Algemene regeling Bachelorthesis

De vereisten om het bachelorexamen te halen, vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER, paragraaf 6). Voor het behalen van het examen geldt als voorwaarde dat voor alle onderdelen een voldoende is gehaald (OER 6.1.4). Je mag beginnen aan de bachelorthesis als je 120 EC van de major hebt behaald.

Bachelorthesis major Scheikunde

De bachelorthesis omvat zelfstandig onderzoek, dat je uitvoert binnen een sectie/onderzoeksgroep van het departement Scheikunde. Je werkt hierbij, onder begeleiding van een staflid van de sectie, individueel aan een onderzoeksproject. Meer informatie vind je op de sites van de vakgroepen, kijk bij het Bijvoet Center for Biomedical Research of bij het Debye Institute for Nanomaterials Science.

Voor aanvang van de cursus SK-BTHESIS vul je, samen met je begeleider, een contract (pdf) in. Hierin leg je samen een aantal zaken, zoals werktijden, begeleiding en evaluatie vast. Stuur zelf dit contract als pdf-document naar science.chem.ba@uu.nl en zodat het studiepunt je kan inschrijven voor deze cursus.

De resultaten van het onderzoek verwerk je in een bachelorthesis en je presenteert deze voor de leden van de sectie. Stuur zelf het verslag als pdf-document naar science.chem.ba@uu.nl.

Zorg ervoor dat je het contract en het verslag tijdig aanlevert bij het Studiepunt - in ieder geval voordat je docent het assessmentformulier naar het studiepunt stuurt.

Voor feedback op je functioneren, en voor de uiteindelijke beoordeling, maak je gebruik van het assessmentformulier (pdf). Na ondertekening stuurt de docent dit formulier als PDF-document naar science.chem.ba@uu.nl.

Bachelorthesis major MLS

Bij de major MLS kun je kiezen uit 2 afsluitende cursussen (de optie om alleen een scriptie te doen is komen te vervallen). Je mag dus zelf kiezen of je het afsluitende onderdeel bij Biologie of Scheikunde doet. Ruim voor aanvang van de cursus ga je zelf op zoek naar een onderwerp en begeleider. In november organiseren UBV en Proton activititeiten om met de vakgroepen kennis te maken.

Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
         
3 B-B3ONSCR en B-B3ONST Onderzoeks bachelorscriptie en Onderzoekstage 7,5+7,5=15 n.v.t.
3 SK-BTHESIS Bachelorthesis 15 n.v.t.

Ongeacht je inschrijving via Biologie of Scheikunde zijn de regels voor het doen van je thesis bij MLS als volgt:

-           Als je je thesis doet bij Biologie, dan kies je B-B3ONSCR en B-B3ONST

-           Als je je thesis doet bij Scheikunde, dan kies je SK-BTHESIS

Kies je voor Scheikunde (SK-BTHESIS) dan vind je meer informatie in de paragraaf hierboven.Met vragen over SK-BTHESIS kun je terecht bij de cursus coördinator, Egbert Mulder (e.mulder@uu.nl).

Kies je voor Biologie dan geldt het volgende: je volgt verplicht beide cursussen 'Onderzoekscriptie' (B-B3ONSCR) en 'Onderzoekstage'  (B-B3ONST), dus samen 7,5+7,5=15 EC) Informatie over de vakgroepen bij Biologie vind je hier. Met vragen over B-B3ONSCR en B-B3ONST kun je terecht bij de cursus coördinator, Ton Peeters (a.j.m.peeters@uu.nl).

-           Als je je thesis doet bij Farmacie (b.v. bij Medicinal Chemistry), of bij ieder ander departement dan Biologie of Scheikunde, dan kun je kiezen uit beide opties. Je hebt dan wel een tweede begeleider nodig bij Biologie of Scheikunde. LET OP: Als je je thesis doet bij een ander departement dan Biologie of Scheikunde, dan zijn de 2 volgende zaken van groot belang:

1.         Kan je begeleider bij Farmacie, of een ander departement, uit de voeten met de voorwaarden zoals gesteld bij de cursussen B-B3ONSCR en B-B3ONST of de cursus SK-BTHESIS (o.a. lengte stage)?

2.         Is er een tweede begeleider beschikbaar bij Biologie (als je B-B3ONSCR en B-B3ONST kiest) of Scheikunde (als je SK-BTHESIS kiest) die je thesiswerk bij het andere departement kan beoordelen?

Het doen van je thesis bij een ander departement vergt dus (nog) meer eigen initiatief en voorbereiding.

Zorg dat je tijdig helder hebt of het doen van je thesis bij een ander departement dan Biologie of Scheikunde inderdaad door kan gaan (m.a.w. zorg dat je punt 1 en 2 tijdig in orde maakt.)

Bachelorthesis dubbele bachelor Scheikunde en Natuurkunde

Kies je voor SK-BTHESIS, kijk dan bij ‘bachelorthesis major Scheikunde’.

Kies je voor Natuurkunde, dan geldt het volgende:

Bij het Bachelor Onderzoek (BONZ, NS-310B, 15EC) leer je onderzoek doen in de Natuurkunde. Dat onderzoek kan experimenteel, theoretisch of numeriek van aard zijn of een combinatie daarvan. Je verdiept je kennis op een specifiek onderwerp en doet onderzoekservaring op. Je leert bestaande literatuur te bestuderen, het stellen van een goede onderzoeksvraag, het opstellen van een onderzoeksplan, het formuleren in een (wetenschappelijk) verslag en het presenteren van onderzoeksresultaten. Je kiest zelf een onderzoek uit in overleg met de coördinatoren, wiens contactgegevens je in Osiris terug kunt vinden.

Het startdocument is het ‘application form BONZ’ (zie de studiegids van Natuurkunde). Hierin leg je vast met je begeleider en onderzoek coördinator: de onderzoeksvraag, begeleidingstijd, aanwezigheid en andere gegevens, in te leveren bij Onderwijs- en studentzaken.