Minoren en/of keuzecursussen

Je kunt je profileringsruimte van 45 EC vullen met een minor en/of keuzecursussen die aansluiten bij jouw interesses, ambities en talenten.

 • Een minor heeft een minimale omvang van 30 EC en een maximale omvang van 45 EC.
 • Het leidt tot een minor-aantekening op je Bachelorsdiploma.
 • Er geldt een niveaueis van tenminste 15 EC op niveau 2 of 3 (OER 3.7.2).
  • Je kunt kiezen voor verbreding door keuzecursussen buiten de eigen opleiding te volgen,
  • maar ook voor verdieping door juist meer keuzecursussen te volgen die je opleiding zelf aanbiedt.
 • Beta-breed worden ook keuzecursussen aangeboden, die je volgt samen met studenten van andere Beta-disciplines. Zoek in de Osiris Onderwijscatalogus onder cursusnaam 'beta-'.of let in de Cursusplanner op de cursussen met een ß icoontje.
 • Je kunt een minor gebruiken om je in een heel ander vakgebied te verdiepen, maar bijvoorbeeld ook om je voor te bereiden op een master die niet precies aansluit op jouw bacheloropleiding.

Je kunt ook bv een minor kiezen waarmee je je meer voorbereidt op de arbeidsmarkt van jouw keuze in de richtingen Educatie, Communicatie of Management (ECM). Met deze Educatieve Minor ben je na je bachelor bevoegd voor vmbo-t, onderbouw havo en vwo (tweedegraads bevoegdheid). LET OP: Studenten Scheikunde die de educatieve minor volledig willen afronden (30 EC), dienen een verzoek in bij de kamer Scheikunde voor het aanpassen van hun examenprogramma. Met deze aanpassing vervalt voor hen de verplichting tot het volgen van twee verplichte keuzecursussen uit 'Chemie in context' (totaal 15 EC). Uiteraard mogen de keuzecursussen van het onderdeel 'Chemie in context' nog steeds worden gevolgd. In het examenprogramma zullen die dan deel uitmaken van de profileringsruimte.

Deze minor is een goede voorbereiding op de Master Science Education and Communication (eerstegraads bevoegdheid). Zie hieronder voor meer specifieke informatie over oa deze minor:

educatieve minor bèta

De educatieve minor leidt je in een traject van 30 EC op tot een onderwijsbevoegdheid voor vmbo-t, onderbouw van havo en vwo. Het programma bestaat voor ongeveer de helft uit stage op school, in de andere helft volg je onderwijs en trainingen op het gebied van ‘classroom management’, lesontwerp, leerpsychologie en vakdidactiek. Voorbeelden van activiteiten: observeren en evalueren van lessen (op video), onderwijsontwerp maken en uitvoeren. Je maakt op basis van je beginsituatie een persoonlijk ontwikkelingsplan en je documenteert je vorderingen in een portfolio.

De educatieve minor bestaat uit twee halfjaarcursussen van ieder 15 EC:

 • BETA-B2EM: Educatieve minor Bèta deel 1 (blok 3 en 4)
 • BETA-B3EM: Educatieve minor Bèta deel 2 (blok 1 en 2)  
minor entrepreneurship (english spoken)

Entrepreneurship has become increasingly prominent in knowledge based economies. Individuals have to become more alert for how they can create new value in all kind of settings. The creation of new knowledge is a source for all kind of new opportunities, and jobs for life are a thing of the past. How do people successfully identify, evaluate and pursue opportunities for new value creation? In this minor you will be made aware of the different types of entrepreneurship you can pursue, and you will get acquainted with the relevant knowledge and skills for acting entrepreneurially, and building new ventures. This minor is accessible and even designed for all UU students, from all disciplinary backgrounds.  

The Entrepreneurship Minor consists of the following courses:

 • Essentials of Business and Entrepreneurship (EC2EBE1/EC2EBE2/EC2EBE3/EC2EBE4, level 2)
 • Financial Accounting and External Accountability (ECB1IBE period 2, level 1);
 • Venture Marketing (EC3VM period 4, level 3);
 • One of the following two courses: Corporate Entrepreneurship (ECB3CI, level 3) or Internship Entrepreneurship & Innovation (ECB2IEI, level 2).  
Minor Geschiedenis en Filosofie van de Natuurwetenschappen

Minor Geschiedenis en Filosofie van de Natuurwetenschappen

Op de universiteit leren studenten om wetenschappelijk onderzoek te doen volgens een specifieke methode. Maar waarom doen we dat eigenlijk zo, en niet anders? Hoe is het moderne wetenschappelijke bedrijf ooit ontstaan? Zijn er ook andere methodes denkbaar? Hoe ‘zeker’ is onze kennis, en waar komen de fundamentele concepten in bijvoorbeeld de evolutietheorie, de relativiteitstheorie en de quantummechanica vandaan? Waar komt ons getalbegrip vandaan, en wat is de relatie tussen alchemie en scheikunde? In deze minor gaan we in op deze vragen en de verschillende mogelijke antwoorden erop. De minor is geschikt als verbreding en verdieping van elke bacheloropleiding. Daarnaast is het een goede voorbereiding op de masterprogramma’s History and Philosophy of Science en Science Education and Communication.

Voor meer informatie over het studieprogramma van deze Bèta-brede minor click je hier.

Alle minoren Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht biedt meer dan 100 minors aan in uiteenlopende vakgebieden

Inschrijven voor je minor

Voor een zoekdemonstratie naar minors kun je dit filmpje bekijken, waarin een biologiestudent laat zien hoe zij zich voor een minor inschrijft.

 • Soms worden er bij minors eisen gesteld aan je bacheloropleiding, soms ook aan je vwo-profiel.  Dit staat bij de minor van jouw keuze vermeld. 
 • Begin op tijd met de planning van een minor. Veel cursussen worden slechts één maal per jaar verzorgd en de inschrijftermijnen variëren sterk per faculteit. Informeer je dus tijdig en schrijf tijdig in! Een vuistregel hiervoor is om uiterlijk in mei een keuze te maken voor het volgen van vakken bij een andere opleiding, zodat je begin juni ervoor kunt inschrijven. Toch kun je ook dan voor teleurstellingen komen te staan. Voor de meeste cursussen geldt “eigen studenten eerst” en “vol is vol”. Bedenk dat sommige opleidingen in augustus nog een na-inschrijving houden.
 • Inschrijven voor een minor als geheel is veelal mogelijk via OSIRIS. Als je op deze manier inschrijft komt de minor automatisch op het Studievoortgangsoverzicht dat je twee keer per jaar ontvangt.
 • Je moet je daarnaast nog wel inschrijven voor de cursussen van de minor. Voor veel opleidingen gaat dit ook via OSIRIS. Voor enkele opleidingen moet je voor inschrijven naar de balie van het Onderwijsinstituut.
 • Als de minor zichtbaar is op je Studievoortgangsoverzicht komt deze automatisch op de bijlage bij je bachelorsdiploma. Is dit niet zo, dan heeft het Onderwijsinstituut, dat de minor aanbiedt, een formulier beschikbaar waarmee een minor kan worden toegekend. Dit formulier moet je dan bij je eigen Onderwijsinstituut afgeven om de minor op de bijlage bij het bachelorsdiploma vermeld te krijgen.

Met vragen over je studieplanning wanneer je voor een minor wilt kiezen kun je terecht bij de studieadviseur.

Keuzecursussen aan andere universiteiten

Sta je ingeschreven via Scheikunde en je wilt in de profileringsruimte een cursus kiezen buiten de Universiteit Utrecht dan dien je bij de Kamer Scheikunde van de examencommissie UGS te laten checken of er geen overlap is met reeds gevolgde cursussen:

 • Dat doe je met het aanvraagformulier.
 • Stuur dit formulier samen met een kopie van de cursusbeschrijving en je studievoortgangsoverzicht naar science.excie.chem@uu.nl.
 • Houd rekening met een verwerkingstijd van maximaal 6 weken voor je aanvraag. De commissie beoordeelt het niveau van de cursus en controleert of de cursus overlap heeft met cursussen die je reeds hebt gevolgd.

Doe je MLS en sta je ingeschreven via de opleiding Biologie, kijk dan hier onder Kamer Biologie van de examencommissie UGS.