Of download bovenstaand vakkenoverzicht (pdf).
Een aantal cursussen bij Scheikunde zijn verplicht, maar een flink deel kies je zelf. Deze keuzevrijheid geeft je eigen verantwoordelijkheid voor de planning van je studie.

Om goede keuzes te kunnen maken is het belangrijk dat je weet welke eisen er aan de bachelor worden gesteld voordat je kunt afstuderen. Bij het kiezen moet je dus ook in de gaten houden of je planning aan de eisen voldoet. Mocht je vragen  hebben over jouw planning, en kan je studentmentor en/of je docenttutor je er niet mee helpen? Neem dan tijdig contact op met de studieadviseur.

Eisen van de Universiteit Utrecht aan de bachelor

Een bachelor bestaat uit 180 EC, waarvan 135 EC bestaat uit de major, van Scheikunde in dit geval, en 45 EC uit de profileringsruimte.Van de 1otaal 180 EC moet minimaal 45 EC op niveau 3 zijn. En van de 45 EC in de profileringsruimte moet minimaal 15 EC op niveau 2 of 3 zijn. Je kunt deze eisen nalezen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), paragraaf 3.

Aanvullende eisen aan de Scheikunde major

Naast de eisen van de UU zijn er ook specifieke eisen van de opleiding m.b.t. de major van 135 EC. De onderdelen van de major dienen voor ten minste 37,5 studiepunten op verdiepend niveau (niveau 2) te liggen en voor tenminste 30 studiepunten op gevorderd niveau (niveau 3). De precieze details kun je teruglezen in de Onderwijs- en Examenregeling, bijlage F.

Met je verplichte vakken in jaar 1 heb je al 52,5 van de majorpunten binnen, allen niveau 1. Met de verplichte thesis scoor je 15 EC op niveau 3, totaal verplicht 67,5 EC. 

Verder geldt voor studenten gestart voor 1 september 2020 een verplichte keuze van minimaal 22,5 EC uit zowel de categorie Moleculen en leven als minimaal 22,5 EC uit de categorie Moleculen en Materialen, totaal 45 EC - hiermee voldoe je ruimschoots aan de majoreis van minimaal 37,5 EC op niveau 2. Verder heb je een verplichte keuze van minimaal 15 EC uit de categorie Chemie in Context (contextvakken): vakken die mede betrekking hebben op de wetenschappelijke en maatschappelijke context van scheikunde. Als je alle bovengenoemde minimale aantallen EC optelt kom je uit op 127,5 EC, je moet dan dus nog 1 keuzecursus uit het gehele Scheikunde keuzeaanbod kiezen om op 135 EC voor de major uit te komen.

Voor studenten gestart op of na 1 september 2020 geldt een verplichte keuze van 15 EC uit zowel de categorie Moleculen en leven uit de categorie Moleculen en Materialen, plus nog min. een verplichte keuze van 7,5 EC uit een van deze twee categorieën – totaal 37,5 EC - hiermee voldoe je aan de majoreis van minimaal 37,5 EC op niveau 2. Verder heb je een verplichte keuze van minimaal 15 EC uit de categorie Chemie in Context (contextvakken): vakken die mede betrekking hebben op de wetenschappelijke en maatschappelijke context van scheikunde. Als je alle bovengenoemde minimale aantallen EC optelt kom je uit op 120 EC, je moet dan dus nog 2 keuzecursussen uit het gehele Scheikunde keuzeaanbod kiezen om op 135 EC voor de major uit te komen.

Hierboven zie je het overzicht van het het cursusaanbod van Scheikunde. Deze cursussen mogen meetellen voor je major. Met de juiste voorkennis kun je in jaar 2 soms al vakken volgen op niveau 3 - dit geeft je planning meer flexibiliteit. Als je uiteindelijk meer dan de voor de major benodigde 135 EC aan scheikundevakken volgt, dan 'stromen deze scheikundevakken over' en gaan ze tellen voor je profileringsruimte.

Check tijdig goed of je voldoet aan de major-eisen op niveau 3 (thesis van 15 EC plus 2 scheikundevakken op niveau 3) en aan de niveau 3 eis van de bachelor als geheel van 45 EC. Voor die 45 EC in totaal heb je  nog 2 vakken op niveau 3 nodig, van scheikunde of daarbuiten.

Aanpassing van eisen bij een educatieve minor

Studenten die zijn gestart voor 1 september 2020 en die kiezen voor de educatieve minor zijn vrijgesteld van het verplichte keuzedeel (15 EC) van Chemie in Context. Studenten die de educatieve minor volgen vallen onder een alternatief examenprogramma (SK-LERAAR2014). De studieadviseur kan er voor zorgen dat je examenprogramma wordt aangepast, regel dit tijdig.

Studenten die zijn gestart op of na 1 september 2020 en die kiezen voor de educatieve minor kunnen de cursussen van de educatieve minor op niveau 3 (15 EC) volgen als Chemie in Context-vakken. Het examenprogramma hoeft hiervoor niet te worden aangepast.

Links naar gedetailleerde cursusinformatie

Hieronder staat een menu voor jaar 1 en jaar 2 en 3 met links naar de cursussen. De links in deze tabellen leiden je naar de gedetaileerde cursusinformatie zoals beschreven in de Osiris Onderwijscatalogus van de Universiteit Utrecht. Belangrijke details, ook voor je planning, zijn b.v. de voorkennis en de ingangseisen.

Uitgebreide informatie over de scheikundepractica vind je op de practicumsite: http://practicum.chem.uu.nl​

Uitgesloten keuzevakken buiten Scheikunde

LET OP: Er zijn een aantal keuzecursussen die je niet kunt kiezen omdat ze te veel overlap hebben met verplichte cursussen die je volgt in jaar 1. Het betreft: Wiskunde voor AI (KI1V13005), AW-Chemistry of the Earth (GEO1-1122), Chemistry of System Earth (GEO1-2206). Daarnaast is bekend dat tussen het keuzevak Moleculair Biologische en Biochemische Technieken (SK-B2MBBT) en de vakken Moleculair Genetische Onderzoekstechniek (B-B2MGOT14) en Biologische Geneesmiddelen (FA-BA204) te veel overlap bestaat.

Leg, als je overlap vermoedt, je keuze ZELF voor aan de examencommissie voordat je het vak gaat volgen. Keuzevakken die je volgt buiten Scheikunde die overlappen met vakken die je volgt binnen Scheikunde zullen door de examencommissie niet worden meegeteld in de profileringsruimte.

Verplichte onderdelen Major Scheikunde jaar 1

* Scheikundestudenten volgen Spectroscopie en analyse (SK-B1SPANX) in tijdslot BC. Mocht dit tijdslot volledig vol zitten dan word je geplaatst in SK-B1SPANY in tijdslot AD.

 

Overzicht 1b: Keuzeaanbod faculteit Bètawetenschappen voor Major Scheikunde jaar 1, periode 3 (suggesties – deze cursussen vallen ook onder ‘Chemistry in Context’)
Niveau Cursuscode Cursus EC  Periode en timeslot
2 BETA-B2BBB Bèta in bedrijf en beleid 7,5 3D
1 BETA-B1KLC Klimaatverandering in context 7,5 3D
2 BETA-B2WTC Wetenschaps- en techniekcommunicatie 7,5 3D
Overzicht 2a: Keuzeonderdelen Major Scheikunde - Moleculen en Leven
NIveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
2 SK-B2MBBT Moleculair biologische en biochemische technieken 7,5 1BC
2 SK-B2RDEM Röntgendiffractie en elektronenmicroscopie 7,5 1D
2 SK-B2MSPR Mass Spectrometry and Proteomics 7,5 2A
2 SK-B2NMRM NMR-spectroscopie en molecular modeling* 7,5 3AD (was 3D)
2 SK-B2MEME Membranen en membraaneiwitten* 7,5 3AD

* NMR-spectroscopie en molecular modeling (SK-B2NMRM) en Membranen en membraaneiwitten (SK-B2MEME) kun je tegelijk volgen. De roosters botsen niet.

Overzicht 2b: Keuzeonderdelen Major Scheikunde – Moleculen en Materialen
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
2 SK-BWS2-13 Wiskunde 2 7,5 1A
2 SK-BORC13 Organische chemie 2, theorie en praktijk* 7,5 2ABC OF 2BCD
2 SK-BFYCH Fysische chemie 2 7,5 2D
2 SK-BANV13 Anorganische en vastestofchemie, theorie en praktijk** 7,5 3ABC OF BCD
2 SK-BPRAN Practicum analyse*** 7,5 4BC
2 SK-B2SPEC Spectroscopie van moleculen en materialen 7,5 4BC

* Je kiest bij SK-BORC13 voor tijdslot ABC of BCD. Dit naar gelang welk ander vak je ernaast volgt in alleen tijdslot A, of alleen tijdslot D. Vul tijdig het tijdslot keuzeformulier in dat je na inschrijving zal ontvangen van de practicumleiding.

** Bij SK-BANV13 word je ingedeeld in tijdslot ABC of BCD. Dit vanwege het practicum; de theorie valt in tijdslot 3C. Je kunt SK-BANV13 in ABC combineren met SK-B2NMRM, en SK-BANV13 in BCD combineren met SK-B2MEME, de roosters botsen dan niet.

*** Voor studenten die zijn gestart op of na 1 september 2020 telt Practicum Analyse (SK-BPRAN) niet langer als keuzevak voor Moleculen en Materialen, maar als vrij keuzevak.

Overzicht 2c: Keuzeonderdelen Major Scheikunde - Chemistry in Context
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
3 BETA-B3MMS

Making modern science*

7,5 1B
3 SK-BKATA Katalyse 7,5 1AD
3 SK-BNANO Nanomaterials 7,5 1C
3 SK-BVIZI Virusziekten** 7,5 1BC
1 BETA-B1KLC Klimaatverandering in context 7,5 3D
3 SK-BCHDO Science and Technology for Sustainable Development 7,5 4A

* Making modern science vervangt het opgeheven vak Hoe de natuurwetenschappen ontstonden (BETA-B2NW).

** Sinds 2018-2019 kent Virusziekten strenge ingangseisen: Moleculaire celbiologie (B-B1MOL14) en Moleculair biologische en biochemische technieken (SK-B2MBBT).

Deze Bèta-brede vakken gelden ook als ‘Chemistry in Context’ cursussen:

Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
2 BETA-B2BBB Bèta in bedrijf en beleid 7,5 3D
2 BETA-B2WTC Wetenschaps- en techniekcommunicatie 7,5 3D

 

Overzicht 2d: Vrij te kiezen onderdelen Major Scheikunde
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
3 SK-BASSM Advanced Superstructures: Scattering and Microscopy 7,5 2A
1 MBLS-101 Cell Biology* 7,5 1AD
3 SK-B3OMC Organometallic Chemistry 7,5 2B (was 3A)
3 SK-BVAOP Vaste stoffen en oppervlakken / Solids and Surfaces 7,5 2C

3

SK-BWIS3 Wiskunde 3 7,5 3A
3 SK-BMECH08 Medicinal Chemistry 7,5 3B
3 SK-BORC3 Organische Chemie 3 7,5 3C
3 SK-B3PFA Protein Folding 7,5 3AD
3 SK-BFYC3 Fysische Chemie 3 7,5 3D
2 SK-BTDFT Toegepaste Density Function Theory 7,5 4AD
3 SK-BREPB Research project Bijvoet 7,5 4, timeslot AD of BC
3 SK-BREPD Research project Debye 7,5

4, timeslot AD of BC

Verplichte bachelorthesis

3 SK-BTHESIS Bachelorthesis Scheikunde ** 15 EC min. eis 120 EC, ABCD

* Cell Biology is in 2021 toegevoegd aan de major Scheikunde. Dit MLS-vak is (samen met SK-B2MBBT) ingangseis voor Virusziekten.

** Meer informatie vind je op de pagina bachelorthesis.

Opnames terugkijken

Als via Lecturenet (oude) opnames zijn gemaakt van de hoorcolleges van scheikundecursussen, dan vind je die op:
https://lecturenet.uu.nl/Site1/Catalog/catalogs/scheikunde

Let op: mogelijk is niet de volledige collegereeks per cursus opgenomen!