Algemene regeling Bachelorthesis

De vereisten om de bachelor (ook wel: 'het bachelorexamen') te halen, vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER, paragraaf 6). Voor het behalen van het examen geldt als voorwaarde dat voor de benodigde cursussen een voldoende is behaald (OER 6.1.4). Je mag beginnen aan de bachelorthesis als je 120 EC hebt behaald. 

Kijk voor meer uitgebreide informatie over de bachelorthesis Scheikunde in de cursushandleiding.

In aanvulling op de handleiding krijg je voorlichting over de bachelorthesis tijdens de studieloopbaanbijeenkomst aan het begin van jaar 3, en tijdens de Proton sectie-informatie bijeenkomst in november.

De meeste studenten doen hun thesiswerk in jaar 3, periode 4, maar in overleg met de vakgroep kan het ook in een andere periode worden gepland, zolang maar wordt voldaan aan de eis van minimaal 120 EC behaald voor aanvang.

De student dient zelf tijdig contact te zoeken met de sectie waar hij/zij onderzoek wilt doen. Informatie is te vinden op de sites van de vakgroepen - kijk bij het Bijvoet Center for Biomedical Research of bij het Debye Institute for Nanomaterials Science. Proton heeft op hun site de secties op een rijtje gezet, en een sectieboekje toegevoegd met beschrijvingen en thesiservaringen van studenten.

Voor aanvang van de periode van het thesisonderzoek vult de student, samen met de begeleider, een contract in. Hierin leg je samen een aantal zaken, zoals werktijden, begeleiding en evaluatie vast. De student stuurt dit contract zelf als pdf-document naar science.chem.ba@uu.nl met cc. naar de cursus coördinator, Syl Blad, s.blad@uu.nl, zodat het studiepunt de student kan inschrijven voor de cursus SK-BTHESIS (15 EC) en de student toegang heeft tot de Blackboard site.

De resultaten van het onderzoek verwerkt de student in een bachelorthesis en presenteert de student aan de leden van de sectie. De student stuurt zelf de bachelorthesis, inclusief lekenabstract, als pdf-document naar het studiepunt, science.chem.ba@uu.nl.

Voor de definitieve feedback op het functioneren van de student, en voor de uiteindelijke beoordeling, wordt gebruik gemaakt van rubrics in een assessmentformulier. Na ondertekening stuurt de examinator dit assessmentformulier inclusief het rapport uit Ephorus of Urkund als pdf-document naar het studiepunt, science.chem.ba@uu.nl.

Je mag zelf kiezen of je het thesisonderdeel bij een vakgroep/begeleider van het departement Biologie of Scheikunde doet, dus ongeacht of je via Biologie of Scheikunde voor MLS ingeschreven staat. Bij welk departement je terecht komt zal afhangen van het onderwerp dat je wilt bestuderen.

Kijk voor informatie over het doen van de thesis bij Scheikunde (SK-BTHESIS, 15 EC) hierboven.

Voor meer informatie over het doen van het Onderzoeksproject (scriptie gecombineerd met stage: B-B3ONSCR en B-B3ONST, samen 15 EC) bij Biologie kijk je in de scriptiecursus. Ruim voor aanvang van de cursus ga je zelf op zoek naar een onderwerp en begeleider. In november organiseren UBV en Proton activiteiten om met de vakgroepen van de departementen van resp. Biologie en Scheikunde kennis te maken.

Ben je gestart na 1 september 2017?

Dan doe je het Gecombineerde bacheloronderzoek natuur- en scheikunde (NS-330B) van 22,5 EC.

Lees op de pagina Bacheloronderzoek uitgebreide informatie over de voorbereiding, contactpersonen en de benodigde formulieren voor de gecombineerde thesis.

Ben je gestart vóór 1 september 2017?

  • Als je je thesisonderzoek doet bij een vakgroep van Scheikunde doe je de bachelorthesis Scheikunde (SK-BTHESIS, 15 EC) – zie de informatie bovenaan deze pagina.
  • Als je je thesisonderzoek doet bij een vakgroep van Natuurkunde doe je het Onderzoek/scriptie bachelor Natuurkunde (NS-310B, 15 EC).