Onderwijscoördinator en opleidingsdirecteur

De onderwijscoördinator, Sylvia Blad, organiseert de opleiding scheikunde. Je kunt haar vinden in kamer O104 van het Hugo R. Kruytgebouw. De opleidingsdirecteur is prof. dr. P.C.A. (Pieter) Bruijnincx.

Andere contacten

  • Het studiepunt is er voor administratieve zaken die studiegerelateerd zijn
  • De studieadviseur is er voor advies, bijvoorbeeld hoe je je eindopdracht moet plannen en welke vakken je het beste kan kiezen