Masters

Oriënteer je tijdig op een vervolgmaster, zodat je eventueel nog kan bijsturen in je vakkenkeuze. Bij de meeste masterprogramma’s is het hebben van bepaalde voorkennis gewenst of vereist. Informatie over gevraagde voorkennis vind je in de omschrijving van het Masterprogramma op hun website onder 'Admission and Application' ('Toelating en aanmelding') en in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van de Graduate Schools.

Blijf je met vragen zitten? Neem dan tijdig contact op met de programmacoördinator van de Master van je keuze, meestal vindbaar op Mastersites onder menu item 'Contact'.

Bekijk het overzicht van UU-Masters die aansluiten bij Scheikunde of MLS.