In periode 1 en 2 bieden we onderwijs op locatie, zónder 1,5 meter afstand.

Dit betekent dat docenten niet verplicht zijn om parallel daaraan afstandsonderwijs/hybride onderwijs te geven. Als studenten een college op locatie waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt niet kunnen of willen bijwonen, volgen ze deze procedure:

KORTDURENDE AFWEZIGHEID

In geval van kortdurende afwezigheid (één/een aantal onderwijsbijeenkomsten gemist door ziekte, quarantaine etc.) volgt de student het reguliere proces van afwezigheidsmelding voor die gelegenheid zoals voor haar/zijn opleiding geldt.

LANGDURIGE AFWEZIGHEID

Indien een student door overmacht langdurig geen onderwijs en toetsing kan volgen (bv. één blok of semester) dan geldt de volgende procedure:

 • Student meldt zich bij studieadviseur, en in geval van toetsing bij de examencommissie
 • Studieadviseur beoordeelt of de reden van de aanvraag voor online onderwijs gegrond is
 • Bij goedkeuring: studieadviseur stuurt bevestiging per mail naar de student
 • De student mailt de cursuscoördinator (met studieadviseur in cc) om te vragen naar de mogelijkheden voor online onderwijs/de cursus op afstand te behalen
 • Als dit niet mogelijk is neemt de student opnieuw contact op met de studieadviseur. Studieadviseur verwijst naar de programmacoördinator of onderwijsmanager om gezamenlijk te onderzoeken of er een alternatief mogelijk is (bijv. een alternatief vak/of andere wijzigingen in studieplanning).

Houd er rekening mee dat er alleen in uitzonderlijke gevallen toestemming wordt gegeven voor langdurige afwezigheid en dat je niet standaard recht hebt op een online onderwijsalternatief. Samen met de docent en de studieadviseur zoeken we naar een oplossing voor jouw situatie.

SAMENVATTEND:

 1. Wij gaan in blok 1 en 2 uit van onderwijs op locatie
 2. We verwachten de studenten en docenten op de locatie waar het onderwijs wordt gegeven.
 3. Indien onderwijs op locatie is gepland, zijn docenten niet verplicht om parallel daaraan afstandsonderwijs/hybride onderwijs te verzorgen.
 4. Studenten die een college op locatie (waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt) niet kunnen of willen bijwonen, volgen bovenstaande procedure.
 5. Indien studenten een tentamen niet op locatie kunnen of willen afleggen, dienen zij contact op te nemen met de examencommissie.
 6. Daarnaast is met betrekking tot examens het volgende besluit genomen:

- Indien studenten vanwege quarantaineverplichtingen geen examen op locatie kunnen afleggen, behouden zij het recht op een eerste tentamenkans en op een extra of vervangende toets. In dat geval kunnen opleidingen de mogelijkheid bieden om het examen met online toezicht af te leggen, indien dit mogelijk is met betrekking tot ondersteunend personeel en technische voorwaarden.

Online proctoring aanvragen voor een individu

Wanneer een student op het geplande moment geen toets op locatie kan maken in verband met bijvoorbeeld quarantaine, maar wel in staat is om deel te nemen aan de toets, dan kan de student dit thuis doen via de toetssoftware in combinatie met surveillance via online proctoring. De student vraagt deze voorziening aan bij de betreffende examencommissie. Student licht daarbij toe door welke bijzondere omstandigheden het bijwonen van de toets op locatie niet mogelijk is.

Het verzoek om de toets via online proctoring af te nemen, moet minimaal 3 weken voor de toetsdatum worden ingediend.

De examencommissie beslist of er sprake is van een bijzondere omstandigheid en of de student toestemming krijgt voor het maken van de toets via online proctoring. Toestemming voor online proctoring, afgenomen volgens dit protocol en de privacyverklaring UU, wordt alleen gegeven als er geen alternatieve vormen van toetsing beschikbaar zijn, of alternatieve maatregelen zoals een lichtere vorm van online surveilleren. Voor het gehele protocol online proctoring, bekijk deze pagina.

- Indien de student het examen niet met online toezicht kan of wil afleggen, zal de student het examen op een later tijdstip afleggen. Dit zal niet ten koste gaan van het aantal tentamenkansen, maar de opleiding is niet verplicht om dit op een zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken. De opleiding kan er ook voor kiezen een alternatieve vorm van toetsing aan te bieden, zoals een mondeling examen, als de opleiding van mening is dat het alternatieve examen voldoende vergelijkbaar is met het schriftelijke examen.

Als je vragen hebt over de afwezigheidsprocedure, neem dan contact op met de studieadviseur van je opleiding.