Onderwijscoördinator en opleidingsdirecteur

De onderwijscoördinator, Thomas Wigmans, organiseert de opleiding scheikunde. De opleidingsmanager is Syl Blad en de opleidingsdirecteur is prof. dr. P.C.A. (Pieter) Bruijnincx.

Andere contacten

  • Het studiepunt is er voor administratieve zaken die studiegerelateerd zijn
  • De studieadviseur is er voor advies, bijvoorbeeld hoe je je eindopdracht moet plannen en welke vakken je het beste kan kiezen