Algemene regeling Bachelorthesis

De vereisten om het bachelorexamen te halen, vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER, paragraaf 6). Voor het behalen van het examen geldt als voorwaarde dat voor alle onderdelen een voldoende is gehaald (OER 6.1.4). Je mag beginnen aan de bachelorthesis als je 120 EC hebt behaald.

De Bachelorthesis Scheikunde (sk-bthesis) omvat zelfstandig onderzoek, dat je uitvoert binnen een sectie/onderzoeksgroep/vakgroep van het departement Scheikunde. Je werkt hierbij, onder begeleiding van een staflid van de sectie, individueel aan een onderzoeksproject. De meesten doen hun thesiswerk in jaar 3, periode 4, maar in overleg met de vakgroep kun je het ook in een andere periode inplannen, zolang je maar voldoet aan de eis van minimaal 120 EC behaald.

Bepalen waar je onderzoek wilt doen

Naast de informatie over de bachelorthesis op deze site, wordt er voorichting gegeven. Dit gebeurt tijdens de studieloopbaanbegeleidingsbijeenkomst aan het begin van het derde studiejaar en tijdens de sectie-informatieavond van Proton in november. Je dient zelf contact te zoeken met de sectie waar je onderzoek wilt doen. Informatie vind je op de sites van de vakgroepen, kijk bij het Bijvoet Center for Biomedical Research of bij het Debye Institute for Nanomaterials Science. Proton heeft de secties op hun site op een rijtje gezet, en een sectieboekje toegevoegd met beschrijvingen en thesiservaringen van studenten. N.B. Zoek tijdig contact met de vakgroep; soms is het aantal plaatsen bij secties beperkt.

Voor je begint

Voor aanvang van de cursus SK-BTHESIS vul je, samen met je begeleider, een contract in. Hierin leg je samen een aantal zaken, zoals werktijden, begeleiding en evaluatie vast. Stuur zelf dit contract als pdf-document naar science.chem.ba@uu.nl en zodat het studiepunt je kan inschrijven voor deze cursus. Doe dit tijdig, zodat je toegang hebt tot de Blackboard site.

De bachelorthesis is een proeve van bekwaamheid voor de aanstaande onderzoeker. Je voert onderzoek uit en rapporteert hierover. Deelvaardigheden, zoals experimenteren, het schrijven van een verslag en het geven van een presentatie heb je tijdens je opleiding kunnen oefenen. Deze vaardigheden worden in de bachelorthesis verder bijgeschaaftd en uiteindelijk beoordeeld. Indin je het gevoel hebt op het gebied van bepaalde vaardigheden te weinig ervaring hebt of als je je daar onzeker over voelt, neem dan contact op met het Skills Lab.

Tijdens de cursus

De Blackboard site bevat waardevolle informatie voor tijdens de cursus. het gaat o.a. om:

- Rubrics voor de drie onderdelen van de cursus: rapport, praktisch werk en presentatie. Deze rubrics geven een duidelijke indicatie van wat er tijdens de cursus van je wordt verwacht.

- Links naar de online Academic Writing Course op Scalable Learning. Deze cursus, die ook bij de tweedejaars cursus Research Project wordt gehanteerd, bevat veel informatie en oefenstof voor het schrijven van je rapport.

Na afloop

De resultaten van het onderzoek verwerk je in een bachelorthesis en je presenteert deze voor de leden van de sectie. Stuur zelf het verslag als pdf-document naar science.chem.ba@uu.nl. Zorg ervoor dat je het contract en het verslag tijdig aanlevert bij het Studiepunt - in ieder geval voordat je docent het onderstaande assessmentformulier naar het studiepunt stuurt.

Voor feedback op je functioneren, en voor de uiteindelijke beoordeling, wordt gebruik gemaakt van rubrics in een assessmentformulier. Na ondertekening stuurt de examinator dit formulier als PDF-document naar science.chem.ba@uu.nl.

Bij de major MLS kun je kiezen uit 2 afsluitende cursussen (de optie om alleen een scriptie te doen is komen te vervallen). Je mag dus zelf kiezen of je het afsluitende onderdeel bij Biologie of Scheikunde doet. Ruim voor aanvang van de cursus ga je zelf op zoek naar een onderwerp en begeleider. In november organiseren UBV en Proton activititeiten om met de vakgroepen kennis te maken.

Ongeacht je inschrijving via Biologie of Scheikunde zijn de regels voor het doen van je thesis bij MLS als volgt:

  • Als je je thesis doet bij Biologie, dan kies je B-B3ONSCR en B-B3ONST
  • Als je je thesis doet bij Scheikunde, dan kies je SK-BTHESIS

Kies je voor Scheikunde (SK-BTHESIS) dan vind je meer informatie in de paragraaf hierboven.Met vragen over SK-BTHESIS kun je terecht bij de cursus coördinator, Egbert Mulder (e.mulder@uu.nl).

Kies je voor Biologie dan geldt het volgende: je volgt verplicht beide cursussen 'Onderzoekscriptie' (B-B3ONSCR) en 'Onderzoekstage'  (B-B3ONST), dus samen 7,5+7,5=15 EC) Informatie over de vakgroepen bij Biologie vind je hier. Met vragen over B-B3ONSCR en B-B3ONST kun je terecht bij de cursus coördinator, Ton Peeters (a.j.m.peeters@uu.nl).

-           Als je je thesis doet bij Farmacie (b.v. bij Medicinal Chemistry), of bij ieder ander departement dan Biologie of Scheikunde, dan kun je kiezen uit beide opties. Je hebt dan wel een tweede begeleider nodig bij Biologie of Scheikunde. LET OP: Als je je thesis doet bij een ander departement dan Biologie of Scheikunde, dan zijn de 2 volgende zaken van groot belang:

1.         Kan je begeleider bij Farmacie, of een ander departement, uit de voeten met de voorwaarden zoals gesteld bij de cursussen B-B3ONSCR en B-B3ONST of de cursus SK-BTHESIS (o.a. lengte stage)?

2.         Is er een tweede begeleider beschikbaar bij Biologie (als je B-B3ONSCR en B-B3ONST kiest) of Scheikunde (als je SK-BTHESIS kiest) die je thesiswerk bij het andere departement kan beoordelen?

Het doen van je thesis bij een ander departement vergt dus (nog) meer eigen initiatief en voorbereiding.

Zorg dat je tijdig helder hebt of het doen van je thesis bij een ander departement dan Biologie of Scheikunde inderdaad door kan gaan (m.a.w. zorg dat je punt 1 en 2 tijdig in orde maakt.)

Voor studenten gestart voor 1 september 2017 geldt: Kies je voor een thesis bij Scheikunde, kijk dan hierboven onder ‘Bachelorthesis major Scheikunde’.Kies je voor Natuurkunde, kijk dan bij het onderdeel 'Bacheloronderzoek (BONZ)' in de digitale studiegids van Natuurkunde.

Voor studenten gestart vanaf 1 september 2017 geldt dat ze Bacheloronderzoek Natuur- en Scheikunde (NS-330B) doen van 22,5 EC (i.p.v. 15 EC). Ook hiervoor stata de uitgebreide informatie op bij het onderdeel 'Bacheloronderzoek (BONZ)' in de digitale studiegids van Natuurkunde.