Evaluatie en kwaliteitszorg

Opleidingsadviescommissie (OAC)

De opleidingsadviescommissie Scheikunde-Molecular Life Sciences (OAC-SK/MLS) bewaakt de kwaliteit van het onderwijs van de opleiding scheikunde en de chemievakken van de opleiding MLS. Hierbij adviseert ze het onderwijsinstituut en de onderwijsdirecteur over de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsbeleid. De voorzitter en een studentlid van de OAC-SK/MLS zijn ook lid van de overkoepelende opleidingscommissie (OC) van de faculteit Bètawetenschappen.

N.B. In 2021-2022 is de opleiding MBLS gestart en vervangt deze de opleiding MLS; voor 2021-2022 en 2022-2023 zullen lopende MLS onderwijsactiviteiten nog wel onder de verantwoordelijkheid van de OAC-SK/MLS vallen en zal er ook een studentvertegenwoordiger van MLS zijn.

Hoofdtaken van de OAC-SK/MLS

  • advisering (gevraagd en ongevraagd) van het onderwijsinstituut en onderwijsdirecteur,
  • advisering over de OER betreffende de inrichting van het onderwijs,
  • evaluatie en monitoring van het onderwijsprogramma (kwaliteitsbewaking)

Kwaliteitszorg

De OAC-SK/MLS oefent deze controlerende taken uit door, in samenwerking met de afdeling Onderwijs- en studentenzaken, de inrichting en uitvoering van de interne kwaliteitszorg te organiseren. De commissie bestaat uit 4 studenten, en 5 docenten en garandeert een goede betrokkenheid van studenten bij de interne kwaliteitszorg. 

Contact met de OAC-SK/MLS

Contact opnemen kan via het algemene e-mailadres oac.chem@uu.nl of direct via de voorzitter.  Input en feedback op het onderwijs kan ook gegeven worden tijdens de tafelmomenten of het SOS overleg. De studentengeleding is bereikbaar via oacscheikunde@gmail.com

Samenstelling OAC-SK/MLS

Kijk op de UU-site voor de actuele lijst met namen.

Adviserend lid

  • Studentbestuurslid departement Scheikunde: Renate Baarslag

Meer informatie over medezeggenschap door studenten van Scheikunde en MLS vind je hier. Weet je niet goed waar je met je feedback terecht kan, spreek ze dan gerust aan of stuur ze een mail. (Indien gewenst wordt je feedback vertrouwelijk behandeld.)

Geef je feedback

Als student ben je een zeer belangrijke bron van feedback op de opleiding en een sterke motor achter verbetering. Laat daarom van je horen!

Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijke cursusevaluaties via Caracal 
  • Feedback op cursussen via College Respons Groepen (CRG) 
  • Feedback op cursussen en curriculum via de Onderwijs Advies Commissie (OAC) 
  • Feedback per thema tijdens het Studentenoverleg Scheikunde (S.O.S.) van Proton
  • Feedback direct delen met de docent of, als het de organisatie betreft, met de onderwijsmanager: Syl Blad 
  • De jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) geeft je de gelegenheid je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht