Studeren in het buitenland

Exchange of Traineeship 

Vakken volgen in het buitenland noemen we exchange. Een exchange duurt meestal 1 semester (5 maanden) maar je kan ook een volledig jaar gaan. In dit geval moet er een partnercontract zijn tussen de universiteit van je keuze en de Universiteit Utrecht (of de Bètafaculteit). Een stage, onderzoek of thesis in het buitenland noemen we een traineeship. Hiervoor is geen partnercontract nodig.

Informatiesessie

De Faculteit Bètawetenschappen houdt elk jaar een Study Abroad voorlichtingsbijeenkomst. Deze sessie vindt plaats in oktober tijdens de Study Abroad weeks. Tijdens de facultaire bijeenkomst ontvang je informatie die specifiek voor Bètastudenten van toepassing is.