Randvoorwaarden bachelor Scheikunde
Major  135  EC

 Disciplinegebonden cursussen:  52,5 EC verplicht, 52,5 EC vrije  keuze

 Chemistry in Context cursussen:  30 EC, waarvan 15 EC verplicht en  15 EC verplichte keuze

De onderdelen van de major dienen voor ten minste 37,5 EC op verdiepend niveau 2 te zijn en ook voor ten minste 37,5 EC op gevorderd niveau 3

Profileringsruimte 45 EC  Waarvan minimaal 15 EC op niveau 2  of 3
Totaal 180 EC  Waarvan minimaal 37,5 EC op  verdiepend niveau 2 en minimaal 45 EC op gevorderd niveau 3 (OER 3.4.2.)

Voor studenten die meer willen en kunnen is er naast het reguliere programma het honoursprogramma van 45 EC. Hiervan zijn 15 EC extracurriculair en 30 EC binnen het bachelorprogramma.

Alle cursussen van jaar 1, en de bachelorthesis in jaar 3, zijn verplicht en hebben een totale studielast van 67,5 EC. Van de andere cursussen vanaf jaar 2 kies je zelf een groot deel verplicht uit een beperkt aanbod en een klein deel vrij uit een groot aanbod.

De links naar de cursussen in de tabellen hieronder leiden je naar de cursusinformatie zoals beschreven in de Onderwijscatalogus van de Universiteit Utrecht. Zodra je voor een cursus staat ingeschreven vindt gedetailleerde communicatie over de cursus plaats in de elektronische leeromgeving Blackboard

Jaar 1

Bijna alle cursussen in jaar 1 zijn verplicht en staan in overzicht 1a.

In periode 3 van jaar 1 heb je ruimte voor één keuzevak. In overzicht 1b doen we een aantal suggesties uit het aanbod van de faculteit Bètawetenschappen, maar je mag ook een cursus bij andere opleidingen kiezen. Voor een zoekdemonstratie kun je dit filmpje op Lecturnet bekijken, waarin een biologiestudent uitlegt hoe zij dat doet.

LET OP: Er zijn een aantal keuzecursussen die je niet kunt kiezen omdat ze te veel overlap hebben met verplichte cursussen die je al volgt. Het betreft: Wiskunde voor AI (KI1V13003), AW-Chemistry of the Earth (GEO1-1122), NWI-Organische chemie (GEO1-2216), Chemistry of System Earth (GEO1-2206), Moleculen (BMW10505), en Oriëntatie HP (BMW11914). Leg bij vermoeden van overlap iedere andere keuze voor aan de examencommissie voordat je het vak gaat volgen. Keuzevakken die overlappen met andere vakken die je volgt zullen door de examencommissie niet worden meegeteld in de profileringsruimte.

 

Overzicht 1a: Verplichte Onderdelen Major Scheikunde jaar 1
Niveau  Cursuscode Cursus EC  Periode en timeslot
1 SK-BORSP Organische chemie en spectroscopie 7,5 1ABCD
1 SK-BWSNK1 Wis- en natuurkunde 1 7,5 1BC
1 SK-BFYAN13 Fysische en anorganische chemie 7,5 2AD
1 SK-BWSNK2 Wis- en natuurkunde 2 7,5 2BC
1 SK-BSPAN* Spectroscopie en analyse 7,5 3AD OF 3BC
1

SK-B1BMC**

Biomoleculaire chemie 7,5 4AD
1 SK-BKWAN Kwantumchemie en anorganische chemie 7,5 4BC

* Vergeet niet je voorkeurstijdslot voor SK-BSPAN door te geven aan het practicum m.b.v. dit formulier.

** SK-B1BMC had voorheen de code SK-BBICH - het is wel dezelfde cursus.

 

Overzicht 1b: Keuzeaanbod faculteit Bètawetenschappen voor Major Scheikunde jaar 1, periode 3 (suggesties – deze cursussen vallen ook onder ‘Chemistry in Context’)
Niveau Cursuscode Cursus EC  Periode en timeslot
2 BETA-B2OOP Oriëntatie op de onderwijspraktijk 7,5 2D of 3D
2 BETA-B2BBB Bèta in bedrijf en beleid 7,5 3D
1 BETA-B1KLC Klimaatverandering in context* 7,5 3D
2 BETA-B2WTC Wetenschaps- en techniekcommunicatie 7,5 3D
2 BETA-B2NW Hoe de natuurwetenschappen ontstonden 7,5 3D

* De oude code van Klimaatverandering in context is NS-194B.

Jaar 2 en 3

Vanaf jaar 2 kies je de resterende onderdelen van je major verplicht uit een beperkt aantal keuzecursussen. Je kiest 22,5 EC aan cursussen van  ‘Moleculen en Gezondheid’, dus 3 van de 5 cursussen uit overzicht 2a, en ook 22,5 EC aan cursussen van ‘Moleculen en Materialen’, dus 3 van de 5 cursussen uit overzicht 2b. Deze combinatie garandeert een brede basis in de chemie.

Van de major dient minimaal 30 EC betrekking te hebben op de wetenschappelijke en maatschappelijke context van scheikunde, ‘Chemistry in Context’. Hiervan maakt 15 EC al deel uit van het verplichte deel van de major uit overzicht 1. In jaar 2 en 3 kies je zelf (minimaal) 2 ‘contextvakken' uit het aanbod in overzicht 2c. Studenten die kiezen voor de educatieve minor (BETA-B2EM en BETA-B3EM, samen 30 EC) zijn vrijgesteld van dit keuzedeel (15 EC) van Chemie in context. Studenten die de educatieve minor volgen vallen onder een alternatief examenprogramma (SK-LERAAR2014).

Naast alle verplichte cursussen en de verplichte keuze uit cursussen, is er om te voldoen aan de major-eis van 135 EC een verplichte keuze van nog één SK-keuzecursus nodig. De keuze mag worden gemaakt uit het complete aanbod in overzichten 2a, b, c of d.

Naast de major begin je vanaf jaar 2 met het invullen van je profileringsruimte (totaal 45 EC), eventueel met een minor.

Het derde jaar is internationaal en wordt daarom in het Engels verzorgd. Je start er met de laatste verplichte keuzecursussen. In het profileringsdeel van dit jaar begint je met je specialisatie. Je sluit het jaar af met eigen onderzoek, de bachelorthesis.

Overzicht 2a: Keuzeonderdelen Major Scheikunde – Moleculen en Gezondheid
NIveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
2 SK-B2MBBT Moleculair biologische en biochemische technieken 7,5 1BC
2 SK-B2RDEM Röntgendiffractie en elektronenmicroscopie 7,5 1D
2 SK-B2MSPR Mass Spectrometry and Proteomics 7,5 2A
2 SK-B2NMRM NMR-spectroscopie en molecular modeling* 7,5 3D
2 SK-B2MEME Membranen en membraaneiwitten* 7,5 3AD

* NMR-spectroscopie en molecular modeling (SK-B2NMRM) en Membranen en membraaneiwitten (SK-B2MEME) kun je tegelijk volgen. De roosters botsen niet.

Overzicht 2b: Keuzeonderdelen Major Scheikunde – Moleculen en Materialen
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
2 SK-BWS2-13 Wiskunde 2 7,5 1A
2 SK-BORC13 Organische chemie 2, theorie en praktijk* 7,5 2ABC, 2BC OF 2BCD
2 SK-BFYCH Fysische chemie 2 7,5 2D
2 SK-BANV13 Anorganische en vastestofchemie, theorie en praktijk** 7,5 3ABC OF BCD
2 SK-BPRAN Practicum analyse 7,5 4BC

* Al naar gelang welk andere cursus je volgt in periode 2 (in A of D of in AD), wordt je bij SK-BORC13 ingedeeld in tijdslot ABC of BCD of BC.

LET OP; de cursus SK-BORAN13, bestaande uit de theorie van de cursussen Organische chemie 2 en Anorganische chemie en vastestofchemie wordt vanaf 2016-2017 niet meer gegeven. Het is alleen nog mogelijk om (een van) beide cursussen volledig te volgen.

** Bij SK-BANV13 word je ingedeeld in tijdslot ABC of BCD. Dit vanwege het practicum; de theorie valt in tijdslot 3C. Je kunt SK-BANV13 in ABC combineren met SK-B2NMRM, en SK-BANV13 in BCD combineren met SK-B2MEME.

 

Overzicht 2c: Keuzeonderdelen Major Scheikunde - Chemistry in Context
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
3 SK-BKATA Katalyse* 7,5 1AC
3 SK-BNANO Nanomaterials* 7,5 1C
3 SK-BVIZI Virusziekten 7,5 1B
1 BETA-B1KLC Klimaatverandering in context** 7,5 3D
3 SK-BCHDO Chemistry and Sustainable Development 7,5 4A

* Katalyse en Nanomaterials kun je tegelijk volgen.

** De oude code van Klimaatverandering in context is NS-194B.

 

De Bèta-brede arbeidsmarktoriëntatiecursussen gelden ook als ‘Chemistry in Context’ cursussen:

Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
2 BETA-B2OOP Oriëntatie op de onderwijspraktijk 7,5 2D of 3D
2 BETA-B2BBB Bèta in bedrijf en beleid 7,5 3D
2 BETA-B2WTC Wetenschaps- en techniekcommunicatie 7,5 3D
2 BETA-B2NW Hoe de wetenschappen ontstonden 7,5

3D

 

 

Overzicht 2d: Vrij te kiezen onderdelen Major Scheikunde
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
3 SK-BASSM Advanced Superstructures: Scattering and Microscopy* 7,5 2A (was 2D)
3 SK-B3TTB

Trending Topics on Biomolecules(nieuw)

7,5 2B
3 SK-BVAOP Vaste stoffen en oppervlakken / Solids and Surfaces 7,5 2C

3

SK-BWIS3 Wiskunde 3 7,5 3A
3 SK-BMECH08 Medicinal Chemistry 7,5 3B
3 SK-BORC3 Organische Chemie 3 / Advanced Organic Chemistry 7,5 3C
3 SK-B3PRFO Protein Folding** 7,5 3AD
3 SK-B3OMC

Organometallic Chemistry (nieuw)

7,5 3A
3 SK-BFYC3 Fysische Chemie 3 / Advanced Physical Chemistry 7,5 3D
2 SK-BTDFT Toegepaste Density Function Theory 7,5 4AD
3 SK-BTOYM Toy Models 7,5 4B
3 SK-BREPB Research project Bijvoet 7,5 4, timeslot AD of BC
3 SK-BREPD Research project Debye 7,5 4, timeslot AD of BC

* In 2017-18 is Advanced Superstructures: Scattering and Microscopy verhuisd van tijdslot D naar tijdslot A.

** In 2017-18 zal de cursuscode van sk-b3prfo veranderen in sk-b3pfa. het blijft wel dezelfde cursus Protein Folding and Assembly.

 

In jaar 3 is het laatste verplichte onderdeel van de opleiding Scheikunde de bachelorthesis. Je mag beginnen aan de bachelorthesis als je 120 EC van de major hebt behaald. De bachelorthesis (cursuscode SK-BTHESIS) omvat 15 EC en bestaat uit zelfstandig onderzoek, dat je uitvoert binnen een sectie van het departement Scheikunde. Meer uitgebreide informatie vind je in het onderdeel ‘bachelorthesis’.