiermee voldoe je ruimschoots aan de majoreis van minimaal 37,5 EC op niveau 2;
  • een verplichte keuze van minimaal 15 EC uit de categorie Chemie in Context (contextvakken): vakken die mede betrekking hebben op de wetenschappelijke en maatschappelijke context van scheikunde.
  • Als je alle bovengenoemde minimale aantallen EC optelt kom je uit op 127,5 EC, je moet dan dus nog 1 keuzecursus uit het gehele Scheikunde keuzeaanbod kiezen om op 135 EC voor de major uit te komen.

Voor studenten gestart op of na 1 september 2020 geldt:

  • een verplichte keuze van 15 EC uit zowel de categorie Moleculen en leven uit de categorie Moleculen en Materialen, plus nog min. een verplichte keuze van 7,5 EC uit een van deze twee categorieën – totaal 37,5 EC - hiermee voldoe je aan de majoreis van minimaal 37,5 EC op niveau 2;
  • een verplichte keuze van minimaal 15 EC uit de categorie Chemie in Context (contextvakken): vakken die mede betrekking hebben op de wetenschappelijke en maatschappelijke context van scheikunde.
  • Als je alle bovengenoemde minimale aantallen EC optelt kom je uit op 120 EC, je moet dan dus nog 2 keuzecursussen uit het gehele Scheikunde keuzeaanbod kiezen om op 135 EC voor de major uit te komen.

Boven aan deze pagina staat een vakkenoverzicht. Deze cursussen mogen meetellen voor je major. Met de juiste voorkennis kun je in jaar 2 soms al vakken volgen op niveau 3 - dit geeft je planning meer flexibiliteit. Als je uiteindelijk meer dan de voor de major benodigde 135 EC aan scheikundevakken volgt, dan 'stromen deze scheikundevakken over' en gaan ze tellen voor je profileringsruimte.

Check tijdig goed of je voldoet aan de major-eisen op niveau 3 (thesis van 15 EC plus 2 scheikundevakken op niveau 3) en aan de niveau 3 eis van de bachelor als geheel van 45 EC. Voor die 45 EC in totaal heb je  nog 2 vakken op niveau 3 nodig, van scheikunde of daarbuiten.

Aanpassing van eisen bij een educatieve minor

Studenten die zijn gestart voor 1 september 2020 en die kiezen voor de educatieve minor zijn vrijgesteld van het verplichte keuzedeel (15 EC) van Chemie in Context. Studenten die de educatieve minor volgen vallen onder een alternatief examenprogramma (SK-LERAAR2014). De studieadviseur kan er voor zorgen dat je examenprogramma wordt aangepast, regel dit tijdig.

Studenten die zijn gestart op of na 1 september 2020 en die kiezen voor de educatieve minor kunnen de cursussen van de educatieve minor op niveau 3 (15 EC) volgen als Chemie in Context-vakken. Het examenprogramma hoeft hiervoor niet te worden aangepast.

Links naar gedetailleerde cursusinformatie

Gedetailleerde cursusinformatie vind je in de Cursusplanner en in Osiris Onderwijscatalogus.

Uitgebreide informatie over de scheikundepractica vind je op de practicumsite: http://practicum.chem.uu.nl​

Uitgesloten keuzevakken buiten Scheikunde

LET OP: Er zijn een aantal keuzecursussen die je niet kunt kiezen omdat ze te veel overlap hebben met verplichte cursussen die je volgt in jaar 1. Het betreft: Wiskunde voor AI (KI1V13005), AW-Chemistry of the Earth (GEO1-1122), Chemistry of System Earth (GEO1-2206). Daarnaast is bekend dat tussen het keuzevak Moleculair Biologische en Biochemische Technieken (SK-B2MBBT) en de vakken Moleculair Genetische Onderzoekstechniek (B-B2MGOT14) en Biologische Geneesmiddelen (FA-BA204) te veel overlap bestaat.

Leg, als je overlap vermoedt, je keuze ZELF voor aan de examencommissie voordat je het vak gaat volgen. Keuzevakken die je volgt buiten Scheikunde die overlappen met vakken die je volgt binnen Scheikunde zullen door de examencommissie niet worden meegeteld in de profileringsruimte.

Vakkenoverzicht major Scheikunde

Hieronder zie je een overzicht van alle vakken van de major Scheikunde, per periode.

Let op: de categorie ‘Overig’ maakt geen deel uit van de major.

CCChemistry in Context
HONHonours
MLMoleculen en Leven
MMMoleculen en Materialen
OOverig
VVerplicht
VKVerplichte keuze