Qua studieprogramma bestaan er binnen de bacheloropleiding Scheikunde drie verschillende majorprogramma's:

Scheikunde
Molecular Life Sciences (MLS)
Dubbele bachelor Scheikunde & Natuur- en Sterrenkunde

Start je dit jaar? Klik op de link voor informatie over het introductieprogramma van Scheikunde of over het introductieprogramma van Molecular Life Sciences.

Doelen van de bacheloropleiding Scheikunde

Een bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht heeft als doel je een academisch werk- en denkniveau te geven, je kennis, vaardigheid en inzicht te bieden op het gebied van een (inter/multi)disciplinaire interesse, en je voor te bereiden op de keuze voor een verdere (studie)loopbaan.

De eindtermen van de bacheloropleiding Scheikunde richten zich op kennis, attitudes en vaardigheden op het gebied van vakinhoud, het doen van onderzoek, het omgaan met instrumenten en materialen, academische vorming, en op het gebied van specifieke kennis benodigd voor de instroom in een bepaald type masterprogramma. 

Opbouw bachelorfase: major, minor, honours en profileringsruimte

De Universiteit Utrecht heeft voor alle bacheloropleidingen formele randvoorwaarden geformuleerd, die zijn terug te vinden in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) in paragraaf 3. In de bijlage van Scheikunde, achter in de OER, staat ter aanvulling in detail de regeling beschreven die specifiek van toepassing is op het onderwijs, de toetsen en het examen van de bacheloropleiding Scheikunde.

De hoofdrichting van je de bacheloropleiding Scheikunde is de major, deze beslaat 75% van je bacheloropleiding. 25% van de opleiding is de zogenoemde profileringsruimte van 45 EC. Deze ruimte kun je vrij invullen met cursussen die aansluiten bij jouw ambities en talenten. Dat kunnen losse cursussen zijn, maar je kunt ook kiezen voor een samenhangend pakket: een minor. Je kunt de profileringsruimte ook invullen met bijvoorbeeld een stage of het volgen van onderwijs aan een andere onderwijsinstelling.

Informatie over de roosters is te vinden via de Universitaire Onderwijscatalogus (OSIRIS) of in de Bètaplanner.

Voor zeer getalenteerde studenten biedt de Universiteit Utrecht honoursprogramma's aan. Informatie over het honoursprogramma van de bacheloropleiding Scheikunde vind je hier.

Je kunt ook overwegen om een deel van je studie in het buitenland te doen. Lees dan eerst goed alle algemene informatie door over studeren in het buitenland: http://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland