De onderwijscoördinator verzorgt de dagelijkse gang van zaken binnen de opleiding. Je onderwijscoördinator kan je advies geven over alle praktische zaken die studie-gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld hoe je je eindopdracht moet plannen en welke vakken je het beste kan kiezen.

CONTACTINFORMATIE

De onderwijscoördinator van de opleidingen Scheikunde en Molecular Life Sciences is Sylvia Blad. Je kunt haar vinden in kamer O104 van het Hugo R. Kruytgebouw.

Telephone number: 030 253 3466