Bachelorthesis

Algemene regeling Bachelorthesis

De vereisten om de bachelor (ook wel: 'het bachelorexamen') te halen, vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER, paragraaf 6). Voor het behalen van het examen geldt als voorwaarde dat voor de benodigde cursussen een voldoende is behaald (OER 6.1.4). Je mag beginnen aan de bachelorthesis als je 120 EC hebt behaald.